Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA

2 Strategia Rozwoju - definicja Zarządzanie strategiczne w samorządzie to kierowanie rozwojem podległego mu obszaru, z uwzględnieniem długofalowych prognoz, opartych na analizie potencjału miejsca, jego szans i występujących zagrożeń, przy założeniu wieloletniej perspektywy działania. Jest to więc długofalowy proces, u źródeł którego leży dogłębna weryfikacja stanu posiadania, potrzeb i oczekiwań społecznych i który jest skorelowany z zasadami planowania przestrzennego oraz troską o jakość środowiska naturalnego. Podmiotem planowania przestrzennego w samorządzie jest człowiek, funkcjonujący w społeczeństwie oraz we wspólnym otoczeniu przyrodniczym.

3 Strategia Rozwoju - definicja Dla uzyskania układu symbiotycznego wprowadzono zasadę zrównoważonego rozwoju, która będzie podstawą dla określania kierunków rozwojowych MIASTA ZAKOPANE, zawartych w niniejszym dokumencie. Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań logistycznych i inwestycyjnych, mających na celu wzrost gospodarczy, a także działań prospołecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Celem jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania potrzeb obywateli, zarówno obecnie, jak i w wieloletniej perspektywie.

4 Strategia Rozwoju - obszary CZŁOWIEK PRZESTRZEŃ GOSPODARKA ŚRODOWISKO

5 Strategia Rozwoju – analiza SWOT SWOT to analiza podstawowych parametrów wewnętrznych i zewnętrznych poszczególnych działań, prowadzona poprzez ocenę: W Strategii zostanie ona przeprowadzona dla poszczególnych obszarów strategicznych: - Obszar społeczny - Obszar przestrzenny - Obszar gospodarczy - Obszar środowiskowy

6 Strategia Rozwoju – analiza SWOT MOCNE STRONYSŁABE STRONY SZANSEZAGROŻENIA KIERUNKI ZMIAN

7 Strategia Rozwoju - koncepcja

8 PRZESTRZEŃ ŻYCIA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI PRZESTRZEŃ ŻYCIA 1POWIERZCHNIA [ha] ,86% 2LUDNOŚĆFaktyczne miejsce zamieszkania [osoba] ,61% 3LUDNOŚĆFaktyczne miejsce zamieszkaniaM[osoba] LUDNOŚĆFaktyczne miejsce zamieszkaniaK[osoba] LUDNOŚĆGęstość zaludnienia [osoba] ,3 PRZYROST NATURALNY 6LUDNOŚĆPrzyrost naturalny [-] LUDNOŚĆPrzyrost naturalnyM[-] LUDNOŚĆPrzyrost naturalnyK[-] LUDNOŚĆMałżeństwa zawarte [-] ,26% MIGRACJE 10LUDNOŚĆSaldo migracji wewnętrznych [osoba] LUDNOŚĆSaldo migracji wewnętrznychM[osoba] LUDNOŚĆSaldo migracji wewnętrznychK[osoba] LUDNOŚĆSaldo migracji zagranicznych [osoba]292 14LUDNOŚĆSaldo migracji zagranicznychM[osoba] LUDNOŚĆSaldo migracji zagranicznychK[osoba]176

9 PRZESTRZEŃ ŻYCIA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI STAN LUDNOSCI 16LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnym [osoba] LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnymM[osoba] LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnymK[osoba] LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym [osoba] LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnymM[osoba] LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnymK[osoba] LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym mobilnym [osoba] LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym mobilnymM[osoba] LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym mobilnymK[osoba] LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnym [osoba] LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnymM[osoba] LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnymK[osoba] LUDNOŚĆ ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [osoba] LUDNOŚĆ ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym [osoba] LUDNOŚĆ ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [osoba] LUDNOŚĆ w wieku przedprodukcyjnym [%] LUDNOŚĆ w wieku produkcyjnym [%] LUDNOŚĆw wieku poprodukcyjnym [%]1822 FEMINIZACJA 34LUDNOŚĆWspółczynnik feminizacji [osoba]108115

10 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA - bezrobocie Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI BEZROBOCIE 1RYNEK PRACY Bezrobotni [osoba] RYNEK PRACY Bezrobotni M[osoba] ,41% 3RYNEK PRACY Bezrobotni K[osoba] ,59%

11 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA - mieszkalnictwo Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI ZASOBY MIESZKANIOWE 1 Budynki mieszkalne [-] ZASOBY MIESZKANIOWE Mieszkania [-] ZASOBY MIESZKANIOWE Izby [-] ZASOBY MIESZKANIOWE Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] ZASOBY MIESZKANIOWE Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] ZASOBY MIESZKANIOWE Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2] ZASOBY MIESZKANIOWE Mieszkania na 1000 mieszkańców [-] MIESZKANIA SOCJALNE 8 ZASOBY MIESZKANIOWE mieszkania socjalne [-] ZASOBY MIESZKANIOWE mieszkania socjalne [m2]

12 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność do mediów Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI DOSTĘP DO MEDIÓW 10WODOCIĄGIDługość czynnej sieci rozdzielczej [km]270,3113,1 11WODOCIĄGI Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3]1834,51172,4 12WODOCIĄGI Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] WODOCIĄGI Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca [m3]27,042,4 14KANALIZACJA Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]365,0168,1 15KANALIZACJAŚcieki odprowadzone [dam3]2956,02024,0 16KANALIZACJA Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] GAZ Ludność korzystająca z sieci gazowej [osoba] DOSTĘP DO MEDIÓW - WSKAŹNIKI 18 URZĄDZENIA SIECIOWE Korzystający z instalacji w % ogółu ludności wodociąg[%]73,289,91,2 19 URZĄDZENIA SIECIOWE Korzystający z instalacji w % ogółu ludności kanalizacja[%]61,482,51,3 20 URZĄDZENIA SIECIOWE Korzystający z instalacji w % ogółu ludności gaz[%]3,99,12,3 21 URZĄDZENIA SIECIOWE Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej [-]1,41,5

13 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa Połączenie Zakopanego z regionalnym układem drogowym stanowią dwa dojazdowe ciągi komunikacyjne: Droga krajowa nr 47, biegnąca od Rabki-Zdrój do Zakopanego przez Nowy Targ, o długości ok 40 km jest głównym ciągiem komunikacyjnym, obsługującym ruch samochodowy na trasie Zakopane – Nowy Targ oraz jedną z dwóch dróg, sprowadzających ruch turystyczny do Zakopanego. Droga wojewódzka nr 958 relacji Chabówka – Zakopane przez Czarny Dunajec, jest alternatywnym ciągiem drogowym, komunikującym Zakopane z północną częścią województwa. Ww. drogi stanowią połączenie z drogą krajową nr 7.

14 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa Połączenie Zakopanego z regionalnym układem drogowym stanowią dwa dojazdowe ciągi komunikacyjne: Droga krajowa nr 47, biegnąca od Rabki-Zdrój do Zakopanego przez Nowy Targ, o długości ok 40 km jest głównym ciągiem komunikacyjnym, obsługującym ruch samochodowy na trasie Zakopane – Nowy Targ oraz jedną z dwóch dróg, sprowadzających ruch turystyczny do Zakopanego. Droga wojewódzka nr 958 relacji Chabówka – Zakopane przez Czarny Dunajec, jest alternatywnym ciągiem drogowym, komunikującym Zakopane z północną częścią województwa. Ww. drogi stanowią połączenie z drogą krajową nr 7.

15 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa

16 Zakopane przyjmuje również ruch samochodowy poprzez dwie drogi powiatowe, łączące sąsiednie miejscowości: droga powiatowa nr 1656K - ul. Powstańców Śląskich, łącząca Zakopane z miejscowością Kościelisko, droga powiatowa nr 1648K – ul. Oswalda Balzera, prowadząca z południowo - zachodniej części Zakopanego w kierunku DW 960, która prowadzi do przejścia granicznego ze Słowacją na Łysej Polanie.

17 POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA – dostępność drogowa Wewnętrzny układ drogowy miasta stanowią drogi gminne. Głównymi ciągami drogowymi, przenoszącymi wewnętrzny ruch drogowy są: Aleja 3-go Maja, jedyna dwupasmowa droga w Zakopanem, stanowiąca dojazd do północnej części Zakopanego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Chramcówki oraz ul. dra Tytusa Chałubińskiego, które zbiegają się przy dworcu autobusowym i kolejowym, łącząc północną, południową i zachodnią część miasta, ciąg drogowy, wyznaczony przez ulice Kasprusie, Władysława Orkana, Grunwaldzką, Kazimierza Tetmajera, Józefa Piłsudzkiego oraz Bronisława Czecha, stanowi alternatywny dojazd do centrum miasta i Kuźnic. Łączna długość dróg na terenie Zakopanego liczy 100,3 km, przy czym 29,7 km znajduje się w ścisłym centrum miasta

18 WYCHOWANIE I OPIEKA NAD RODZINĄ Lp.Opis cechyJm. Powiat tatrzański Zakopane 1PRZEDSZKOLA[obiekty]168 2PRZEDSZKOLA[miejsca] Przedszkola publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karola Szymanowskiego ul. Kasprusie 27 Przedszkole Nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera ul. Nowotarska 32A Przedszkole Nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Sabały 10 Przedszkola niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchaty" ul. Szymony 9 A Przedszkole Sióstr Felicjanek p.w. św. Kazimierza ul. Kościeliska 1 Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Nr 10 Krzeptówki Potok 12 Przedszkole Sióstr Urszulanek Szarych im. Jana Pawła II ul. Jaszczurówka 2

19 EDUKACJA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański ZakopaneUWAGI 1. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawoweplacówki [ob.] SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawowe prowadzone przez organy samorządoweplacówki [ob.]-- 3. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawoweuczniowie [osoba] SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkoły podstawowe prowadzone przez organy samorządoweuczniowie [osoba]-- 5. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazjaplacówki [ob.] SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazja prowadzone przez organy samorządoweplacówki [ob.] SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazjauczniowie [osoba] SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE Gimnazja prowadzone przez organy samorządoweuczniowie [osoba]

20 KULTURA Lp. Jm.Powiat tatrzańskiZakopane 1 BIBLIOTEKIobiekty [ob.] BIBLIOTEKIczytelnicy w ciągu roku [osoba] KINAobiekty [ob.] 22 4 KINAmiejsca na widowni [msc.] KINAwidzowie ogółem [osoba] MUZEAobiekty [ob.] 33 7 MUZEA zwiedzający muzea i oddziały[osoba] DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA Wystawy polskie w kraju[szt.] 13 9 DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA Wystawy zagraniczne w Polsce[szt.] DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA Wystawy międzynarodowe w Polsce [szt.] OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICEinstytucje [ob.] OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE imprezy[szt.] OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE uczestnicy imprez[osoba] OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE zespoły artystyczne[szt.] OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE członkowie zespołów artystycznych [osoba] OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE koła (kluby)[szt.] OŚRODKi KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE członkowie kół (klubów)[osoba] ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH kulturalne[-] 95

21 SPORT I REKREACJA Lp.Opis cechyJm.Powiat tatrzańskiZakopane 1.KLUBU SPORTOWE[szt.] CZŁONKOWIE KLUBÓW SPORTOWYCH[osoba] KLUBY SPORTOWE - OSOBY ĆWICZĄCE[osoba] KLUBY SPORTOWE - OSOBY ĆWICZĄCE DO LAT 18[osoba] SEKCJE SPORTOWE[szt.] MASOWE IMPREZY SPORTOWE[szt.]11

22 OCHRONA ZDROWIA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański Zakopane 1 PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Przychodnieogółem[ob.] PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Przychodnie przychodnie na 10 tys. ludności [ob.] 58 3 PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Podstawowa opieka zdrowotnaporady ogółem[-] PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Podstawowa opieka zdrowotna podległa jst. porady ogółem[-] PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Ambulatoryjna opieka zdrowotnaporady lekarskie ogółem[-] APTEKI I PUNKTY APTECZNE Apteki [ob.] APTEKI I PUNKTY APTECZNE Punkty apteczne [ob.] 40 8 APTEKI I PUNKTY APTECZNE Ludność na aptekę ogólnodostępną [osoba]

23 OPIEKA SPOŁECZNA Lp.Opis cechy Jm. Powiat tatrzański Zakopane 1 ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej ogółem[gosp.] ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej poniżej kryterium dochodowego [gosp.] ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej powyżej kryterium dochodowego [gosp.] ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci [-] ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny - ogółem [osoba] ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny [osoba] ŚWIADCZENIA RODZINNE Korzystający ze świadczeń rodzinnych udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku [%] 44,828,1 8 OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki socjalizacyjneplacówki ogółem[ob.] 11 9 OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki socjalizacyjnemiejsca ogółem[msc.] OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki rodzinneplacówki ogółem[ob.] OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Placówki rodzinnemiejsca ogółem[msc.] 88


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU ZAKOPANEGO Pracowania Projektowa MAGNUS MEDIA CZĘŚĆ SPOŁECZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google