Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wykorzystania energetyki wiatrowej małej mocy w gmianach Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 14 października,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wykorzystania energetyki wiatrowej małej mocy w gmianach Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 14 października,"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wykorzystania energetyki wiatrowej małej mocy w gmianach Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 14 października, 2009

2 Plan prezentacji Przegląd turbin wiatrowych małej mocy zastosowania Warunki wietrzności a produkcja energii Uwarunkowania prawne dla małych instalacji

3 Podział turbin wiatrowych moc nominalna moc rodzaj turbiny przykładowe zastosowania < 100 Wmikroturbina oświetlanie pojedynczych lamp, pomieszczeń z wykorzystaniem akumulatorów od 100 W do ok. 100 kW turbina małej mocy pojedyncze gospodarstwa domowe, szczególnie: domki letniskowe gospodarstwa domowe odległe od sieci elektroenergetycznej obiekty do których doprowadzenie energii z sieci jest b. kosztowne > 100 kW turbina dużej mocy wprowadzenie energii do sieci elektroenergetycznej

4 Podział turbin wiatrowych położenie osi obrotu wirnika pionowa oś obrotu VAWT (Vertical Axis Wind Turbines) wikipedia pozioma oś obrotu HAWT (Horizontal Axis Wind Turbines) wikipedia

5 Warunki wietrzności w Polsce gdzie instalować duże farmy wiatrowe? Rejony kraju, w których występują warunki do ekonomicznego wykorzystania potencjału wiatru to: Rejony Potencjał energetyczny wiatru (H=20m, v+4- 16m/s) Średnioroczna prędkość wiatru H=20m kWh/m2m/s Rejon 1 wybrzeże, suwalskie, część bielsko-bialskiego 1250 - 25005-6 Rejon 2 poznańskie, ciechanowskie, cześć bydgoskiego, łódzkiego, warszawskiego, szczecińskiego i rzeszowskiego 750 - 10004,5 – 5,0 Ocenione możliwości produkcyjne dla siłowni wiatrowych osiągają 6,0 ÷ 8,0TWh energii elektrycznej rocznie. kWh (m2 /rok) Źródło: IMiGW, marzec 2007

6 Gdzie instalować małe turbiny wiatrowe? Badania wietrzności Dobór posadowienia uzależnić od lokalnych uwarunkowań terenu (w tym także położenia budynków) Możliwość posadowienia na dachach budynków

7 Wielkość produkcji energii z wiatru Podstawowe zależności na strumień energii poruszającego się powietrza wykorzystywane w technologii siłowni wiatrowych: E = 0,5 x q x V 3 x F gdzie: q – gęstość powietrza - kg/m 3 ; V – prędkość wiatru - m/s F – powierzchnia zakreślona skrzydłami wirnika - m 2 ; E – energia wiatru – kWh/m 2 / rok

8 Wielkość produkcji energii z wiatru małe turbiny wiatrowe Produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej zależy przede wszystkim od prędkości wiatru. Im wyżej posadowiony wiatrak, tym produckja energii elektrycznej powinna być wyższa. dane za PGK System Turbina wiatrowa BWC EXCEL 7.5/10 kW Produkcja energii (szacunkowo): 15% * P * 8760h

9 Jak zmieniała się wielkość komercyjnych turbin wiatrowych?

10 Uwarunkowania prawne posadowienie na fundamencie ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane Hałas Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu – Dz.U. 2002 r., nr 8, poz. 81 wpływa na środowisko/Naturę 2000 DYREKTYWA RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nowelizacja powyższego rozporządzenia – projekt z dn. 18.08.2009

11 Mapa WietrznościMapa Obszarów Natura 2000 Uwarunkowania prawne Zgodnie z rozp. RM (§ 3. 1.) Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: (...) 6. instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5;

12 Czynnikami determinującymi realizację inwestycji będą właściwie wykonane raporty oddziaływania na środowisko oraz właściwie przeprowadzony proces uzyskiwania decyzji środowiskowych. Uwarunkowania prawne Obecnie z przytoczonych przepisów wynika, że w przypadku małych turbin wiatrowych do wysokości całkowitej do 30 m: nie ma obowiązku wykonywania raportu oddziaływania na środowisko ale inwestycja może podlegać ocenie wpływu na Naturę 2000.

13 Uwarunkowania prawne w przypadku wprowadzania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej obowiązują regulacje ustawy Prawo energetyczne koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (niezbędna dla sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej i dla gwarancji odbioru energii oraz otrzymania świadectw pochodzenia – zielonych certyfikatów) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

14 Liczba koncesjonowanych instalacji w energetyce wiatrowej na tle innych źródeł odnawialnych Na podstawie danych URE na dzień 21.09.2009 energetyka wiatrowa to najbardziej dynamicznie rozwijana gałąź energetyki odnawialnej w Polsce w ostatnich latach

15 Produkcja energii elektrycznej z wiatru na tle OZE w Polsce Na podstawie danych URE

16 Mechanizm wsparcia Gwarancja zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE po minimalnej cenie Wsparcie w postaci świadectw pochodzenia tzw. zielone certyfikaty Przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające energię elektryczną odbiorcy końcowemu są obowiązane w danym roku do: zakupu odpowiedniej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE lub wniesienie opłaty zastępczej

17 Mechanizm wsparcia OZE Średnia cena zielonego certyfikatu na TGE w 2008 r 241,01 zł/MWh Przewidywana średnia cena energii dla producentów OZE w roku 2009 155,44 zł/MWh Cena energii dla producentów OZE w roku 2008 128,80 zł / 1MWh Cena zielonego certyfikatu, sesja z TGE 13.03.2009 245,01 zł/MWh 2008 2009 Opłata zastępcza za nie wypełnienie obowiązku w 2008 248,46 zł/MWh Opłata zastępcza za nie wypełnienie obowiązku w 2009 258,89 zł/MWh 2008 2009 2008 2009 wartość opłaty zastępczej: cena zielonego certyfikatu: cena energii elektrycznej:

18 Czy wsparcie dla małych? Ponieważ, nie ma ograniczeń dla zakresu mocy na wydanie koncesji, przed instalacją turbiny wiatrowej małej mocy nawet lokalnie należy rozważyć zintegrowanie jej z krajową siecią elektroenergetyczną średnie koszty instalacji małych turbin wiatrowych zł moc (W) 600 zł 3000 zł zwykle: im większa moc, tym dłuższy czas zwrotu nakładów inwestycyjnych!

19 Podsumowanie wady i zalety stosowania małej mocy turbin wiatrowych Instalacja elektrowni wiatrowych może wpłynać na całkowicie uniezależnienie się od energii elektrycznej z zakładów energetycznych, szczególnie przy zastosowaniu układach hybrydowych np. z pompami ciepła czy kolektorami słonecznymi lub PV, Elektrownia wiatrowa może także być wykorzystana do celów grzewczych, Doskonale znajduje zastosowanie do zasilania układów zarówno DC jak i AC Możliwość zastosowania dla odbiorców rozproszonych oddalonych od sieci elektroenergetycznej. Wysokie koszty instalacji Produkcja uzależniona od warunków pogodowyc

20 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Dołącz do grona przedsiębiorców energetyki odnawialnej ! PIGEO ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Tel. 22 548 49 99, Fax 22 548 49 98 e-mail: michal.cwil@pigeo.plmichal.cwil@pigeo.pl www.pigeo.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Możliwości wykorzystania energetyki wiatrowej małej mocy w gmianach Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 14 października,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google