Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja jako problem badawczy socjologii i nauk społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja jako problem badawczy socjologii i nauk społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja jako problem badawczy socjologii i nauk społecznych
Wykład wstępny dla socjologów i nie tylko

2 Lektury Witold Morawski, 2010, Konfiguracje globalne: struktury, agencje, instytucje, WN PWN, (fragment: Wzory globalnego rządzenia, str ), Immanuel Wallerstein, 2004, Koniec świata jaki znamy, Wyd. Nauk Scholar (fragment: Rozkwit i przyszły koniec analizy systemów światowych, str ), Karl Polanyi, Wielka transformacja: polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, WN PWN, (część trzecia: Transformacja w toku, str ), George Ritzer, 1999, McDonaldyzacja społeczeństwa, Muza (dwa rozdziały do wyboru )

3 Inne ciekawe książki (fakultatywnie):
1. Joseph E. Stiglitz , Globalization and ist Discontents, Nagroda Nobla 2001 2. Zygmunt Bauman, Straty uboczne. Nierówności społeczne w dobie globalizacji 3. Gabriela Ziewiec. Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje, rozczarowania 4. Peter Beyer, Religia i globalizacja 5. Harold James, Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys ?

4 Cel wykładu: Poznanie podstawowych teorii globalizacji
Wielości interpretacji Charakterystyka zmian, jakie zachodzą pod wpływem globalizacji Złożoność i wielkowymiarowość globalizacji Zwiększenie świadomości wyboru i agencji

5 Struktura wykładu 1. Debaty o globalizacji: główne osie sporów o jej istotę i kierunek (np. ukryta obietnica, kryteria osiągnieć, od Wielkiej Transformacji do globalnego wolnego rynku, Dżihad versus McWorld, koncepcja zderzenia cywilizacji) 2. Koncepcje/teorie objaśniające globalizację: world-system theory Wallernsteina, neoliberalny instytucjonalizm, teoria polityki światowej Johna Meyer’a, teoria światowej kultury Ronalda Robertsona, teoria Niklasa Luhmana 3. Doświadczanie globalizacji w życiu codziennym: jak sushi stało się światowym jedzeniem, McDonalds w Hong Kongu, podróże poza lokalnymi kulturami, nauczyciele pracujący poza rodzimymi krajami, ekspaci, strategiczna nieautentyczność 4. Globalizacja ekonomiczna: łańcuchy produkcyjne i strategie biznesowe na globalnym rynku, globalne instytucje ekonomiczne, obywatelstwo korporacyjne, iluzja CSR 5. Globalizacja ekonomiczna po kryzysie 2008/9. Upadek złudzenia i problem agencji? 6. Globalizacja polityczna: upadek państwa narodowego? 7. Globalizacja polityczna: reorganizacja świata w kierunku większej agencji 8. Rola mediów w globalnym świecie 9. Religie wobec globalizacji

6 Struktura wykładu, cd 10. Zmiana społeczeństwa światowego: globalne problemy społeczne 11. Nierówności społeczne; trickle down a hipoteza powiększających się nierówności 12. Praca w świecie trzeciej fali globalizacji: zmiany pod wpływem techniki IT, niepewność, bezrobocie jako problem globalny. 12. Migracje i problem jądra światowego rynku pracy 13. Opór wobec globalizacji; krytyka, działania, ruchy. Od anty - do alter- globalizmu 14. Prognozy globalizacji; doświadczania historyczne w zderzeniu z agencją ludzką

7 Pytania, na które szukamy odpowiedzi

8 1. Czy warto używać pojęcia „globalizacja”
Hasło służące wielu celom: użycie przez polityków, szefów korporacji , działaczy ekologicznych, naukowców, badaczy kultur Użycia „strategiczne” Inflacja symbolu: „ ….w warunkach globalizacji” Użyteczność terminu do pokazania zmian obserwowanych i przewidywanych?

9 2. Co zawiera w sobie termin globalizacja?
1. Coraz więcej ludzi, odległych od siebie jest coraz silniej i na coraz więcej sposobów powiązanych ze sobą 2. Doświadczanie i robienie podobnych rzeczy przez ludzi na Ziemi (jedzenie sushi, kibicowanie piłce nożnej, szczepienie dzieci i dorosłych przeciw globalnym chorobom zakaźnym, migrowanie w celach edukacyjnych i zawodowych, jeżdżenie samochodem) 3. Proces dyfuzji: sposobu myślenia, działania, odczuwania podzielany przez ludzi na całym świecie 4. Rozwój narzędzi i infrastruktury komunikowania się i transportu - łączenie kontynentów, społeczeństw, grup, instytucji, środowisk zawodowych, jednostek 5. Doświadczanie globalizacji poprzez konsumpcję, zależności rynkowe, przymusy pracy – przyrost wzajemnych zależności między ludźmi

10 cd. Co zawiera w sobie termin globalizacja?
6. Rozwój światowych regulacji ( np. dotyczących połowów morskich, wykorzystania przestrzeni powietrznej, praw do emisji zanieczyszczeń, handlu, ochrony własności intelektualnej) 7. Światowe instytucje: np. World Cup (Puchar Światowy Piłki Nożnej), Wybory Miss Świata, MFW, Bank Światowy, ONZ i jej agendy, spotkania w Davos, oglądanie koncertu Filharmoników Wiedeńskich w Wielkanoc) 8. Pojawienie się zalążków światowej kultury. Fizyczne artefakty (np. tel. komórkowe, koktajl margerita, pizza, komputer, tiszert, dżinsy, kuchenka mikrofalowa, autostrada, soap opera i zwyczaje życia codziennego z nimi związane, rozumienie potrzeby wolności osobistej) 9. Jedno miejsce – ziemia Efekt: rosnąca dyfuzja, przyrost wzajemnych zależności, więcej transnarodowych instytucji, pojawienie się światowej kultury i świadomości

11 3. Globalizacja nowym zjawiskiem?
1. Dyskusje o początkach globalizacji : protoglobalizacja , trzy fale globalizcji 2. Wiek XVI w historii Europy jako początek procesu: połączenie kontynentów, światowa sieć kontaktów handlowych na warunkach europejskich, transfer wiedzy o kulturach świata, początki kolonializmu 3. Koniec wieku XIX do I WW, tzw. druga fala globalizacji - migracje milionów ludzi, wzrost światowego handlu, nowe normy i organizacje wchodzące w międzynarodowy obieg 4. Ostatnie dekady po upadku żelaznej kurtyny , nowe impety dla globalizacji w drugiej połowie XX wieku, nowa faza. Wcześniej teoria dywergencji i konwergencji

12 4. Czy globalizacja jest napędzana wyłącznie rozwijającym się rynkiem?
1. Początki globalizacji – rozwój światowego handlu (w pogoni za zyskiem) 2. Hipoteza Marksa o światowym systemie kapitalistycznym 3. Ostatni okres – rozwój współzależności między rynkami finansowymi w skali świata 4. Ekonomia i technika jako napęd zmian 5. Efekty rozwojowe zależne od tego co się wydarzało poza światowymi rynkami; rynek zakotwiczony w społeczeństwach

13 5. Czy globalizacja przyczynia się do ujednolicenia świata, w którym żyjemy?
1. Ewidentne podobieństwa w skali globalnej: moja ostania wizyta w Finlandii 2. Krytyka homogeniczności globalizacji jako wyrazu imperializmu Zachodu 3. Argumenty kontra: a. Generalne reguły i modele są interpretowane w warunkach lokalnych (np. rola lokalnych preferencji) b. Wzrastające podobieństwa prowokują reakcję – świadomość i walka o autentyczność tożsamość i zachowanie dziedzictwa c. Dążenie do odróżnienia się i partykularyzmu elementem globalnej kultury. Dlaczego nęcą nas podróże turystyczne? 4. Napięcie miedzy hegemonicznością i różnorodnością elementem składowym globalizacji

14 6. Czy globalizacja determinuje lokalne wydarzenia?
1. Wpływ zjawisk globalnych na lokalne - liczne przykłady: wpływ „światowej wojny z terroryzmem” – organicznie indywidualnej wolności w wielu krajach, podsłuchy i kontrola, 2. Wpływ zjawisk lokalnych na globalne: casus japońskiego przemysłu motoryzacyjnego 2. Powiązanie zjawisk lokalnych i globalnych: globalizacja nie jest ruchem jedną stronę;

15 7. Czy globalizacja jest szkodliwa?
1. Globalizacja kreuje wygranych i przegranych; problem centrum i peryferii 2. Zróżnicowane efekty globalizacji 3. Świadomość korzyści i zagrożeń 4. Reakcja na zagrożenia i wzrost świadomości 5. Debata o skutkach globalizacji częścią globalnej kultury

16 6. Co tak naprawdę oznacza globalizacja?
1. Globalizacja ma zróżnicowane znaczenie dla rożnych grup i wspólnot 2. Zarzut, że jest to pojęcie zbyt rozmyte 3. Pierwsze znacznie globalizacji : jako wzrost wzajemnych zależności między ludźmi 4. W nauce globalizacja wiązana j z de- terytoryzacją: proces w ramach którego ograniczenia fizycznego miejsca przestają mieć znaczenie w relacjach między ludźmi: 5. Proces w ramach którego kapitalizm rozszerza swoją obecność na Ziemi w poszukiwaniu zysku, wszędzie narzucając swoje zasady 6. Sens globalizacji i jej krytyka nie może się ograniczać do środowiska naukowych: to jest publiczny problem


Pobierz ppt "Globalizacja jako problem badawczy socjologii i nauk społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google