Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(C) IEO 20121 Opłacalność inwestycji w mikroźródła OZE Konrad Rosołek EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (+48 22) 825-46-52 wew. 118.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(C) IEO 20121 Opłacalność inwestycji w mikroźródła OZE Konrad Rosołek EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (+48 22) 825-46-52 wew. 118."— Zapis prezentacji:

1 (C) IEO 20121 Opłacalność inwestycji w mikroźródła OZE Konrad Rosołek krosolek@ieo.pl EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (+48 22) 825-46-52 wew. 118 www.ieo.pl Poznań | 22 listopada 2012 Piotr Dziamski pdziamski@ieo.pl (+48 22) 825-46-52 wew. 120

2 (C) IEO 20122 Projekt nowej ustawy o ODNAWIALNYCH © 2012 IEO | www.ieo.pl Poznań | 22 listopada 2012 ŹRÓDŁACH ENERGII

3 (C) IEO 20123 Nowa ustawa OZE Projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE © 2012 IEO | www.ieo.pl Wytwarzanie energii elektrycznej: mikroźródła – jednostki do 40 [kW], małe źródła – jednostki do 200 [kW]. Mikroźródła – znacznie uproszczone procedury formalno prawne - działalność gospodarcza - przyłączenie do sieci EE - koncesja na wytwarzanie energii (URE) Instalacje OZE – wykonane przez certyfikowanych instalatorów Zaproponowanie nowych mechanizmów wsparcia dla wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii: - system stałych dopłat gwarantowanych FiT (1-100/200 kW) - zmodyfikowany system świadectw pochodzenia (100/200 kW-10MW) - obowiązuje dla: PV, MEW, BG, MEWo, Biomasy, geotermii.

4 (C) IEO 20124 SYSTEM STAŁEGO WSPARCIA GWARANTOWANEGO - FiT Ekonomika instalacji PV i MEW © 2012 IEO | www.ieo.pl Systemy wsparcia dla OZE – Świadectwa pochodzenia i FiT ŚWIADECTWA POCHODZENIA Produkcja energii [MWh] Cena sprzedaży energii wg FiT [PLN/MWh] Sprzedawca z urzędu Produkcja energii [MWh] Operator Systemu Dystrybucyjnego Cena sprzedaży energii [PLN/MWh] Zysk ze sprzedaży Z.C [PLN/MWh] (1 MWh = 1 zielony certyfikat) TGE Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

5 (C) IEO 20125 Nowa ustawa OZE © 2012 IEO | www.ieo.pl Systemy wsparcia dla OZE – FiT (proponowane stawki) Które OZE będzie najbardziej opłacalne? Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE © IEO

6 (C) IEO 20126 Koszty zakupu © 2012 IEO | www.ieo.pl MIKROINSTALACJI OZE Poznań | 22 listopada 2012

7 (C) IEO 20127 Koszty zakupu mikroinstalacji OZE © 2012 IEO | www.ieo.pl Przykładowe koszty mikroinstalacji OZE Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

8 (C) IEO 20128 © 2012 IEO | www.ieo.pl Łączny koszt jednostkowy dla elektrowni PV o mocach 1 – 100 [kWp] Koszt zakupu elektrowni PV i MEW Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

9 (C) IEO 20129 © 2012 IEO | www.ieo.pl Łączny koszt jednostkowy dla elektrowni MEW o mocach 1 – 100 [kWp] Koszt zakupu elektrowni PV i MEW Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

10 (C) IEO 201210 Ekonomika instalacji © 2012 IEO | www.ieo.pl PV i MEW Poznań | 22 listopada 2012

11 (C) IEO 201211 © 2012 IEO | www.ieo.pl Nakłady inwestycyjne, roczna amortyzacja Roczne koszty eksploatacyjne Przychody ze sprzedaży energii do sieci Oszczędność na zakupie energii z sieci -+ Σ $Σ $ Ekonomika instalacji PV i MEW Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

12 (C) IEO 201212 Ekonomika instalacji PV i MEW © 2012 IEO | www.ieo.pl Do oceny aspektów ekonomicznych elektrowni PV użyto wskaźnika LCOE. LCOE – Levelised Oost Of Electricity czyli koszt wyprodukowania jednostki energii z elektrowni PV / MEW. Pozwala na obliczenie rozłożonych w ciągu całego okresu eksploatacji średniego kosztu produkcji 1 [kWh]. Metoda uwzględnia wszystkie wcześniej wymienione koszty. IEO posłużyło się tą metodą przy tworzeniu opracowania dla Ministerstwa Gospodarki odnośnie projektu wprowadzenia taryf FiT. Znajomość rzeczywistych kosztów pomogła Ministerstwu w opracowaniu projektu stałych taryf gwarantowanych. Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

13 (C) IEO 201213 © 2012 IEO | www.ieo.pl Założenia i model inwestora – analiza LCOE Czas eksploatacji instalacji PV/MEW– 15 lat Czas wsparcia systemu FiT– 15 lat Podatek VAT – 23 % Amortyzacja urządzeń– 10 % Amortyzacja konstrukcji gruntowej– 4,5% Koszt pracy własnej – 35 PLN/h Udział wkładu własnego– 20% Udział kredytu inwestycyjnego– 80% Koszt kapitału własnego– 8%, Oprocentowanie kredytu bankowego – 8,5% Okres spłaty kredytu – 9 lat Stopa inflacji – 2,5 % Koszt przyłączenia do sieci– 0 PLN Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, Sposób opodatkowania przychodów – ryczałt 5,5% Zwolnienie z wymogu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, Zwolnienie z udziału w kosztach przyłączenia elektrowni do sieci, Zwolnienie z obowiązku zakupu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ekonomika instalacji PV i MEW Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

14 (C) IEO 201214 © 2012 IEO | www.ieo.pl Ekonomika instalacji PV i MEW Koszty wytwarzania energii z elektrowni PV w systemie FiT i Świadectw Pochodzenia. PV Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

15 (C) IEO 201215 © 2012 IEO | www.ieo.pl Ekonomika instalacji PV i MEW Koszty wytwarzania energii z elektrowni MEW w systemie FiT i Świadectw Pochodzenia. MEW Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

16 (C) IEO 201216 © 2012 IEO | www.ieo.pl Ekonomika instalacji PV i MEW Projekt systemu FiT dla PV i MEW w Polsce. Znacznie większe wsparcie dla PV niż dla MEW. Mikro instalacje MEW – nieopłacalne przy zaproponowanym wsparciu. Małe instalacje – pomimo większych nakładów inwestycyjnych PV niż MEW, fotowoltaika bardziej opłacalna ze względu na wyższe wsparcie. Dynamiczny i szybki rozwój nowych instalacji PV. Znaczne zredukowanie wsparcia dla mikro- i małych elektrowni wiatrowych. Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

17 (C) IEO 201217 © 2012 IEO | www.ieo.pl Czynniki wpływające na koszt wytwarzania energii z elektrowni PV. Ekonomika instalacji PV i MEW PV Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

18 (C) IEO 201218 © 2012 IEO | www.ieo.pl Czynniki wpływające na koszt wytwarzania energii z elektrowni MEW. Ekonomika instalacji PV i MEW MEW Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

19 (C) IEO 201219 © 2012 IEO | www.ieo.pl Przykładowe dochody z instalacji PV i MEW Ekonomika instalacji PV i MEW Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

20 (C) IEO 201220 Raporty © 2012 IEO | www.ieo.pl Instytutu Energetyki Odnawialnej Poznań | 22 listopada 2012

21 (C) IEO 201221 © 2012 IEO | www.ieo.pl Raporty IEO WPŁYW ENERGETYKI FOTOWOLTAICZNEJ NA ŚRODOWISKO RYNEK FOTOWOLTAICZNY W POLSCE Wkrótce! 1 kwartał 2013 Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

22 (C) IEO 201222 © 2012 IEO | www.ieo.pl Raporty IEO Rynek Małej Energetyki Wiatrowej w Polsce Wkrótce! Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) ADRES: ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa TELEFON: (22) 825 46 52 (22) 875 86 78 Nowa ustawa OZENowa ustawa OZE Koszty zakupu mikro- instalacji OZEKoszty zakupu mikro- instalacji OZE Ekonomika mikro- instalacji OZEEkonomika mikro- instalacji OZE

23 (C) IEO 201223 Dziękuję za uwagę... Konrad Rosołek krosolek@ieo.pl EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (+48 22) 825-46-52 wew. 118 www.ieo.pl © 2012 IEO | www.ieo.pl Poznań | 22 listopada 2012


Pobierz ppt "(C) IEO 20121 Opłacalność inwestycji w mikroźródła OZE Konrad Rosołek EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (+48 22) 825-46-52 wew. 118."

Podobne prezentacje


Reklamy Google