Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego
na lata z perspektywą do roku 2020 Puławy 24 sierpnia 2007

2 STRATEGIA ROZWOJU Jest scenariuszem osiągania celów,
do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokona się transformacja sytuacji obecnej w projektowaną

3 STRATEGIA ROZWOJU Opiera się na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU
samorządu lokalnego, mieszkańców i ekspertów zewnętrznych Wypracowana jest przy CZYNNYM UDZIALE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Wymaga zaangażowania KLUCZOWYCH PODMIOTÓW i REPREZENTATYWNYCH CZŁONKÓW lokalnej społeczności

4 SFERY ROZWOJOWE Strategii
ROZWÓJ GOSPODARCZY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ EKOLOGICZNO PRZESTRZENNY

5 PRZESŁANKI PRZYGOTOWANIA Strategii
Wydanie wytycznych dla dokumentów strategicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego („Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego”, Lublin 2007) Dostosowanie Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do zaktualizowanych dokumentów strategicznych m.in. dla województwa lubelskiego Uwzględnienie nowych możliwości rozwoju Powiatu (np. perspektywy EURO 2012)

6 PERSPEKTYWA CZASOWA Strategii
Przesunięta strategicznie do roku 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020) Zharmonizowana z dokumentami strategicznymi dla kraju i województwa Uwzględniająca okresy planowania finansowego w UE

7 ZAKRES PRAC NAD Strategią
Przygotowanie struktury dokumentu Wyznaczenie okresów programowania Opis analityczny sytuacji Powiatu Wskazanie wizji Powiatu Określenie celów pośrednich i zadań strategicznych Określenie trybu monitorowania i aktualizowania dokumentu

8 METODYKA PRAC Wyznaczona jest podziałem kluczowych problemów polityki Powiatu Całość problematyki podzielona została na 5 grup zagadnień:

9 METODYKA PRAC W oparciu o wyznaczone grupy zadaniowe przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, w których udział wezmą przedstawiciele powiatu: lokalni liderzy oraz reprezentanci władz samorządowych. Zespoły zadaniowe odpowiadają nazwami kluczowym zagadnieniom polityki powiatowej.

10 ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka)
Transport i infrastruktura Transport zbiorowy Drogi publiczne Budownictwo Gospodarka nieruchomościami Dostępność wsi Utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności publicznej

11 ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka)
Rozwój gospodarczy Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Restrukturyzacja wsi i rolnictwa Rozwój turystyki i rekreacji Gospodarka wodna

12 ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka)
Poprawa jakości życia mieszkańców Służba zdrowia Pomoc społeczna Wspieranie osób niepełnosprawnych Rozwój kultury Ochrona środowiska Bezpieczeństwo obywateli

13 ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka)
Zasoby ludzkie Edukacja publiczna Bezrobocie Kultura fizyczna Promocja przedsiębiorczości Informatyzacja

14 ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka)
Współpraca ponadlokalna Rozwoju lokalny Promocja powiatu Promocja turystyki Współpraca z innymi podmiotami samorządowymi Współpraca z organizacjami pozarządowymi

15 Konsultacje społeczne cz.1
ETAPY PRAC Zakończenie ETAP IV Redakcja Dokumentu ETAP III Konsultacje społeczne cz.2 ETAP II Analiza ETAP I Konsultacje społeczne cz.1 Przygotowania

16 ETAP I: 27-31.08.2007 OBRADY ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH: (29.08.2007)
Obrady zespołu Transport i infrastruktura ( ) Obrady zespołu Rozwój Gospodarczy ( ) Obrady zespołu Poprawa jakości życia mieszkańców ( ) Obrady zespołu Zasoby ludzkie ( ) Obrady zespołu Współpraca ponadlokalna ( )

17 ETAP I: 27-31.08.2007 CELE OBRAD ZESPOŁÓW: WYZNACZENIE STRATEGICZNYCH
Prezentacja różnych aspektów problematyki Dyskusja nad problemami Wstępne sformułowanie celów i zadań strategicznych WYZNACZENIE STRATEGICZNYCH PROBLEMÓW

18 ETAP II: ANALIZA: Opracowanie wyników prac zespołów zadaniowych Analiza strategicznych problemów Przygotowanie propozycji Celów i Zadań Strategicznych PRZYGOTOWANIE ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH PROBLEMÓW POWIATU

19 ETAP III: 17-21.09.2007 OBRADY ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH: (19.09.2007)
Obrady zespołu Transport i infrastruktura ( ) Obrady zespołu Rozwój Gospodarczy ( ) Obrady zespołu Poprawa jakości życia mieszkańców ( ) Obrady zespołu Zasoby ludzkie ( ) Obrady zespołu Współpraca ponadlokalna ( )

20 ETAP III: 17-21.09.2007 CELE OBRAD ZESPOŁÓW:
Zdefiniowanie CELÓW STRATEGICZNCH Zdefiniowanie ZADAŃ STRATEGICZNCH Dyskusja nad WIZJĄ POWIATU SFORMUŁOWANIE STRATEGICZNYCH CELÓW I ZADAŃ

21 ETAP IV: Opracowanie wyników obrad zespołów zadaniowych Zatwierdzenie WIZJI ROZWOJU Powiatu Puławskiego oraz Celów i Zadań Strategicznych Zatwierdzenie mechanizmu monitorowania Redakcja Dokumentu Strategicznego PREZENTACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU PUŁAWSKIEGO

22 Konsultacja treści wstępnej
ZAKOŃCZENIE PRAC ZATWIERDZENIE STRATEGII ROZWOJU POWIATU PUŁAWSKIEGO Konsultacja treści wstępnej PREZENTACJA WSTEPNEJ TREŚCI STRATEGII

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH LOGOS CONSULTING
ul. 3-go Maja 18/4 Lublin


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google