Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 9 kwietnia 2010 Prawo Europejskie i prawo polskie, relacje Polska–UE. Polityka zrównoważonego rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 9 kwietnia 2010 Prawo Europejskie i prawo polskie, relacje Polska–UE. Polityka zrównoważonego rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Prawo Europejskie i prawo polskie, relacje Polska–UE. Polityka zrównoważonego rozwoju

2 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Definicja trwałego i zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development), „Rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich potrzeb”.

3 Warszawa, 9 kwietnia 2010 1) ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi, 2) ochrona gleb, 3) ochrona powietrza, 4) zarządzanie zasobami nieodnawialnymi, 5) ochrona i zarządzanie krajobrazem, 6) ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością, 7) jakość życia rolnika i jego rodziny, 8) dobrostan zwierząt inwentarskich, 9) etyka, 10) jakość produktów,

4 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Wizja obszarów wiejskich. Zrównoważony rozwój, wielofunkcyjność i konkurencyjność obszarów wiejskich Obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń. KIERUNKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZAŁOŻENIA DO „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI I ROLNICTWA”

5 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Polityka jakości UE Preambuła rozporządzenia 2081/92/EWG:  Wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości poprzez ochronę geograficznych nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  Dostarczanie konsumentom rzetelnej wiedzy na temat produktów.  Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (dywersyfikacja zatrudnienia, ochrona dziedzictwa kulturowego).

6 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Część I Stan prawny Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych, środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. Nr 10, Poz. 68 z 2005 r.) weszła w życie 17 lutego 2005 r.

7 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Właściwe organy  Za sprawy związane z przyjmowaniem, oceną i przekazywaniem do Komisji Europejskiej wniosków odpowiada Minister właściwy ds. rynków rolnych  Organem opiniodawczo-doradczym ministra jest Rada ds. Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych

8 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Kontrola  Kontrolujemy specyfikację, a nie jakość zdrowotną lub handlową !  Koszty używania zarejestrowanej nazwy kryją się właśnie w kontroli !  Kontroli dokonywać może: - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Prywatna jednostka certyfikująca akredytowana zgodnie z normą PN-EN 45011.

9 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Lista produktów tradycyjnych  Identyfikacja produktów  Zwiększenie świadomości konsumentów  Przygotowanie producentów do rejestracji na poziomie UE  Promocja regionu

10 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Na listę mogą zostać wpisane produkty:  Których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji;  Które są wytwarzane od co najmniej 25 lat.

11 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Część II Zgłoszone nazwy

12 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Polskie produkty  Zarejestrowane Chronione Nazwy Pochodzenia (4): 1.Bryndza podhalańska – rozporządzenie KE nr 642/2007 z 12 czerwca 2007 r. 2.Oscypek - rozporządzenie KE nr 127/2008 z 13 lutego 2008 r. 3.Redykołka; 4.Wiśnia nadwiślanka.

13 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Polskie produkty  Zarejestrowane Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (6): Dwójniak 1.Półtorak 2.Trójniak 3.Czwórniak 4. Miody pitne: rozporządzenie KE nr 729/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. 5.Olej rydzowy - rozporządzenie KE nr 506/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. 6.Pierekaczewnik - rozporządzenie KE nr 567/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

14 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Polskie produkty  Zarejestrowane Chronione Oznaczenia Geograficzne (5): 1.Miód wrzosowy z borów dolnośląskich 2.Rogal świętomarciński – rozporządzenie KE nr 1070/2008 z 30 października 2008 r. 3.Wielkopolski ser smażony - rozporządzenie KE nr 323/2009 z 20 kwietnia 2009 r. 4.Andruty kaliskie - rozporządzenie KE nr 326/2009 z 21 kwietnia 2009 r. 5.Truskawka kaszubska Razem zarejestrowanych – 15.

15 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Zarejestrowane produkty ZłożoneOpublikowaneZarejestrowane RAZEMRAZEMChNPChOGGTSRAZEM Cypr (CY) 20 1 1 Czechy (CZ) 14618 24 Estonia (EE) 00 0 Litwa (LT) 00 11 Łotwa (LV) 00 0 Malta (MT) 00 0 Polska (PL) 81145615 Słowacja (SK) 73 4 4 Słowenia (SI) 1351 12 Węgry (HU) 5331 4

16 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Korzyści płynące z uczestnictwa Korzyści płynące z uczestnictwa  Ochrona nazw  Prawo do używania wspólnotowych symboli jako elementu służącego niwelowaniu asymetrii informacyjnej pomiędzy konsumentem a producentem  Derogacje od ogólnie obowiązujących norm  Wspólne działanie na rzecz produktu

17 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Część III Wsparcie wysokojakościowych produktów

18 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Wsparcie wysokojakościowych produktów  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  Mechanizm WPR Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Rozporządzenie Rady (WE) Nr 3/2008

19 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Wsparcie wysokojakościowych produktów Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Cel działania  Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi  Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości  Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości

20 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Maksymalna wysokość pomocy za każdy z 5 okresów:  PDO, PGI, TSG: - 3 200 zł  Rolnictwo ekologiczne: - 996 zł  Integrowana Produkcja: 2 750 zł jednakże koszt składki + wprowadzenie systemu nie więcej niż 750 zł.

21 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Działania informacyjne i promocyjne Wspieranie grup producentów w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności

22 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Pomoc:  Refundacja 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie po dniu zawarcia umowy - do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie,

23 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Działania te mogą obejmować w szczególności: koszty związane bezpośrednio z realizacją operacji z zakresu promocji i reklamy takie jak:  reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach,  promocja w punktach sprzedaży,  przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych,  udział w pokazach, wystawach i targach,  organizacja szkoleń i konferencji,  prowadzenie serwisu internetowego,  wynajem powierzchni reklamowej,  publikacja broszur, ulotek lub plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych.

24 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Problemy związane z rozwojem rynku chronionych produktów  Wspólne działanie na rzecz produktu  Koszty związane z uczestnictwem  Brak świadomości konsumentów  Długi proces rejestracji

25 Warszawa, 9 kwietnia 2010 Polityka UE  Zielona Księga Potencjał ekonomiczny warunkujący rejestrację, Potencjał ekonomiczny warunkujący rejestrację, Brak wyraźnego wskazania na rozwój obszarów wiejskich, Brak wyraźnego wskazania na rozwój obszarów wiejskich, Zniesienie Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności Zniesienie Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności Promocja Promocja

26 Dziękuję za uwagę Dariusz Goszczyński Departament Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dariusz.goszczynski@minrol.gov.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 9 kwietnia 2010 Prawo Europejskie i prawo polskie, relacje Polska–UE. Polityka zrównoważonego rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google