Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia wiatru w Polsce a reszta UE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Konferencja: IV Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia wiatru w Polsce a reszta UE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Konferencja: IV Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej."— Zapis prezentacji:

1 Energia wiatru w Polsce a reszta UE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Konferencja: IV Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Warszawa

2 Agenda 1. Stan obecny wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce vs. UE moce zainstalowane produkcja energii elektrycznej 2. Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Krajowy Plan Działania Scenariusze sektorowe 3. Jak wygląda realizacja inwestycji w farmę wiatrową w Polsce? Procedury Bariery prawne i planowane zmiany 4. Określenie przychodów z tytułu produkcji energii z wiatru w Polsce vs UE 2

3 Krótko o PIGEO

4 Source: EWEA Całkowita moc zainstalowana w wietrze

5 Source: EWEA Moc w wietrze zainstalowana w ciągu 2009 r. UE: MW

6 Source: URE Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce Łączna moc zainstalowana MW *

7 Source: URE Produkcja energii z wiatru w Polsce vs OZE TWh OZE wiatr 3,6% 6,0% 9,0% 12,4% 12,0%

8 31% 13% 16% 13% 30% 18% 25% 16% 18% 20% 23% 17% 13% 42 % 23% 11% 13% 10% 14% 34% 15% 25% 14% 38% 49% 15% 24% EU-27: 20% udział OZE w 2020 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 8 Cele dla OZE w UE

9 Wizja rozwoju poszczególnych źródeł OZE do roku 2020 w UE Source: EREC Rodzaj źródła OZEScenariusz na 2010Scenariusz na 2020 Wiatr 80 GW180 GW Woda 11 GW120 GW Fotowoltaika 18 GWp150 GWp Biomasa 30 GWe50 GWe Geotermia 1 GW4 GW

10 zielone paliwa zielona energia elektr. zielone ciepło 15% udział energii z OZE zużycie energii finalnej brutto Cel dla Polski

11 ktoe udział OZE produkcja zielonej energii w transporcie brutto * 100% =10,2 % końcowe zużycie energii w transporcie brutto produkcja zielonego ciepła brutto6 065 * 100% =16,9 % końcowe zużycie ciepła brutto produkcja zielonej energii elektrycznej brutto * 100% =19,4 % końcowe zużycie energii elektrycznej brutto produkcja łączna zielonej energii brutto * 100% =15,5 % łączne końcowe zużycie energii brutto Realizacja celu w ujęciu rządowych propozycji Scenariusze projektu Krajowego Planu Działania Source: Ministerstwo Gospodarki

12 Realizacja celu w ujęciu rządowych propozycji Scenariusze projektu Krajowego Planu Działania Source: Ministerstwo Gospodarki elektroenergetyka odnawialna

13 Realizacja celu dyrektywy w scenariuszu PIGEO Projekt REPAP2020 Moce zainstalowane elektroenergetyka (MW)

14 Warunki wietrzne w Polsce Oszacowane możliwości produkcyjne dla siłowni wiatrowych w 2020 r. osiągają TWh energii elektrycznej rocznie kWh (m2 /rok) Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW

15 Przychody z MWh energii z wiatru w 2009 r. Polska – ok. 94 euro, Hiszpania – ok euro Source: EREF report

16 Przychody z MWh energii z wiatru dziś w Polsce cena gwarantowana za energię certyfikat zielony * *) w zasadzie opłata zastępcza. Cena certyfikatu jest mniejsza od wartości jednostkowej opłaty zastępczej ,21 PLN / MWh < 267,95 PLN / MWh ok. 460 PLN / MWh ca. 115 / MWh

17 Czego oczekuje rynek dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce ? 17 Usprawnień w procedurach administracyjno – prawnych (OOŚ, pozwolenie na budowę, skrócenie terminów) Wprowadzenie dostępu do sieci elektroenergetycznej: gwarantowanego dla małych i priorytetowego dla dużych jednostek wytwórczych Wprowadzenie stabilnego i długofalowego systemu wsparcia (min. 15 lat od dnia oddania do użytku jednostki wytwórczej, co w aspekcie realizacji celu na rok 2020 przekłada się z funkcjonowaniem systemu do 2035 r.)

18 Michał Ćwil, 18 Dziękuję za uwagę ! Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej PIGEO ul. Gotarda 9, Warszawa Tel , Fax


Pobierz ppt "Energia wiatru w Polsce a reszta UE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Konferencja: IV Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google