Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki. Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Forum: Fotowoltaika: Perspektywy rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki. Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Forum: Fotowoltaika: Perspektywy rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki. Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Forum: Fotowoltaika: Perspektywy rozwoju w Polsce Warszawa

2 Agenda Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (NREAP) Scenariusze rozwoju fotowoltaiki w Polsce w perspektywie roku 2020 Plany zmian regulacyjnych Scenariusz rozwoju fotowoltaiki w Polsce w oparciu o aktywne wsparcie System wsparcia: inwestycyjne (dotacje) krajowe unijne operacyjne (zielone certyfikaty) 2

3 Dyrektywa 2009/28/WE 3

4 paliwa transportowe energia elektryczna ciepło 15% 4 udział energii z OZE Co oznacza cel dyrektywy dla Polski?

5 KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA zgodnie z art. 4 dyrektywy każde państwo członkowskie określa swój Plan do dnia 30 czerwca 2010 r. Polska przedłożyła Plan do Komisji dopiero 9 grudnia 2010 r. W jego oparciu powinien być realizowany i osiągany cel. Jak osiągnąć cele ? 5

6 KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA SCENARIUSZEPLANY USPRAWNIEŃ ROZWOJUREGULACYJNYCH Krajowy Plan Działania 6

7 7 ciepło i chłód elektroenergetyka transport 17,05% 19,13% 10,14% 15,5% ktoe 2786 ktoe ktoe % ktoe – prognozowane zapotrzebowanie na całkowitą finalną energię brutto w Polsce w roku 2020 Krajowy Plan Działania (NREAP-Polska) Scenariusze: udziały odnawialnych źródeł w poszczególnych sektorach w 2020 r. ktoe – kilotona paliwa ekwiwalentnego

8 8 Krajowy Plan Działania (NREPAP - Polska) Scenariusze: odnawialne źródła energii w elektroenergetyce

9 9 Krajowy Plan Działania (NREPAP - Polska) Plany?!: Usprawnienie obowiązującego systemu wsparcia operacyjnego w elektroenergetyce ?! Kluczowy z punktu widzenia realizacji projektów jest fakt, że wytwórcy mają zapewniony popyt na prawa majątkowe w wieloletniej perspektywie, co najmniej do roku 2017 (...) Rozważa się modyfikację obecnie obowiązującego systemu tak aby wsparcie było zależne od technologii OZE. Planuje się, aby zmodyfikowany system uwzględniał m.in. stopień zwrotu inwestycji, postęp techniczny w tym obniżenie kosztów stosowania technologii, szacunkowego efektywnego okresu pracy instalacji. Zamierzeniem modyfikacji jest również, aby zaproponowany system jednocześnie upraszczał sposób naliczania opłaty zastępczej w tym likwidował zagrożenie corocznego, niekontrolowanego wzrostu tej opłaty, skutkującego wzrostem cen energii elektrycznej.

10 10 Scenariusz rozwoju sektora z aktywnym wsparciem Projekt REPAP2020:

11 11 Finansowanie fotowoltaiki w Polsce Pomoc Publiczna – systemy wsparcia systemy wsparcia na etapie inwestycyjnym krajowe unijne na etapie operacyjnym krajowe

12 12 Systemy wsparcia krajowe system zielonych certyfikatów Sprzedawcy energii elektrycznej podlegają obowiązkowi Obowiązek jest spełniony jeśli w danym roku: zakupią odpowiednią ilość zielonych certyfikatów (wsparcie operacyjne) lub wniosą ustaloną opłatę zastępczą Brak wypełnienia obowiązku skutkuje karą pieniężną. Wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz kar zasilają konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i przeznaczone są na wsparcie inwestycji w źródła odnawialne energii (wsparcie inwestycyjne)

13 13 Finansowanie PV ze środków krajowych (?) Obecnie na wsparcie mogą liczyć jedynie kolektory słoneczne: ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – termomodernizacja. Dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych (NFOŚiGW) na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

14 14 Finansowanie PV ze środków unijnych? inwestycja Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Obecnie fotowoltaika jest wykluczona z możliwości wsparcia z 9.4 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata

15 15 RPO Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie4.3 Ochrona powietrza, energetyka Instytucja wdrażająca/pośrednicząca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Pula pomocy ogółem ze środków unijnych: euro ze środków publicznych krajowych: euro Maksymalna wysokość dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych (dla mikro- i małych przedsiębiorstw) Rodzaj projektu (...) budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW, Najbliższy nabórod 29 października do 29 grudnia 2010 r.

16 16 RPO pozostałe, wybrane dolnośląskie5.1 Odnawialne źródła energii małopolskie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii łódzkieII.9 Odnawialne źródła energii lubelskie6.2 Energia przyjazna środowisku warmińsko-mazurskie6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zachodnio-pomorskie4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią opolskie4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

17 Michał Ćwil, 17 Dziękuję za uwagę ! Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej PIGEO ul. Gotarda 9, Warszawa Tel , Fax


Pobierz ppt "Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki. Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Forum: Fotowoltaika: Perspektywy rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google