Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Województwa a Powiat Świecki – kontekst infrastrukturalny i bezpieczeństwa Dariusz Woźniak Skarbnik Powiatu Świeckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Województwa a Powiat Świecki – kontekst infrastrukturalny i bezpieczeństwa Dariusz Woźniak Skarbnik Powiatu Świeckiego."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Województwa a Powiat Świecki – kontekst infrastrukturalny i bezpieczeństwa Dariusz Woźniak Skarbnik Powiatu Świeckiego

2 Elementy analizy swot adekwatne do sytuacji Powiatu Świeckiego Mocne strony: wysoka specjalizacja w skali kraju (sektor celulozowo-papierniczy, rolniczy, uzdrowiskowy (Tleń), turystyczny (Bory Tucholskie) Słabe strony: niewłaściwie funkcjonujący system transportu publicznego (peryferyjność obszarów wiejskich wobec siedzib powiatów)

3 Elementy analizy swot adekwatne do sytuacji Powiatu Świeckiego Szanse: - Kompleksowe zagospodarowanie doliny Wisły i wykorzystanie potencjału Wisły - rozwój sektora rolno-spożywczego - Znaczny potencjał dla rozwoju energetyki odnawialnej (w tym zwłaszcza powiązanej z produkcją rolną) - Rozwój turystyki zdrowotnej

4 Elementy analizy swot adekwatne do sytuacji Powiatu Świeckiego Zagrożenia: - Niewystarczająca współpraca Bydgoszczy i Torunia - Utrzymanie stanu marginalizacji województwa przez rząd w zakresie inwestycji krajowych

5 Inteligentne specjalizacje województwa Wyspecjalizowane funkcje przemysłowe Uzdrowiska Obszary przywęzłowe Produkcja energii odnawialnej na bazie płodów rolnych Rozwój dróg wodnych Potencjał eksploatacji gazu z łupków Rozwój sektora rolno-spożywczego na bazie obszarów popegeerowskich

6 Priorytety: 4 Priorytety: - Konkurencyjna gospodarka - Modernizacja wsi i miast - Silna metropolia - Nowoczesne społeczeństwo

7 Cele strategiczne związane z infrastrukturą i bezpieczeństwem): 8 Dostępność i spójność Gospodarka i miejsca pracy Innowacyjność Bezpieczeństwo Sprawne zarządzanie

8 Dostępność i spójność Zapewnienie właściwej dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej zapewniającej prawidłową obsługę mieszkańców oraz prawidłową obsługę dla potrzeb rozwoju gospodarczego W zakresie spójności wewnętrznej wychodzi się z założenia klasyfikacji funkcjonalnej a nie własnościowej infrastruktury

9 Dostępność i spójność Rozwój dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych pozwalających na bezpieczne dojazdy do pracy, szkół i węzłów przesiadkowych Maksymalne wykorzystanie kolei, wspólna karta transportu publicznego Droga krajowa nr 91 Gdańsk – Toruń Linia kolejowa nr 131 Śląsk - Trójmiasto

10 Dostępność i spójność Linia kolejowa nr 208 Laskowice Pomorskie – Grudziądz Międzynarodowa droga wodna E-70 – (Rotterdam – Kaliningrad) odtworzenie transportowe i turystyczne, produkcja energii elektrycznej Wzmocnienie istniejącego potencjału wybranych stacji przeładunkowych – stworzenie systemu transportu multimodalnego na rzecz przewozów towarowych

11 Gospodarka i miejsca pracy Tworzenie przestrzeni inwestycyjnej (przygotowanie infrastrukturalne) Zagospodarowanie przestrzeni popegeerowskiej (system zachęt dla inwestorów) Obszary przywęzłowe (przygotowanie infrastrukturalne) Odnawialne źródła energii

12 Gospodarka i miejsca pracy Lecznictwo uzdrowiskowe Idea tworzenia powiązań kooperacyjnych przy wsparciu środkami wojewódzkimi

13 Innowacyjność Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej z Radioteleskopem Hevelius w Gminie Osie

14 Bezpieczeństwo Edukacja Poprawa wyposażenia służb

15 Sprawne zarządzanie Regionalny portal informacji przestrzennej Poprawa jakości funkcjonowania administracji publicznej (e-geodezja) Infostrada Kujaw i Pomorza


Pobierz ppt "Strategia Województwa a Powiat Świecki – kontekst infrastrukturalny i bezpieczeństwa Dariusz Woźniak Skarbnik Powiatu Świeckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google