Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Polacy są zróżnicowani kulturowo?. Zróżnicowanie kulturowe Przed II wojną światową Polska była państwem wielonarodowościowym, 36% obywateli stanowili.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Polacy są zróżnicowani kulturowo?. Zróżnicowanie kulturowe Przed II wojną światową Polska była państwem wielonarodowościowym, 36% obywateli stanowili."— Zapis prezentacji:

1 Czy Polacy są zróżnicowani kulturowo?

2 Zróżnicowanie kulturowe Przed II wojną światową Polska była państwem wielonarodowościowym, 36% obywateli stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych. Obecnie Polska jest uznawana za jednolity narodowościowo i wyznaniowo kraj.

3 Mniejszości narodowe Przynależność do mniejszości narodowych deklaruje dziś jedynie 2,5% społeczeństwa. Na obszarze Polski mieszkają przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Czesi, Słowacy, Ormianie, Żydzi oraz 4 mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.

4 Mniejszości narodowe Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych na terytorium Polski jest zróżnicowane. Niemcy zamieszkują głownie województwa: opolskie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz pomorskie i zachodnio-pomorskie. Litwini, Ukraińcy czy Białorusini, Tatarzy zamieszkują pogranicze na wschodzie kraju. Pozostałe grupy są rozproszone dość równomiernie na całym terytorium Polski.

5

6 Struktura wyznaniowa Zdecydowanie większość polskiego społeczeństwa (aż 95%) to katolicy, głownie wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego i jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. W Polsce wyróżnia się trzy obrządki w obrębie Kościoła Katolickiego: rzymskokatolicki (łaciński), greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński), starokatolicki.

7 Ważne miejsce na mapie polskiego katolicyzmu zajmują sanktuaria maryjne. Najważniejsze z nich to: Jasna Góra (Częstochowa), Licheń, Święta Lipka, Sanktuarium maryjne w Ludźmierzu.

8 Sanktuaria Maryjne w Licheniu i na Jasnej Górze

9 Struktura wyznaniowa Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest drugim pod względem liczebności Kościołem w Polsce. Wyznawcy zamieszkują w przeważającej części obszar Polski wschodniej (głównie województwo podlaskie).

10 Ważnymi miejscami dla wyznawców Prawosławia w Polsce są: Święta Góra Grabarka z monasterem i cerkwią Przemienienia Pańskiego, Monaster św. Onufrego w Jabłecznej.

11 Monastery w Jabłecznej i na Górze Grabarce

12 Struktura wyznaniowa Protestantyzm w Polsce reprezentowany jest przez większość tradycji wyznaniowych istniejących w świecie. Łączna liczba wyznawców Kościołów protestanckich w Polsce wynosi ok. 160 tys. wiernych (w tym ewangelicy – ok. 85 tys., zielonoświątkowcy – ok. 35 tys., pozostali ewangeliczni chrześcijanie – ok. 27 tys., adwentyści i inne grupy – ok. 15 tys.), co czyni protestantyzm trzecim, po katolicyzmie i prawosławiu, największym kierunkiem religijnym w Polsce. Oficjalnie na terenie kraju działa ponad 80 protestanckich związków wyznaniowych, najliczniej występują w Polsce południowej (województwo śląskie, dolnośląskie i opolskie).

13 Ewangelicki Kościół Pokoju w Świdnicy

14 Struktura wyznaniowa Muzułmanie stanowią w Polsce niewielką grupę. Największe skupisko wyznawców islamu znajduje się w północno- wschodniej Polsce, gdzie żyją potomkowie Tatarów. Aktualny napływ imigrantów z Bośni, Czeczenii, Iraku oraz innych regionów, wpływa na wzrost liczby wyznawców islamu w kraju.

15 Meczet w Bohonikach

16 Struktura wyznaniowa Do II wojny światowej obszar Polski zamieszkiwała duża grupa wyznawców judaizmu (około 10-12%). Aktualnie wyznawcy judaizmu stanowią niewielki odsetek w strukturze wyznaniowej kraju i mieszkają głównie w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław).

17 Synagoga Stara w Krakowie

18 Zróżnicowanie kulturowe Wisły

19 Wisłę zamieszkują górale śląscy. Według aktualnych danych miasto liczy mieszkańców posiadających obywatelstwo polskie. Społeczność tę charakteryzuje silna zasiedziałość wiślańskich rodów góralskich, co widoczne jest w funkcjonowaniu dużych grup tych samych nazwisk np osób o nazwisku Cieślar (9,3%) osób o nazwisku Pilch (6,7%) osób o nazwisku Bujok (3,6%) osób o nazwisku Czyż (3,3%) osób o nazwisku Szalbot, Szalbót (3,2%).

20 Wisła jest miejscowością wyjątkową na mapie Polski, ponieważ działają tu wierni 13 różnych kościołów i związków wyznaniowych, przede wszystkim protestanckich. Wisła jest jednym z największych ośrodków luterańskich w Polsce i jedynym miastem, w którym ludność tego wyznania stanowi większość. Wierni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego stanowią ok. 50% społeczności, Kościoła Rzymsko – Katolickiego – ok.30%. Resztę stanowią mniej popularne konfesje, m.in. Świadkowie Jehowy, Baptyści, Zielonoświątkowcy, Adwentyści Dnia Siódmego itp. Na terenie miasta znajduje się 5 kościołów ewangelickich, 5 kościołów katolickich i 4 świątynie innych wyznań.

21 Budynki kościołów i zborów W Wiśle

22 Bibliografia / kościoły i związki wyznaniowe w Polsce/www.wikipedia.org Czyż R., Pasek Z.: Monografia Wisły. Kościoły i wspólnoty religijne Wisły. 2008, Wisła Wyznania religijne. Stowarzyszenie narodowe i etniczne w Polsce. 2009, GUS Warszawa Uliszak R., Wiedermann K.: Oblicza geografii., 2012, Nowa Era. Warszawa Stasiak J. Zaniewicz Z.: Geografia., 2006, OPERON, Gdynia


Pobierz ppt "Czy Polacy są zróżnicowani kulturowo?. Zróżnicowanie kulturowe Przed II wojną światową Polska była państwem wielonarodowościowym, 36% obywateli stanowili."

Podobne prezentacje


Reklamy Google