Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 Puławy 24 sierpnia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 Puławy 24 sierpnia 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 Puławy 24 sierpnia 2007

2 2 STRATEGIA ROZWOJU Jest scenariuszem osiągania celów, do których dąży wspólnota samorządowa, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokona się transformacja a dzięki któremu dokona się transformacja sytuacji obecnej w projektowaną sytuacji obecnej w projektowaną

3 3 WIEDZY I DOŚWIADCZENIU Opiera się na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU samorządu lokalnego, mieszkańców i ekspertów zewnętrznych CZYNNYM UDZIALE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Wypracowana jest przy CZYNNYM UDZIALE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KLUCZOWYCH PODMIOTÓW i REPREZENTATYWNYCH CZŁONKÓW Wymaga zaangażowania KLUCZOWYCH PODMIOTÓW i REPREZENTATYWNYCH CZŁONKÓW lokalnej społeczności STRATEGIA ROZWOJU

4 4 SFERY ROZWOJOWE Strategii ROZWÓJ EKOLOGICZNO PRZESTRZENNY ROZWÓJ GOSPODARCZY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY ROZWÓJ SPOŁECZNY

5 5 PRZESŁANKI PRZYGOTOWANIA Strategii Wydanie wytycznych dla dokumentów strategicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, Lublin 2007) Dostosowanie Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do zaktualizowanych dokumentów strategicznych m.in. dla województwa lubelskiego Uwzględnienie nowych możliwości rozwoju Powiatu (np. perspektywy EURO 2012)

6 6 PERSPEKTYWA CZASOWA Strategii Przesunięta strategicznie do roku 2015 Przesunięta strategicznie do roku 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020) (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020) Zharmonizowana z dokumentami strategicznymi dla kraju i województwa Zharmonizowana z dokumentami strategicznymi dla kraju i województwa Uwzględniająca okresy planowania finansowego w UE Uwzględniająca okresy planowania finansowego w UE

7 7 Przygotowanie struktury dokumentu Wyznaczenie okresów programowania Opis analityczny sytuacji Powiatu Wskazanie wizji Powiatu Określenie celów pośrednich i zadań strategicznych Określenie trybu monitorowania i aktualizowania dokumentu ZAKRES PRAC NAD Strategią

8 8 Wyznaczona jest podziałem kluczowych problemów polityki Powiatu Całość problematyki podzielona została na 5 grup zagadnień: METODYKA PRAC

9 9 W oparciu o wyznaczone grupy zadaniowe przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, w których udział wezmą przedstawiciele powiatu: lokalni liderzy oraz reprezentanci władz samorządowych. W oparciu o wyznaczone grupy zadaniowe przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, w których udział wezmą przedstawiciele powiatu: lokalni liderzy oraz reprezentanci władz samorządowych. Zespoły zadaniowe odpowiadają nazwami kluczowym zagadnieniom polityki powiatowej. Zespoły zadaniowe odpowiadają nazwami kluczowym zagadnieniom polityki powiatowej. METODYKA PRAC

10 10 Transport i infrastruktura Transport zbiorowy Drogi publiczne Budownictwo Gospodarka nieruchomościami Dostępność wsi Utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności publicznej ZESPOŁY ZADANIOWE ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka)

11 11 ZESPOŁY ZADANIOWE ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka) Rozwój gospodarczy Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Restrukturyzacja wsi i rolnictwa Rozwój turystyki i rekreacji Gospodarka wodna

12 12 ZESPOŁY ZADANIOWE ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka) Poprawa jakości życia mieszkańców Służba zdrowia Pomoc społeczna Wspieranie osób niepełnosprawnych Rozwój kultury Ochrona środowiska Bezpieczeństwo obywateli

13 13 ZESPOŁY ZADANIOWE ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka) Zasoby ludzkie Edukacja publiczna Bezrobocie Kultura fizyczna Promocja przedsiębiorczości Informatyzacja

14 14 ZESPOŁY ZADANIOWE ZESPOŁY ZADANIOWE (główna problematyka) Współpraca ponadlokalna Rozwoju lokalny Promocja powiatu Promocja turystyki Współpraca z innymi podmiotami samorządowymi Współpraca z organizacjami pozarządowymi

15 15 ETAPY PRAC ETAP III Konsultacje społeczne cz.2 ETAP I Konsultacje społeczne cz.1 24.08.2007 27-31.08.2007 09.10.2007 Przygotowania ETAP IV Redakcja Dokumentu Zakończenie 02-15.09.200717-21.09.2007 ETAP II Analiza 24.09-06.10.2007

16 16 ETAP I: 27-31.08.2007 Transport i infrastruktura Obrady zespołu Transport i infrastruktura (27.08.2007) Rozwój Gospodarczy Obrady zespołu Rozwój Gospodarczy (28.08.2007) Poprawa jakości życia mieszkańców Obrady zespołu Poprawa jakości życia mieszkańców (29.08.2007) Zasoby ludzkie Obrady zespołu Zasoby ludzkie (30.08.2007) Współpraca ponadlokalna Obrady zespołu Współpraca ponadlokalna (31.08.2007) OBRADY ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH:

17 17 ETAP I: 27-31.08.2007 CELE OBRAD ZESPOŁÓW: Prezentacja różnych aspektów problematyki Dyskusja nad problemami Wstępne sformułowanie celów i zadań strategicznych WYZNACZENIE STRATEGICZNYCH PROBLEMÓW PROBLEMÓW

18 18 ETAP II: 02-15.09.2007 ANALIZA: Opracowanie wyników prac zespołów zadaniowychOpracowanie wyników prac zespołów zadaniowych Analiza strategicznych problemówAnaliza strategicznych problemów Przygotowanie propozycji Celów i Zadań StrategicznychPrzygotowanie propozycji Celów i Zadań Strategicznych PRZYGOTOWANIE ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH PROBLEMÓW POWIATU PRZYGOTOWANIE ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH PROBLEMÓW POWIATU

19 19 ETAP III: ETAP III: 17-21.09.2007 OBRADY ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH: Transport i infrastruktura Obrady zespołu Transport i infrastruktura (17.09.2007) Rozwój Gospodarczy Obrady zespołu Rozwój Gospodarczy (18.09.2007) Poprawa jakości życia mieszkańców Obrady zespołu Poprawa jakości życia mieszkańców (19.09.2007) Zasoby ludzkie Obrady zespołu Zasoby ludzkie (20.09.2007) Współpraca ponadlokalna Obrady zespołu Współpraca ponadlokalna (21.09.2007)

20 20 CELE OBRAD ZESPOŁÓW: Zdefiniowanie CELÓW STRATEGICZNCH Zdefiniowanie ZADAŃ STRATEGICZNCH Dyskusja nad WIZJĄ POWIATU SFORMUŁOWANIE STRATEGICZNYCH CELÓW I ZADAŃ CELÓW I ZADAŃ ETAP III: ETAP III: 17-21.09.2007

21 21 ETAP IV: ETAP IV: 24.09-06.10.2007 Opracowanie wyników obrad zespołów zadaniowychOpracowanie wyników obrad zespołów zadaniowych Zatwierdzenie WIZJI ROZWOJU Powiatu Puławskiego oraz Celów i Zadań StrategicznychZatwierdzenie WIZJI ROZWOJU Powiatu Puławskiego oraz Celów i Zadań Strategicznych Zatwierdzenie mechanizmu monitorowaniaZatwierdzenie mechanizmu monitorowania Redakcja Dokumentu StrategicznegoRedakcja Dokumentu Strategicznego PREZENTACJA PREZENTACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU PUŁAWSKIEGO PUŁAWSKIEGO

22 22 ZAKOŃCZENIE PRAC Konsultacja treści wstępnej ZATWIERDZENIE STRATEGII ROZWOJU POWIATUPUŁAWSKIEGOZATWIERDZENIE POWIATUPUŁAWSKIEGO PREZENTACJA WSTEPNEJ TREŚCI STRATEGII STRATEGII

23 23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ LOGOS CONSULTING ul. 3-go Maja 18/4 20-078 Lublin STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH


Pobierz ppt "1 Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 Puławy 24 sierpnia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google