Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odbudowa powojenna i Wielki Kryzys

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odbudowa powojenna i Wielki Kryzys"— Zapis prezentacji:

1 Odbudowa powojenna i Wielki Kryzys

2 Skutki I wojny światowej
spadek liczby mieszkańców Europy ogromne zniszczenia gospodarcze zachwianie równowagi demograficznej (Belgia, Francja, ziemie polskie, Bałkany) pandemia grypy hiszpanki (zmarło prawie 50mln w Europie) duża liczba okaleczonych i inwalidów

3 Skutki I wojny światowej
Etatyzm gospodarczy – gospodarka światowa nie powróciła do stanu sprzed wojny, dlatego państwa coraz bardziej ingerowały w sprawy gospodarcze i dążyły do samowystarczalności. Powojenna hiperinflacja - dla państw centralnych i okupowanej przez nie Polski okres odbudowy ze zniszczeń był bardzo trudny. Niedobór środków finansowych uzupełniano, drukując ogromne ilości pieniędzy niemających szczególnej wartości bądź pokrycia

4 Liga Narodów siedzibą została Genewa
na jej czele stał sekretarz generalny strukturę tworzyły: Zgromadzenie Ogólne, Sekretariat i Rada Ligi należało do niej większość państw, w 1926 do LN dołączyły Niemcy w 1934 ZSRR

5 Problemy narodowościowe
1919r. - Mały traktat wersalski – państwa Europy Środkowej miały obowiązek przestrzegania praw mniejszości narodowych oraz religijnych r. – Pakt Brianda-Kelloga potępiono wojnę jako środek prowadzenia polityki dopuszczono działania obronne przystąpiło do niego 70 państw, w praktyce nieskuteczny Po 1918 w Europie zapanował silny nacjonalizm. W 1922 roku Benito Mussolini obejmuje władzę we Włoszech rządy totalitarne lub autorytarne

6 Demokracja i autorytaryzm
Po roku 1918 panowała atmosfera silnego nacjonalizmu wynikająca z wieloletniej propagandy wojennej, co utrudniało odbudowę gospodarki, gdyż większość państw kierowało się zasadami protekcjonizmu. Nawiązujące do rozwiązań francuskich formy rządów parlamentarno-gabinetowych wiązały się z powstawaniem dużej liczby partii politycznych i osłabieniem władzy wykonawczej, co prowadziło do częstych kryzysów politycznych. Szybko wzrastało też niezadowolenie z istniejącego systemu demokratycznego. Doprowadziło to do powstania stronnictw dążących do przywrócenia przedwojennej formy rządów, czyli monarchii, bądź do wprowadzenia władzy dyktatorskiej. Wkrótce w niektórych państwach europejskich rządy zaczęli obejmować dyktatorzy. Jednym z pierwszych był Benito Mussolini, który w 1922r. przejął władzę we Włoszech. Kryzys demokracji nie dotknął jedynie północnej Europy – Wielkiej Brytanii, państw Beneluxu, Skandynawii, Francji oraz Czechosłowacji.

7 Wielki Kryzys 1929 r r. – czarny czwartek – gwałtowny spadek cen na giełdzie w Nowym Jorku. Ceny akcji były przeszacowane a ich wartość szybko spadła. Krach spowodowała zła polityka kredytowa, nastapił spadek produkcji przemysłowej, zamknięto fabryki (ok. 15 mln bezrobotnych) załamanie gospodarcze w Niemczech, Francji, Polsce, Czechosłowacji, łagodniej w WB i Skandynawii 1933r. – prezydent Roosvelt ogłosił New Deal (Nowy Ład) – program reform ekonomiczno-społecznych: zorganizowano wielkie roboty publiczne wypłaty zasiłków, subsydiów i emerytur zawieszono wypłaty z banków obniżono wartość dolara – podniesiono podatki (nawet do 75% dla najbogatszych)

8 Koniec Autor: Grzegorz Pelutis


Pobierz ppt "Odbudowa powojenna i Wielki Kryzys"

Podobne prezentacje


Reklamy Google