Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach konwencjonalnych w 2006 roku (wyniki wstępne) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach konwencjonalnych w 2006 roku (wyniki wstępne) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach konwencjonalnych w 2006 roku (wyniki wstępne) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, System AGROKOSZTY Arłamów 24-28.09.2007 r. dr inż. Aldona Skarżyńska, aldona.skarzynska@fadn.pl

2 W 2006 roku badaniami objęto działalności produkcji roślinnej produkcji zwierzęcej 1. pszenica ozima1. krowy mleczne 2. żyto ozime2. żywiec wołowy 3. pszenżyto ozime3. kury nioski 4. gryka4. żywiec drobiowy 5. rzepak ozimy

3 Produkcja, koszty i dochody działalności produkcji roślinnej w 2006 roku, w zł/ha Działalność Grupy gospod. Wartość produkcji Nadwyżka bezpośr. Koszty ogółem Dochód z działalności najlepsze 2835195519681171 Pszenica oz. średnie 210512101764649 najsłabsze 15647201507349 najlepsze 146410721041737 Żyto ozime średnie 910533780428 najsłabsze 755259861199 najlepsze 2208167911621354 Pszenżyto oz. średnie 14429151067687 najsłabsze 10703621220160 najlepsze 144011091174580 Gryka średnie 663491580392 najsłabsze 24199708-163 najlepsze 3607253622261694 Rzepak oz. średnie 294916562355900 najsłabsze 17124222046-22 dochód z działalności = dochód z działalności bez dopłat + dopłaty dopłaty = płatność uzupełniająca

4 Mierniki dla działalności w grupach gospodarstw najlepsze średnie najsłabsze najlepsze średnie najsłabsze koszty ogółem /1 zł wartości produkcji Pszenica ozima 0,69 0,84 0,96 1,14 Żyto ozime 0,71 0,86 1,14 1,14 Pszenżyto ozime 0,53 0,74 1,14 2,94 Gryka 0,82 0,87 2,94 1,20 Rzepak ozimy 0,62 0,80 1,20 udział dopłat w dochodzie z działalności, w % Pszenica ozima 26,0 47,5 83,7 153,3 Żyto ozime 42,5 69,6 153,3 193,8 Pszenżyto ozime 22,8 45,4 193,8 Gryka 54,0 78,8 x Rzepak ozimy 18,5 34,0 x x - oznacza, że dochód z działalności był wartością ujemną.

5 Wyniki działalności w grupach gospodarstw

6

7

8 W gospodarstwach najlepszych, na poziomie najniższym lub średnim kształtowały się : poniesione koszty bezpośrednie, wyjątkiem była gryka w przypadku której koszty bezpośrednie były najwyższe, pracochłonność uprawy 1 ha, wyjątkiem była gryka poniesione nakłady pracy były najwyższe; na poziomie najwyższym kształtowały się: koszty ogółem uprawy 1 ha (wyjątkiem był rzepak – kształtowały się na poziomie średnim), dochód z działalności na 1 ha uprawy, dochód z działalności na 1 ha uprawy, dochód z działalności na 1 godzinę pracy własnej. dochód z działalności na 1 godzinę pracy własnej.

9 Poziom kosztów (w zł/ha) oraz struktura kosztów ogółem działalności w grupach gospodarstw

10

11 Wyniki działalności w regionach rolniczych

12

13 Mierniki dla działalności w regionach Pomorze Wielkop. Mazowsze Małopolska i Mazury i Śląsk i Podlasie i Pogórze koszty ogółem /1 zł wartości produkcji 0,74 Pszenica ozima0,80 0,820,85 0,74 0,73 Żyto ozime 0,94 0,89 0,73 0,99 0,59 Pszenżyto ozime 0,98 0,750,59 0,70 0,86 Gryka 1,29 0,861,07 1,20 0,74 Rzepak ozimy 0,88 0,74 0,73 0,89 udział dopłat w dochodzie z działalności, w % 49,8 Pszenica ozima 39,1 44,1 49,8 33,9 96,9 Żyto ozime 85,0 72,2 54,1 96,9 93,1 Pszenżyto ozime93,1 40,9 31,7 45,4 304,8 Gryka 185,0 71,8 119,5 304,8 65,2 Rzepak ozimy48,3 27,8 33,2 65,2

14 W ujęciu regionalnym odnotowano duże zróżnicowanie wysokości plonu i ceny sprzedaży produktów, w regionie Wielkopolska i Śląsk – najwyższą wartość produkcji dla: żyta ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenżyta ozimego, gryki, gryki, rzepaku ozimego ; rzepaku ozimego ; w regionie Wielkopolska i Śląsk – najwyższy koszt środków ochrony roślin dla 4. działalności, wyjątkiem był rzepak (Pomorze i Mazury) w regionie Wielkopolska i Śląsk lub Mazowsze i Podlasie – najwyższe nawożenie NPK, w regionie Małopolska i Pogórze – najwyższe nakłady pracy ogółem.

15 Koszty ogółem na 1 ha uprawy badanych działalności w regionach Działalnośćnajniższenajwyższe Pszenica oz. Mazowsze i PodlasieWielkopolska i Śląsk Żyto oz. Mazowsze i PodlasieWielkopolska i Śląsk Pszenżyto oz. Małopolska i PogórzeWielkopolska i Śląsk Rzepak oz. Małopolska i Pogórze Pomorze i Mazury Gryka Pomorze i MazuryMazowsze i Podlasie

16 Wyniki dla działalności produkcji roślinnej w regionach Najwyższa wartość Działalność nadwyżki bezpośredniej dochodu z działalności Pszenica oz. Małopolska i Pogórze Żyto oz. Mazowsze i Podlasie Pszenżyto oz. Mazowsze i Podlasie Gryka Wielkopolska i Śląsk Rzepak oz. Wielkopolska i Śląsk

17 Produkcja, koszty i dochody działalności produkcji zwierzęcej w 2006 roku Działalność Grupy gospod. Wartość produkcji Nadwyżka bezpośr. Koszty ogółem Dochód z działalności Krowy najlepsze 7508498748672834 mleczne średnie 5551339537911945 zł/sztukęnajsłabsze 354915273166612 Żywiec najlepsze 497220526-22 wołowy średnie 46793551-76 zł/100 kg brutto najsłabsze 4575602-129 Kury nioski najlepsze 10386533971703216 zł/100 sztukśrednie 6333287947101623 najsłabsze 43888876846-2458 Żywiec najlepsze 2737723934 drobiowy średnie 248432426 zł/100 kg brutto najsłabsze 244-3290-46 dochód z działalności = dochód z działalności bez dopłat + dopłaty dopłaty = płatność uzupełniająca do zaangażowanej powierzchni paszowej

18 Poziom kosztów (w zł/ 1 krowę mleczną) oraz struktura kosztów ogółem działalności w grupach gospodarstw oraz regionach

19 Poziom kosztów (w zł/ 100 kg żywca brutto) oraz struktura kosztów ogółem działalności w grupach gospodarstw

20 Koszt koncentratów i mieszanek – udział w strukturze kosztów pasz treściwych obcych, w % Zużycie koncentratów i mieszanek – udział w strukturze zużycia pasz treściwych obcych, w % (w grupach gospodarstw) Działalnośćnajlepsześrednienajsłabsze Krowy mleczne 71,0 57,2 70,9 55,4 64,7 52,1 Kury nioski 97,5 86,8 99,1 82,7 95,9 37,8 Żywiec wołowy 30,5 13,8 56,1 33,3 79,9 64,7 Żywiec drobiowy 83,3 77,0 84,8 77,5 89,7 83,5

21 Wyniki działalności w grupach gospodarstw

22

23 Wyniki dla działalności produkcji zwierzęcej w regionach rolniczych Najwyższa wartość Działalność nadwyżki bezpośredniej dochodu z działalności Krowy mleczne Mazowsze i Podlasie Małopolska i Pogórze Żywiec wołowy Mazowsze i PodlasieX Kury nioski Pomorze i Mazury Mazowsze i Podlasie Żywiec drobiowy Wielkopolska i Śląsk x - oznacza, że dochód z działalności był wartością ujemną.

24 Podsumowanie Dochody badanych działalności mieściły się w dość szerokich granicach, spowodowane to było różnym stopniem zmian w zakresie: poziomu produkcji, kosztów jednostkowych, cen realizacji poszczególnych produktów rolniczych Dochód oraz jego zróżnicowanie jest pochodną uwarunkowań: zależnych od producenta rolnego, np. posiadana wiedza, umiejętności zarządcze, niezależnych od niego, np. położenie gospodarstwa względem rynków zaopatrzenia i zbytu, warunki agrometeorologiczne.

25 Podsumowanie cd. Dochody jakie zapewniły badane działalności w 2006 r. odzwierciedlają zmiany zachodzące w zewnętrznych warunkach prowadzenia gospodarstw. W 2006 r. (wg GUS) relacja cen produktów rolnych sprzedawanych do cen środków produkcji była korzystna wynosiła 102,0% (w 2005 r. 96,0%). ceny zbytu produktów wzrosły średnio o 2,6%, ceny zbytu produktów wzrosły średnio o 2,6%, towarów i usług zakupywanych wzrosły o 0,6%. towarów i usług zakupywanych wzrosły o 0,6%. Oznacza to wzrost opłacalności produkcji rolniczej.

26 Podsumowanie cd. Ceny towarowej produkcji rolniczej w 2006 r. były wyższe o 2,6%; w wyniku znacznego wzrostu cen towarowej produkcji roślinnej – o 11%.w wyniku znacznego wzrostu cen towarowej produkcji roślinnej – o 11%. obniżyły się natomiast, w drugim kolejnym roku, ceny towarowej produkcji zwierzęcej – o 3,1% (w 2005 r. spadek o 0,6%).obniżyły się natomiast, w drugim kolejnym roku, ceny towarowej produkcji zwierzęcej – o 3,1% (w 2005 r. spadek o 0,6%).


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach konwencjonalnych w 2006 roku (wyniki wstępne) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google