Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Ocena jakości danych za 2006 rok; badania działalności produkcji zwierzęcej - problemy metodyczne Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Ocena jakości danych za 2006 rok; badania działalności produkcji zwierzęcej - problemy metodyczne Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Ocena jakości danych za 2006 rok; badania działalności produkcji zwierzęcej - problemy metodyczne Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, System AGROKOSZTY Arłamów 24-28.09.2007 r. mgr inż. Marcin Cholewa, marcin.cholewa@fadn.pl

2 Plan prezentacji 1.Jakość danych dla działalności produkcji zwierzęcej w 2006 roku 2.Badania działalności produkcji zwierzęcej w 2007 roku – problemy metodyczne 3.Charakterystyka działalności produkcji zwierzęcej badanych w 2007 roku

3 Działalności produkcji zwierzęcej objęte badaniami w 2006 roku krowy mleczne (66-22-10) kury nioski (66-61-21) brojlery kurze (66-61-50) żywiec wołowy (66-24-10)

4 Najczęściej pojawiające się przekroczenia zakresów KROWY MLECZNE Zużycie zielonki i kiszonki Koszt dodatków mineralnych i paszowych Zużycie ziarna paszowego i śruty ze zbóż Zużycie siana i słomy Udział zwierząt padłych w zwierzętach młodych z urodzenia

5 Najczęściej pojawiające się przekroczenia zakresów KURY NIOSKI Koszt dodatków paszowych i uzupełniających Koszt własnych pasz treściwych (głównie pszenica) Zużycie pasz treściwych

6 Bilansowanie obrotu stada zwierząt Na przeklasowanie (obrót wewnętrzny) + Zakup zwierząt = Sprzedaż + Przekazania + Upadki + + BZ - BO

7 Bilansowanie obrotu stada zwierząt

8

9

10 Działalności produkcji zwierzęcej objęte badaniami w 2007 roku: Maciory (66-52-00) Krowy mamki (66-22-20) Matki owcze (66-31-20) Żywiec barani (66-37-00)

11 Wymiana stada Dotyczy macior, krów mamek oraz matek owczych W ramach wymiany stada do działalności tych nie wchodzą zwierzęta dorosłe z przeklasowania Zwierzęta dorosłe mogą wejść do stada tylko jeśli pochodzą z zakupu

12 Wymiana stada – zwierzęta dorosłe

13 Rozdysponowanie nakładów W okresie gdy młode zwierzęta przebywają razem z matką (od urodzenia do odstawienia) i są dokarmiane paszami, ilość i cenę tych pasz należy uwzględnić w odpowiednich tabelach W sytuacji, gdy poniesione zostały inne koszty np. na leczenie młodych zwierząt, należy postąpić analogicznie

14 Ewidencjonowanie młodych zwierząt Dotyczy macior, krów mamek oraz matek owczych Jeżeli prosięta / cielęta / jagnięta urodziły się przed rokiem obrachunkowym należy to odnotować w tabeli 1A pod warunkiem, że ich sprzedaż / przekazanie / przeklasowanie nastąpiło w roku badań określonej działalności

15 Krowy mamki Cechy charakterystyczne działalności: cielęta zostają odstawione od matek w wieku od 6 do 9 miesięcy, brak udoju krów mamek (mleko w całości stanowi pokarm dla cieląt), waga cielęcia po odstawieniu od matki 180 – 230 kg, ekstensywny system utrzymania, sezonowość krycia i wycieleń.

16 Matki owcze Sposoby odchowu jagniąt: 90-100 dni (odchów tradycyjny) – masa ciała jagniąt przy odsadzeniu 22-24 kg, 35-42 dni (wcześniejsze odsadzenie jagniąt) – masa ciała jagniąt przy odsadzeniu 13 kg, 3 dni (odchów jagniąt na preparatach mlekozastępczych) – przy trzech wykotach w ciągu dwóch lat, intensywne użytkowanie rozrodowe owiec oraz intensywny wychów jagniąt.

17 Żywiec barani Rodzaje tuczu jagniąt Tucz jagniąt intensywny średnio intensywny (do 6 mies.) przedłużony do 9 mies. mleczny tucz do 30 kg masy ciała tucz pastwiskowy (30–40 kg) tucz w owczarni (stacjonarny) 30 – 40 kg pastwiskowyw owczarni

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Ocena jakości danych za 2006 rok; badania działalności produkcji zwierzęcej - problemy metodyczne Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google