Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWOLUCJA EKONOMI POLITYCZNEJ I JEJ MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ Przygotował Witold Przychoda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWOLUCJA EKONOMI POLITYCZNEJ I JEJ MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ Przygotował Witold Przychoda."— Zapis prezentacji:

1 EWOLUCJA EKONOMI POLITYCZNEJ I JEJ MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ Przygotował Witold Przychoda

2 POCZĄTKI EKONOMII POLITYCZNEJ n historia ekonomii politycznej n w krajach tzw. realnego socjalizmu n w Polsce –Kalecki, Lange n prekursorzy i reprezentanci n przedmiot zainteresowań ekonomistów n rozwój ekonomii politycznej –klasyczna ekonomia polityczna ukształtowała podstawy ekonomii jako nauki n nurt myśli marksistowskiej n instytucjonalizm(ekonomia instytucjonalna) –klasyczna ekonomia instytucjonalna –nowa ekonomia instytucjonalna

3 INSYTUCJONALNY FUNDAMENT EKONOMII POLITYCZNEJ n twórcy klasycznej ekonomii instytucjonalnej przywiązywali bardzo duża wagę do instytucjonalnych ram działalności gospodarczej –instytucje formalne i nieformalne n Smith i jego wizja współzależności w gospodarce n instytucjonalne fundamenty działalności gospodarczej w centrum zainteresowań Marksa n przedstawiciele klasycznego instytucjonalizmu –instytucjonaliści pozostawali w opozycji względem ekonomi neoklasycznej i politycznych implikacji jakie z niej wynikały –przedmiotem kontestacji instytucjonalistów były podstawowe założenia ortodoksyjnej ekonomii

4 INSYTUCJONALNY FUNDAMENT EKONOMII POLITYCZNEJ - cd n krytyka instytucjonalizmu przez Blauga n w instytucjonaliźmie znajdują się cechy przypisywane ekonomi politycznej a) interdyscyplinarność b) ewolucyjność c) systemowe i holistyczne podejście do analizy gospodarowania d) zmienność preferencji i zachowań ludzi w procesach gospodarowania e) traktowanie gospodarki jako systemu władzy f) zwracanie szczególnej uwagi na procesy dystrybucji dochodów i bogactwa oraz skutki tych procesów w dziedzinie uwarstwienia społeczeństwa g) docenienie pierwiastka normatywnego w ekonomii, odwoływanie się do wartości i podkreślanie znaczenia nauki ekonomi dla formułowania polityki ekonomiczno-społecznej

5 INSYTUCJONALNY FUNDAMENT EKONOMII POLITYCZNEJ - cd n kontynuatorzy klasycznego instytucjonalizmu po II wojnie światowej –Gunnar Myrdal n lata 70 XX wieku nowa ekonomia instytucjonalna –dorobek nowej ekonomii instytucjonalnej –różnice względem klasycznego instycucjonalizmu n wpływ instytucji na nauki społeczne –koszty transakcyjne –ekonomia praw własności

6 INNE WSPÓŁCZESNE NURTY EKONOMII POLITYCZNEJ n keynesizm n postkeynesizm n synteza neoklasyczna – próby pogodzenia teorii neoklasycznej z teoria Keynesa. n nurt postkeynesowski - związki z tradycją ekonomii politycznej –przedstawiciele: M. Kalecki, J. Robinson, N. Kaldor n neoklasyczna ekonomia polityczna –na czym się koncentruje a) znaczenie i konkretyzacja praw własności b) analiza efektów zewnętrznych c) problem dóbr publicznych d) zagadnienia monopoli i oligopoli n neoklasyczna ekonomia a ekonomia polityczna

7 INNE WSPÓŁCZESNE NURTY EKONOMII POLITYCZNEJ cd n międzynarodowa ekonomia polityczna n badania przedstawicieli tego nurtu –Findley i Wellisz –Rodik n zastosowania ekonomii politycznej, przykłady –wnioski z analizy porównawczej względem czynników geograficznego otwartości na handel zagraniczny systemu instytucjonalnego

8 EKONOMIA POLITYCZNA NAUKA POZYTYWNA CZY NORMATYWNA n próba odpowiedzi n ekonomia polityczna a ekonomia ortodoksyjna n założenia klubu ekonomii politycznej –polityczne i inne nieekonomiczne czynniki odgrywają ważną rolę w kształtowaniu procesów ekonomicznych i ich rezultatów –zwracanie uwagi na elementy pomijane w ekonomii –zainteresowanie innymi naukami –podejście interdyscyplinarne n przyczyny marginalizacji ekonomii politycznej w ramach ekonomii głównego nurtu

9 EKONOMIA POLITYCZNA NAUKA POZYTYWNA CZY NORMATYWNA - cd n ostatnie 20 lat - renesans ekonomi politycznej –niepowodzenia ekonomi ortodoksyjnej –holistyczne i systemowe podejście ekonomii politycznej –odkrycie znaczenia instytucji dla funkcjonowania gospodarki –zapotrzebowania na naukowe wsparcie polityki –nowe propozycje metodologiczne i nowe obszary badawcze

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EWOLUCJA EKONOMI POLITYCZNEJ I JEJ MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ Przygotował Witold Przychoda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google