Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twoja Szansa Plus Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka www.twojaszansaplus.org.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twoja Szansa Plus Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka www.twojaszansaplus.org."— Zapis prezentacji:

1 Twoja Szansa Plus Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka www.twojaszansaplus.org

2 BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ Cel: Poznanie istoty funkcjonowania instytucji pomocy społecznej -zapoznanie się z rodzajami form wsparcia świadczonymi przez instytucje pomocy społecznej -informacje o ilości osób z poszczególnych grup, którym udzielane jest wsparcie -poznanie problemów zawodowych pracowników instytucji pomocy społecznej

3 BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ Metodologia badania: 1.Liczebność próby – 1800 osób 2.Dobór próby: proporcjonalnie do liczby instytucji w poszczególnych województwach w podziale na instytucje rządowe i pozarządowe proporcjonalnie do liczby instytucji na obszarach wiejskich oraz w miastach, biorąc pod uwagę ich liczebność.

4 BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ wieśmiasto do 50 tys. mieszk.miasto 50 - 100 tys. mieszk.miasto 100 - 500 tys. mieszk. miasto powyżej 500 tys. mieszk.liczebność rządowepozarządowerządowepozarządowerządowepozarządowerządowepozarządowerządowepozarządowe dolnośląskie23438202630613622188 kuj.-pom.252296666150095 lubelskie484197141631200123 lubuskie11120653480058 małopolskie3732410131222324130 mazowieckie67642152622482495309 opolskie14215475250054 podkarpackie3212251318140096 podlaskie211145108280069 pomorskie233161017 6 00109 śląskie32612422 4700167 świętokrzyskie24115556440064 warm. -maz.181271213105130099 wielkopolskie3544111201613412147 zachodniopom.153281011123100092 425423621302082037116937153 4674924112401901800

5 BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ Technika badania - bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe Budowa kwestionariusza: Rekrutacja 3 moduły: świadczenia pieniężne, niepieniężne, usługi opiekuńcze Pytania ogólne Metryczka

6 BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ Terenowa faza badania (05. – 07.2006) Opracowanie wyników badania (08. – 11.2006) Raport z badania (11.2006)

7 Miejsce pracy (N=1800, w %) BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ - wyniki

8 Wiek respondentów (N=1800, w %)

9 Wykształcenie respondentów (N=1800, w %) BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ - wyniki

10 Rodzaj instytucji (N=1800, w %)

11 Staż pracy w zawodzie (N=1800, w %) BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ - wyniki

12 Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy (N=1800, w %) BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ - wyniki

13 Częstość występowania w pracy poszczególnych odczuć – brak chęci rozwoju zawodowego (N=1800, w %) BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ - wyniki

14 Częstość występowania w pracy poszczególnych odczuć – uczucie przepracowania (N=1800, w %) BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ - wyniki

15 Częstość występowania w pracy poszczególnych odczuć – brak satysfakcji z wykonywanej pracy (N=1800, w %) BADANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ - wyniki

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Twoja Szansa Plus Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka www.twojaszansaplus.org."

Podobne prezentacje


Reklamy Google