Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933 Opracowała Helena Tomaszewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933 Opracowała Helena Tomaszewska."— Zapis prezentacji:

1 Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933 Opracowała Helena Tomaszewska

2 Geneza kryzysu w USA olbrzymi popyt na towary konsumpcyjne po I wojnie światowej, przedsiębiorstwa reinwestowały większą część zysków i nakręcały produkcję by zaspokoić popyt, niekontrolowany przez państwo rozwój produkcji, obywatele kupowali towary na kredyt, nadprodukcja dóbr konsumpcyjnych w stosunku do siły nabywczej obywateli, USA zainwestowały znaczną część kapitałów w Europie zniszczonej przez wojnę, monopole światowe starały się za wszelką cenę utrzymać wysokie ceny na swoje towary przy jednoczesnych niskich cenach za surowce, operacje giełdowe często były oparte na spekulacyjnej zwyżce kursów papierów wartościowych = > obracano akcjami bez pokrycia, na rynku zaczęło brakować kapitału.

3 Proces, który doprowadził do kryzysu nowe zasady zdrowego odżywiania spadek popytu na amerykańskie towary rolne nadprodukcja towarów rolnych spadek cen towarów rolnych zmniejszenie dochodów amerykańskich rolników spadek popytu na artykuły przemysłowe bankructwa farm nie spłacanie kredytów – wzrost zadłużenia gospodarstw rolnych nożyce cen – ceny na artykuły rolne spadały szybciej niż na artykuły przemysłowe

4 Proces, który doprowadził do kryzysu ograniczanie produkcji przez zakłady przemysłowe zwalnianie pracowników spadek wartości akcji przedsiębiorstw bankructwa banków nie spłacanie kredytówkrach na giełdzie nowojorskiej bankructwa przedsiębiorstw nadprodukcja towarów przemysłowych sztuczne windowanie cen akcji dla podtrzymania dobrej koniunktury sprzedaż akcji przez zwalnianych pracowników

5 Wybuch kryzysu – 24.10.1929 r. Zamknięcie giełdy nowojorskiej w czarny czwartek 1929 r. 29 października 1929 r. sprzedano 13 milionów akcji. Spanikowani inwestorzy zaczęli się pozbywać wszystkich akcji, również tzw. pewnych spółek. W ciągu dwóch dni wartość akcji spadła praktycznie do zera. Inwestorzy stracili wszystko. Akcjonariusze, którzy zaciągnęli kredyt na zakup akcji stali się niewypłacalni. Zbankrutowały banki.

6 Krach na giełdzie nowojorskiej 24.10.1929 r. www.pl.wikipedia.org

7 Przejawy kryzysu KRYZYS EKONOMICZNY 1929 - 1933 KRYZYS EKONOMICZNY 1929 - 1933 Wycofywanie kapitału amer. z państw europejskich i innych Krach na giełdzie – załamanie kursów akcji Przewaga podaży nad popytem w przemyśle i rolnictwie Upadek handlu wewnętrznego Dewaluacja pieniądza Hiperinflacja Bankructwo przedsiębiorstw, fabryk i banków Olbrzymie bezrobocie (15 mln) Gwałtowny spadek produkcji przemysłowej Upadek handlu zagranicznego

8 Interwencjonizm państwowy Państwo wyznacza płace minimalne Państwo wyznacza maksymalny czas pracy Pobudzanie popytu poprzez dodruk pieniędzy – kontrolowana inflacja Kontrolowanie cen niektórych towarów Udzielanie preferencyjnych kredytów upadającym przedsiębiorstwom przez państwo Tworzenie przedsiębiorstw państwowych Organizowanie robót publicznych – finansowanie niektórych inwestycji przez państwo Wprowadzenie systemu koncesji na niektóre towary i usługi Wprowadzanie monopolu państwowego w niektórych sektorach gospodarki Ingerowanie państwa w rynek walutowy – utrzymywanie kursu własnej waluty Zasady interwencjonizmu państwowego Zasady interwencjonizmu państwowego John Maynard Keynes Twórca nowej idei ekonomicznej interwencjonizmu państwowego

9 Franklin Delano Roosevelt zniesienie parytetu złota dodruk pieniędzy bez pokrycia na płace – zwiększono ilość pieniędzy w obiegu i pobudzono popyt (kontrolowana inflacja) zahamowanie produkcji by zrównoważyć popyt i podaż zahamowanie produkcji by zrównoważyć popyt i podaż zmniejszenie areału ziem uprawnych – zmniejszenie nadprodukcji żywności zwiększenie eksportu i zmniejszenie importu zwiększenie eksportu i zmniejszenie importu prowadzenie robót publicznych na szeroką skalę, do których zatrudniano rzesze bezrobotnych (budowa autostrad, tamy Hoovera wprowadzenie ustawodawstwa socjalnego: maksymalny czas pracy, minimalne pensje, obowiązkowe ubezpieczenia wprowadzenie ustawodawstwa socjalnego: maksymalny czas pracy, minimalne pensje, obowiązkowe ubezpieczenia Program reform ekonomiczno- społecznych wprowadzonych w USA przez prezydenta Franklina D. Roosevelta Program reform ekonomiczno- społecznych wprowadzonych w USA przez prezydenta Franklina D. Roosevelta NEW DEAL = NOWY ŁAD


Pobierz ppt "Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933 Opracowała Helena Tomaszewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google