Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi"— Zapis prezentacji:

1 Kwestionariusz ankiety – omówienie zasad realizacji wywiadów oraz zmian w kwestionariuszu na 2012 r.
Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców Toruń, 26 marca 2012 r.

2 Plan prezentacji: Informacje o badaniu. Sposób realizacji badania.
Instrukcje i zasady realizacji wywiadów w badaniu ankietowym pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku. Plan prezentacji: Informacje o badaniu. Sposób realizacji badania. Słów kilka o wywiadach bezpośrednich. Ogólne zasady zadawania pytań. Ogólne zasady zapisywania odpowiedzi. Treść i układ kwestionariusza. Pracownik PUP – profesjonalny ankieter.

3 Informacje o badaniu Badanie pracodawców województwa realizowane jest cyklicznie od 2008 roku, po raz trzeci będzie realizowane w niezmienionej formie, z wykorzystaniem tych samych narzędzi i w oparciu o te same założenia związane z doborem próby. Podczas ankietyzacji pracodawców w 2012 roku będziemy starali się dotrzeć do podmiotów, które brały udział w badaniu w 2011 roku.

4 Sposób realizacji badania
Badanie realizowane jest w formie wywiadu ankieterskiego. Polega ona na osobistym spotkaniu, podczas, którego ankieter zadaje pytanie, a następnie zapisuje odpowiedzi respondentów.

5 Słów kilka o wywiadach bezpośrednich
Wypełnianie kwestionariusza przez ankietera ma wiele zalet: Sondaże realizowane przez ankieterów mają z reguły wyższy odsetek odpowiedzi. Obecność ankietera na ogół zmniejsza liczbę wskazań typu „nie wiem” i „brak odpowiedzi”. Ankieter może dopytywać o odpowiedzi. Gdy ankieter zna kwestionariusz a pytania zadawane są w taki sposób, jakby stanowiły naturalną rozmowę, wówczas rozmówca czuje się ważny a jego nastawienie zarówno do wywiadu jak i pracowników PSZ może być dużo bardziej pozytywne. Jest to forma, która zdecydowanie sprzyja budowaniu dialogu, zwiększa zaufanie do instytucji. Taka forma jest w odczuciu respondenta bardziej elastyczna – kontakty bezpośrednie niosą ze sobą dużo zalet, pracodawca docenia fakt, że urzędnik „odchodzi od biurka”, spotyka się z pracodawcą, poznaje rynek „na własne oczy” a nie przez pryzmat statystyk i przepisów.

6 Słów kilka o wywiadach bezpośrednich
1. Jak rozpocząć wywiad. 2. Zawsze należy wyjaśnić Pracodawcy wszystkie kwestie związane z badaniem, które go interesują. 3. Czego się spodziewać w 2012 roku – spotkania z tymi samymi pracodawcami.

7 Jak zachęcić pracodawcę?!
Warto podkreślić korzyści: PUP posiadają bazę zasobów ludzkich, potencjalnych pracowników, stażystów; Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa na rzecz pracodawców; Skuteczna realizacja potrzeb pracodawców (skuteczne kojarzenie miejsc pracy z osobami poszukującymi pracy); Efektem udzielanych podczas wywiadu z pracownikiem PUP informacji, dotyczących zapotrzebowania na pracowników, wracają do pracodawcy jest odpowiednio przygotowana kadra; Gromadzenie informacji o potrzebach i problemach pracodawców sprzyja ich szybkiemu rozwiązaniu;

8 Kilka zasad: Ogólne zasady zadawania pytań.
Kwestia najważniejsza to znajomość ankiety. Gdy ankieter nie zna kwestionariusza cierpi na tym badanie. Pytania kwestionariusza należy zadawać zgodnie z ich brzmieniem oraz intencją autorów ankiety. Ogólne zasady zapisywania odpowiedzi. Dokładne zapisywanie odpowiedzi jest bardzo ważne.

9 Treść i układ kwestionariusza
Pytania Kwestionariusz składa się z pytań zamkniętych i otwartych. Pytania kierowane do pracodawców w ankiecie dotyczą następujących informacji: Zatrudnienia w podmiocie, Planów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz z oczekiwaniami wobec nich, Planów związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia, Form rekrutacji, Kondycji podmiotów oraz branży, Planów związanych z zatrudnieniem – w perspektywie średniookresowej. Dane związane z nazwami i kodami zawodów są wprowadzane przez ankieterów podobnie jak dane „metryczkowe” z Bazy Regon. Instrukcje - w ankiecie znaleźć można dwa rodzaje instrukcji. Pierwsze głównie zapisywane w nawiasach „teksty pomocy” – doprecyzowują zakres pytania. Drugie to przejścia między pytaniami.

10 Lista zmian w kwestionariuszu

11 Praca ankietera jest trudna, wymaga praktycznej wiedzy, wytrwałości, solidności oraz osobistego zaangażowania i pomysłowości. Profesjonalizm ankietera to nie wyłącznie prawidłowy sposób przeprowadzania wywiadu i wypełnianiu ankiety, przede wszystkim możemy mówić o nim w sytuacji gdy osoba realizująca wywiad doskonale zna zagadnienia, których ona dotyczy.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Dziękuję za uwagę Joanna Lajstet Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz


Pobierz ppt "Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google