Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualny stan i perspektywy branży drobiarskiej Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Michał Koleśnikow Osada Karbówko, 27.05.2010 Michał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualny stan i perspektywy branży drobiarskiej Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Michał Koleśnikow Osada Karbówko, 27.05.2010 Michał"— Zapis prezentacji:

1 Aktualny stan i perspektywy branży drobiarskiej Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Michał Koleśnikow Osada Karbówko, 27.05.2010 Michał Koleśnikow Osada Karbówko, 27.05.2010

2 2 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych 1. Bieżąca sytuacja na rynku a) bieżący poziom cen b) prognozy na najbliższe miesiące 2. Perspektywy średnio- i długoterminowe, analiza SWOT Konspekt prezentacji

3 3 Bieżąca sytuacja na rynku

4 4 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Ceny żywca są wyższe niż przeciętnie… Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ PLN/kg 2,85 Średnia dla IV w latach 2005-2009: 2,85 9,6% Obecnie o 9,6% więcej kurczęta indyki 4,03 Średnia dla IV w latach 2005-2009: 4,03 7,4% Obecnie o 7,4% więcej

5 5 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych …również relatywnie w stosunku do cen trzody… Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 1 kg kurcząt = … kg trzody 0,75 Średnia w latach 2004-2009: 0,75 średnia 0,89

6 6 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych …lecz zbliżone do przeciętnych w stosunku do cen pasz Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 1 kg kurcząt = … kg pełnoporcjowej mieszanki paszowej 2,94 Średnia dla IV w latach 2005-2009: 2,94 średnia 2,95

7 7 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Nieco niższa od przeciętnych jest relacja cen indyków do cen pasz Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 1 kg indorów = … kg pełnoporcjowej mieszanki paszowej 3,98 Średnia dla IV w latach 2005-2009: 3,98 średnia 3,83

8 8 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Marże zakładów w 2009 r. znacznie wzrosły lecz obecnie znów nie są wysokie Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ Różnica pomiędzy cenami (PLN/kg): zbytu tuszki 65% a zakupem kurczaka zbytu fileta z piersi kurczaka a zbytu tuszki 65%

9 9 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Rentowność zakładów uległa w 2009 r. szybkiej poprawie lecz potem prawdopodobnie spadła Źródło: ISI Securities, opracowanie BGŻ Rentowność sprzedaży netto (%) ?

10 10 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Ceny skupu żywca drobiowego - prognoza Wzrostowi cen będą sprzyjały: –Czynniki sezonowe –Oczekiwany wzrost cen trzody –Tymczasowe silne osłabienie się złotego –Nowe przepisy dotyczące obsady W przeciwnym kierunku mogą działać: –Możliwe umocnienie się złotego –Lekkie spadki cen pasz –Oczekiwany wzrost produkcji Źródło: GUS, Agro Monitor BGŻ – prognoza z 5 marca 2010

11 11 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych 1.Ceny zakupu żywca w stosunku do cen historycznych są wysokie… 2.… podobnie jak w stosunku do cen trzody chlewnej… 3.… lecz ze względu na stosunkowo wysokie ceny pasz, opłacalność chowu jest zbliżona do przeciętnej. Podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku 4.W roku 2009 branża drobiarska szybko odrobiła dramatyczny spadek rentowności obserwowany w 2008 roku… 5.… jednakże na przełomie 2009 i 2010 r. rentowność mogła ponownie się pogorszyć 6. W najbliższych miesiącach oczekujemy dalszego umocnienia się cen żywca i generalnie dosyć dobrej sytuacji na rynku.

12 12 Perspektywy dla branży

13 13 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Produkcja drobiu w ostatnich latach dynamicznie rosła, choć maleje tempo jej wzrostu Źródło: IERiGŻ, szacunek BGŻ Dynamika produkcji mięsa (% CAGR**) 2001-042005-08 Drób 11,9 6,26,26,26,2 Wieprzowina0,40,4-0,5 Wołowina-1,04,34,3 * Szacunek BGŻ na podstawie ubojów GUS ** Średnioroczna stopa wzrostu

14 14 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Rośnie znaczenie eksportu w bilansie mięsa drobiowego (tys. ton mbs)2006200720082009*2009/08* (%) Produkcja Import Eksport Zużycie 1 037 89 215 911 1 115 97 262 950 1 165 66 295 936 1247 75 322 1000 +7 +13 +9 +7 W okresie 2006-2009 eksport wzrósł o 107 tys. t., a zużycie krajowe (konsumpcja) o 89 tys. ton. W 2006 r. eksport był równy 21% produkcji, a w 2009 r. już 26%. Rośnie znaczenie czynników zewnętrznych w kształtowaniu sytuacji na naszym rynku (sytuacja gospodarcza u partnerów handlowych, kursy walutowe, sytuacja popytowo-podażowa za granicą, choroby zwierząt itp.) W okresie 2006-2009 produkcja drobiu wzrosła o 20% a zużycie krajowe (konsumpcja) o 10%. Źródło: IERiGŻ, szacunek na 2009 r.: BGŻ

15 15 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych W ostatnich trzech latach eksport mięsa drobiowego wzrósł o połowę Źródło: MF (za MRiRW), opracowanie BGŻ, dane dotyczą mięsa i podrobów drobiowych kod CN 0207 + 9% EKSPORT (tys. t) 2009/08: + 9% Najważniejszymi odbiorcami mięsa drobiowego są: Niemcy (28%), Czechy (13%) i Wielka Brytania (9%), natomiast dostawcami: Niemcy (26%), Wielka Brytania (19%) i Niderlandy (12%) + 13% IMPORT (tys. t) 2009/08: + 13%

16 16 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Nasze przewagi są największe w sektorach pracochłonnych… Im większa jest pracochłonność w danym sektorze, tym większa ujawniona przewaga komparatywna w eksporcie (XRCA) produktów tego sektora (w porównaniu z pozostałymi krajami UE)Im większa jest pracochłonność w danym sektorze, tym większa ujawniona przewaga komparatywna w eksporcie (XRCA) produktów tego sektora (w porównaniu z pozostałymi krajami UE) Przeciętne XRCA: 2004: 1,1 2008: 1,4 2008 Źródło: BGŻ na podstawie danych Eurostat i GUS

17 17 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych … dlatego duże jest znaczenie kosztów pracy dla możliwości konkurowania obecnie i w przyszłości 20002004200520062007 EUR/osobę Polska 599607716785886 UE-105786859308401 112 UE-153 2653 6703 8153 7183 931 UE-272 6472 9613 0892 8592 214 UE-27=100 Polska 23 20202020232740 UE-102223302950 UE-15123124 130177 CAGR (2000-2007) Polska6%6% UE-1010% UE-153%3% NB. Dostępne dane nie obejmują wszystkich krajów UE. Źródło: Eurostat, opracowanie BGŻ Miesięczne koszty pracy w przetwórstwie

18 18 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Kurs walutowy w 2009 r. był korzystny dla eksporterów, prognozy są mniej obiecujące Źródło: NBP, prognoza BGŻ z dnia 27.05.2010 1 EUR = … PLN

19 19 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Mocne strony polskiego sektora drobiarskiego Wobec producentów z UE konkurencyjna cena/ niższe koszty wysoki poziom technologiczny zakładów spełnianie wysokich wymagań higieniczno- sanitarnych względnie duża dostępność siły roboczej większa dostępność ziemi duża dostępność zbóż paszowych bliskość ważnych rynków zbytu niższe opodatkowanie Wobec substytutów konkurencyjna cena krótki cykl produkcyjny nowocześniejsza i bardziej zintegrowana produkcja, większe wykorzystanie nowoczesnych technologii i wiedzy efektywne przetwarzanie paszy na białko zwierzęce rosnąca konsumpcja właściwości prozdrowotne mięsa łatwość w przyrządzaniu do spożycia

20 20 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Słabe strony polskiego sektora drobiarskiego Wobec producentów z UE stosunkowo niski poziom integracji pionowej i poziomej mało silnych marek, niewielkie środki na promocję mniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii i wiedzy mniejsze doświadczenie w zarządzaniu w warunkach globalizującej się gospodarki droższe białkowe komponenty paszowe gorsza infrastruktura wyższe koszty pozyskania kapitału Wobec substytutów większa koncentracja produkcji powodująca: – zwiększoną presję na środowisko, – większe problemy z dobrostanem zwierząt, – mniejsze możliwości dalszego rozwoju większy udział nowoczesnych kanałów dystrybucji w sprzedaży bardziej homogeniczny produkt – mniejsze możliwości różnicowania duża zmienność cen

21 21 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Wyzwanie – wizerunek mięsa drobiowego W 2008 r. Tesco wprowadziło promocję kurczak za 1,99 £, która oburzyła branżę drobiarską i obrońców praw zwierząt. Tesco zostało oskarżone, że poprzez wywieraną presję na obniżki cen jest odpowiedzialne za okrutne warunki, w których produkowane są kurczęta. Jednym z efektów było podjęcie kampanii (TV, happeningi) przez jednego z najbardziej znanych kucharzy - celebrytów przeciwko Tesco i stosowanym metodom intensywnego chowu. M.in. na skutek kampanii w 2008 r. w Wielkiej Brytanii nastąpił wzrost zakupów kurcząt z wolnego wybiegu o 35% i kurcząt z systemów o podwyższonym standardzie o 42%. Jednak wciąż 82% kurcząt pochodzi z konwencjonalnych, intensywnych systemów chowu. Tesco zwiększa udział dostawców drobiu z certyfikowanych ferm stosujących podwyższone standardy dobrostanu i sprzedaje ze specjalnym logo (freedom food/farm) oraz podjęło działania PR, marketingowe i rozmowy z producentami na temat standardów dobrostanu zwierząt. Hugh Fearnley-Whittingshall Źródła: CIWF, The Poultry Site, Independent, Chicken out Campaing

22 22 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Szansa – fundusze unijne Fundusze unijne* w mld EUR na lata 2007-13 * spójności, rozwój rolnictwa i rybołóstwa, według cen 2005 Źródło: Komisja Europejska, opracowanie BGŻ

23 23 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Szansa – wzrost konsumpcji, problem wyżywienia Według FAO do 2050 r. produkcja żywności na świecie powinna się podwoić. Wraz ze wzrostem średnich dochodów w krajach rozwijających się, jeszcze szybciej niż w przypadku wzrostu popytu na żywność ogółem, będzie rósł popyt na mięso. Produkcja drobiu jest bardzo efektywnym sposobem przetwarzania pokarmu roślinnego na białko zwierzęce, dlatego szczególnie w warunkach narastających problemów z wyżywieniem może zwiększać się udział mięsa drobiowego w diecie. Źródło: FAO, zdjęcie: AFP P hoto /N arinder Nanu Zużycie paszy na kg żywca (kg)

24 24 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Szansa – wzrost konsumpcji mięsa drobiowego +13% Prognoza dynamiki produkcji mięsa 2009-15 (% CAGR*) ŚwiatUE Drób 2,72,72,72,7 1,01,01,01,0 Wieprzowina1,91,91,11,1 Wołowina1,8-0,4 *Średnioroczna stopa wzrostu Źródło: prognozy OECD-FAO i Komisji Europejskiej, opracowanie BGŻ Światowa produkcja drobiu (mln ton wbc)

25 25 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Szansa – wzrost znaczenia kwestii efektu cieplarnianego Narastająca presja krajów rozwiniętych i wielu grup nacisku powoduje nagłośnienie kwestii emisji gazów cieplarnianych (GHG) przy produkcji żywności, w tym mięsa. Na razie wpływ tego czynnika na konsumpcję jest minimalny, ale możliwe, że z czasem zyska na znaczeniu. Ze względu na dużą efektywność produkcji oraz stosowane pasze przy produkcji drobiu emitowane jest znacznie mniej GHG niż w przypadku produkcji trzody chlewnej i bydła. Źródło: fatknowledge.blogspot.com, zdjęcie: Big Dutchman Emisja GHG przy produkcji 100kcal mięsa (kg ekwiwalentu CO2)

26 26 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Szanse wzrost dochodów ludności i konsumpcji mięsa w kraju i za granicą po zakończeniu kryzysu środki unijne rozwój nowych technologii /wiedzy w zakresie produkcji rolnej i przetwórstwa wzrost znaczenia właściwości prozdrowotnych żywności otwarcie nowych rynków eksportowych narastające problemy wyżywienia na świecie wzrost znaczenia kwestii ekologicznych (np. efektu cieplarnianego) przyjęcie euro (ale zależy od kursu konwersji)

27 27 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Wyzwania możliwość dalszego umacniania się złotego w dłuższej perspektywie rosnące znaczenie kwestii ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt – np. normy dotyczące obsady kurcząt brojlerów i indyków, salmonella możliwy zakaz stosowania komponentów GMO w paszach możliwa liberalizacja światowego handlu produktami rolno-spożywczymi (np. WTO), rosnąca produkcja w Rosji i na Ukrainie, dalszy wzrost siły Brazylii i Stanów Zjednoczonych możliwość wystąpienia chorób zwierząt rosnące koszty pracy i ziemi, możliwość ogólnoświatowego wzrostu cen pasz możliwe nasycenie rynku krajowego rosnąca siła przetargowa sieci handlowych

28 28 Bank BGŻ wierzy w DOBRE PERSPEKTYWY dla branży drobiarskiej w Polsce. Ważne jest jednak aby opierając się na SILNYCH STRONACH wykorzystać pojawiające się SZANSE oraz unikać lub sprawnie przystosować się do możliwych ZAGROŻEŃ. Bank BGŻ jest PARTNEREM, który może Państwu w tym pomóc.

29 29 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Publikacje regularne Zespołu ds. Analiz Rolnych Banku BGŻ Klienci Banku BGŻ mogą otrzymywać powyższe publikacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kilka dni później publikacje udostępniane są bezpłatnie na stronie internetowej Banku www.bgz.pl w zakładce Serwis ekonomiczny.www.bgz.pl Agro Tydzień Agro Monitor

30 30 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę michal.kolesnikow@bgz.pl


Pobierz ppt "Aktualny stan i perspektywy branży drobiarskiej Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Michał Koleśnikow Osada Karbówko, 27.05.2010 Michał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google