Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikaty brązowe - jak wyliczyć przychód dla biogazowni zintegrowanej z siecią gazową Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ZAINWESTUJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikaty brązowe - jak wyliczyć przychód dla biogazowni zintegrowanej z siecią gazową Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ZAINWESTUJ."— Zapis prezentacji:

1 Certyfikaty brązowe - jak wyliczyć przychód dla biogazowni zintegrowanej z siecią gazową Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ZAINWESTUJ W BIOGZOWNIĘ ROLNICZĄ Warszawa, marca 2011

2 Podstawa prawna

3 Ważne definicje paliwa gazowe – różne gazy nie będące OZE, które są dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy biogaz rolniczy – paliwo gazowe otrzymywane z: surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolnospożywczego biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej

4 Za co przysługuje certyfikat brązowy ? Za każdą ekwiwalentną* MWh energii elektrycznej wynikającą z ilości wtłoczonego do sieci gazowej biometanu powstałego z biogazu rolniczego (te same zasady rynkowe co zielony certyfikat); *) Rozporządzenie, określi sposób - algorytm przeliczania (m 3 ) biometanu na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej (MWh).

5 Co możemy wtłoczyć do sieci? Na przykładzie instalacji 1 MW biogaz rolniczy źródło zdjęcia: bloomberg bio- metan m3 / rok 19 MJ / m3 CH4: 55% m3 / rok 34 MJ / m3 CH4: 98% źródło zdjęć: własne z wizytowania biogazowni w Niemczech

6 Algorytm: (m3) (MWh) Ministerstwo Gospodarki proponuje η = 42% PIGEO proponuje η > 60% energia wspierana certyfikatami brązowymi (MWh) ilość biogazu (m3) wartość opałowa (MJ/m3) umowna sprawność referencyjna (%) porcje

7 Algorytm: (m3) (MWh) n = 1 (wyliczamy raz / rok) M = m3 r = ok. 34 MJ / m3 η = 42 % E OZEkw = ( m3) * (34 MJ/m3) * (42 %) E OZEkw = ( ) * (34) * (42/100) MJ E OZEkw = MJ = MWh

8 Spodziewane przychody (biogaz rolniczy sieciowy) 2011 ok. 1,00 PLN / m3 biometanu < 274,92 PLN / MWh energii elektrycznej ekwiwalentnej 1 * PLN / rok7 933 * 250 PLN / rok ok PLN / rok

9 CHP vs biometanownia typowy projekt 1 MW Porównanie przychodó w (założenia)

10 CHP vs biometanownia typowy projekt 1 MW Porównanie przychodó w (wyniki)

11 Wyniki finansowe dla η = 42% typowy projekt 1 MW

12 Wyniki finansowe dla η = 52,5% typowy projekt 1 MW

13 Wyniki finansowe dla η = 65% typowy projekt 1 MW

14 Podsumowanie Bez wprowadzenia η > 60% w projektowanym rozporządzeniu przepisy dotyczące biometanu z biogazu rolniczego będą przepisami martwymi !!!

15 Dziękuję za uwagę ! Michał Ćwil, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9, Warszawa Tel , Fax


Pobierz ppt "Certyfikaty brązowe - jak wyliczyć przychód dla biogazowni zintegrowanej z siecią gazową Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ZAINWESTUJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google