Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował Witold Przychoda

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował Witold Przychoda"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował Witold Przychoda
EWOLUCJA EKONOMI POLITYCZNEJ I JEJ MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ Przygotował Witold Przychoda

2 POCZĄTKI EKONOMII POLITYCZNEJ
historia ekonomii politycznej w krajach tzw. realnego socjalizmu w Polsce Kalecki, Lange prekursorzy i reprezentanci przedmiot zainteresowań ekonomistów rozwój ekonomii politycznej klasyczna ekonomia polityczna ukształtowała podstawy ekonomii jako nauki nurt myśli marksistowskiej instytucjonalizm(ekonomia instytucjonalna) klasyczna ekonomia instytucjonalna nowa ekonomia instytucjonalna

3 INSYTUCJONALNY FUNDAMENT EKONOMII POLITYCZNEJ
twórcy klasycznej ekonomii instytucjonalnej przywiązywali bardzo duża wagę do instytucjonalnych ram działalności gospodarczej instytucje formalne i nieformalne Smith i jego wizja współzależności w gospodarce instytucjonalne fundamenty działalności gospodarczej w centrum zainteresowań Marksa przedstawiciele klasycznego instytucjonalizmu instytucjonaliści pozostawali w opozycji względem ekonomi neoklasycznej i politycznych implikacji jakie z niej wynikały przedmiotem kontestacji instytucjonalistów były podstawowe założenia ortodoksyjnej ekonomii

4 INSYTUCJONALNY FUNDAMENT EKONOMII POLITYCZNEJ - cd
krytyka instytucjonalizmu przez Blauga w instytucjonaliźmie znajdują się cechy przypisywane ekonomi politycznej a) interdyscyplinarność b) ewolucyjność c) systemowe i holistyczne podejście do analizy gospodarowania d) zmienność preferencji i zachowań ludzi w procesach gospodarowania e) traktowanie gospodarki jako systemu władzy f) zwracanie szczególnej uwagi na procesy dystrybucji dochodów i bogactwa oraz skutki tych procesów w dziedzinie uwarstwienia społeczeństwa g) docenienie pierwiastka normatywnego w ekonomii, odwoływanie się do wartości i podkreślanie znaczenia nauki ekonomi dla formułowania polityki ekonomiczno-społecznej

5 INSYTUCJONALNY FUNDAMENT EKONOMII POLITYCZNEJ - cd
kontynuatorzy klasycznego instytucjonalizmu po II wojnie światowej Gunnar Myrdal lata 70 XX wieku nowa ekonomia instytucjonalna dorobek nowej ekonomii instytucjonalnej różnice względem klasycznego instycucjonalizmu wpływ instytucji na nauki społeczne koszty transakcyjne ekonomia praw własności

6 INNE WSPÓŁCZESNE NURTY EKONOMII POLITYCZNEJ
keynesizm postkeynesizm synteza neoklasyczna – próby pogodzenia teorii neoklasycznej z teoria Keynesa. nurt postkeynesowski - związki z tradycją ekonomii politycznej przedstawiciele: M. Kalecki, J. Robinson, N. Kaldor neoklasyczna ekonomia polityczna na czym się koncentruje a) znaczenie i konkretyzacja praw własności b) analiza efektów zewnętrznych c) problem dóbr publicznych d) zagadnienia monopoli i oligopoli neoklasyczna ekonomia a ekonomia polityczna

7 INNE WSPÓŁCZESNE NURTY EKONOMII POLITYCZNEJ cd
międzynarodowa ekonomia polityczna badania przedstawicieli tego nurtu Findley i Wellisz Rodik zastosowania ekonomii politycznej, przykłady wnioski z analizy porównawczej względem czynników geograficznego otwartości na handel zagraniczny systemu instytucjonalnego

8 EKONOMIA POLITYCZNA NAUKA POZYTYWNA CZY NORMATYWNA
próba odpowiedzi ekonomia polityczna a ekonomia ortodoksyjna założenia „klubu ekonomii politycznej” polityczne i inne nieekonomiczne czynniki odgrywają ważną rolę w kształtowaniu procesów ekonomicznych i ich rezultatów zwracanie uwagi na elementy pomijane w ekonomii zainteresowanie innymi naukami podejście interdyscyplinarne przyczyny marginalizacji ekonomii politycznej w ramach ekonomii głównego nurtu

9 EKONOMIA POLITYCZNA NAUKA POZYTYWNA CZY NORMATYWNA - cd
ostatnie 20 lat - renesans ekonomi politycznej niepowodzenia ekonomi ortodoksyjnej holistyczne i systemowe podejście ekonomii politycznej „odkrycie” znaczenia instytucji dla funkcjonowania gospodarki zapotrzebowania na naukowe wsparcie polityki nowe propozycje metodologiczne i nowe obszary badawcze

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotował Witold Przychoda"

Podobne prezentacje


Reklamy Google