Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WWW.MACIEJSIEBERT.YOYO.PL/ PRZEOBRAŻENIA POLITYCZNE II RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WWW.MACIEJSIEBERT.YOYO.PL/ PRZEOBRAŻENIA POLITYCZNE II RP."— Zapis prezentacji:

1 PRZEOBRAŻENIA POLITYCZNE II RP

2 INFORMACJE OGÓLNE Do 1917 – koncepcja monarchistyczna – proklamowanie Królestwa Polskiego z Radą Regencyjną. Wybór drogi demokratycznej – republika parlamentarna.

3 STRONNICTWA POLITYCZNE W ODRODZONYM PAŃSTWIE PRAWICA: poszanowanie własności prywatnej, ograniczony interwencjonizm, tradycje i wartości katolickie, krytyka mniejszości – rodzinny nacjonalizm. Związek Ludowo-Narodowy S. Grabski, Chrześcijańska Demokracja (chadecja) W. Korfanty. CENTRUM: umiarkowane żądania reform, interesy środowisk wiejskich i miejskich, interes narodowy jak u prawicy. PSL Piast W. Witos, Narodowa Partia Robotnicza (NPR)

4 STRONNICTWA POLITYCZNE W ODRODZONYM PAŃSTWIE LEWICA NIEPODLEGŁOŚCIOWA: zaplecze J. Piłsudskiego. Głębokie reformy społeczne, nacjonalizacja, laickie państwo. Polska partia Socjalistyczna, PSL Wyzwolenie, PSL Lewica LEWICA REWOLUCYJNA: przeciwnicy niepodległości i demokracji. Chęć wprowadzenia komunizmu i wcielenia Polski do ZSRR. Komunistyczna Partia Polski

5 SEJM USTAWODAWCZY Wybory w styczniu bezpośrednie, tajne, równe, powszechne, proporcjonalne. Naczelnikiem zostaje Józef Piłsudski. Obowiązuje Mała Konstytucja - Władza Sejmu, - Naczelnik i rząd podlegają Sejmowi, - Równe rozłożenie głosów – trudność utworzenia rządu, ( 2,5 roku – 7 gabinetów), - Brak przedstawicieli mniejszości w Sejmie.

6 KONSTYTUCJA MARCOWA r. Trójpodział władz: - Władza ustawodawcza ( Sejm – prawo budżet podatki, Senat – poprawki). - Władza wykonawcza ( Prezydent - powołuje i odwołuje rząd ma zwierzchnictwo nad armią, Rząd – kierowanie i odpowiedzialność parlamentarna). - Władza sądownicza. Konstytucja zapowiadała reformę rolną i parcelację z odszkodowaniami. Gwarantowała swobody polityczne. Wynosiła kościół katolicki.

7 KRYZYS PARLAMENTARNY Grudzień 1922 – wybór prezydenta Gabriela Narutowicza – zamach na prezydenta. Wybór Stanisława Wojciechowskiego. Powstanie rządu Chjeno-Piast - Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Premierem zostaje W. Witos. Sytuacja rządu: kryzys, hiperinflacja, krytyka J. Piłsudskiego. Rządy W. Grabskiego do Liczne reformy. Wojna celna z Niemcami przejęcie władzy przez Chjeno-Piast i W. Witosa.

8 PRZEWRÓT MAJOWY Przyczyny: - Kryzys polityczny (konflikty, liczne gabinety), - Kryzys gospodarczy, - Kryzys społeczny (strajki, demonstracje). Przebieg: - Próba zajęcia Warszawy przez Piłsudskiego Opór wojsk rządowych prezydent S. Wojciechowski i premier W. Witos podają się do dymisji. Skutki: zabitych, 1000 rannych - Prezydentem zostaje Ignacy Mościcki a premierem Kazimierz Bartel.

9 RZĄDY SANACJI System autorytarny: nieograniczona władza naczelnika, obsadzanie urzędów – nowela sierpniowa: wzmacnianie roli prezydenta, rozwiązanie Sejm i Senatu. Osłabianie roli kolejnych parlamentów powstanie Stronnictwa Narodowego powstanie CENTROLEW-u. Wybory brzeskie 1930: - Aresztowanie W. Witosa i W. Korfantego. - Skutki wyborów: unieważnianie głosów na opozycję, ograniczanie swobód. - Procesy brzeskie – rozbicie opozycji. - Bereza Kartuska 1934.

10 KONSTYTUCJA KWIETNIOWA Odejście od trójpodziału władzy: - Prezydent: kadencja 7 lat, odpowiedzialny przed Bogiem i historią, wybierany przez Zgromadzenie Elektorów lub obywateli, wydaje ustawy, ma zwierzchnictwo nad armią, sejmem, senatem, rządem, sądami. - Władza ustawodawcza (Sejm i Senat): ograniczone uprawnienia, pod kontrolą rządu. - Władza wykonawcza (Rząd): powoływany przez prezydenta i odpowiedzialny przed nim. - Władza sądownicza: niezawisła, z immunitetem, z powołania prezydenta Konstytucja kwietniowa odrzucała wybory pięcioprzymiotnikowe. Zrezygnowano z zasady proporcjonalności.

11 SYTUACJA II RP W LATACH TRZYDZIESTYCH śmierć marszałka. Walki o władzę ( Edward Rydz- Śmigły) Odrodzenie opozycji (Władysław Sikorski) Rozwój organizacji o charakterze faszystowskim – Obóz Narodowo-Radykalny Falanga

12 ZADANIE DOMOWE 1. Porównaj system władzy autorytarnej z systemem totalitarnym. 2. Scharakteryzuj program polityczny sanacji i metody walki sanacji z opozycją. 3. Scharakteryzuj czynniki utrudniające sprawne funkcjonowanie systemu parlamentarnego w latach


Pobierz ppt "WWW.MACIEJSIEBERT.YOYO.PL/ PRZEOBRAŻENIA POLITYCZNE II RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google