Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Roman Urban Zakład Ekonomiki Przemysłu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Roman Urban Zakład Ekonomiki Przemysłu."— Zapis prezentacji:

1 Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Roman Urban Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego

2 Zakres oceny stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do UE 1. Produkcja rolnicza 2. Produkcja przemysłu spożywczego 3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi 4. Ceny w sektorze żywnościowym 5. Efekty cenowo-dochodowe w gospodarce żywnościowej 6. Inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym 7. Konkluzje – ocena stanu gospodarki po 1,5 roku od wejścia do UE

3 Wskaźniki rozwoju produkcji rolnictwa (przyrost w % rocznie) w cenach stałych * Szacunek na podstawie danych zawartych w raportach rynkowych IERiGŻ-PIB.

4 Produkcja rolnictwa Główne produkty2000-20022003/042004/052005/06 a Zbiory głównych ziemiopłodów Zboża (mln ton) 25,423,429,626,2 Rzepak (tys. ton) 9927931 6331 434 Buraki cukrowe (mln ton) 12,611,712,511,0 Ziemniaki (mln ton) 19,713,714,011,0 Warzywa (mln ton) 5,45,15,65,2 Owoce (mln ton) 2,93,33,52,9 Produkcja zwierzęca Mleko (mld l) 11,811,5 11,6 Mięso (tys. ton) 2 9443 3013 2163 488 Żywiec wieprzowy (tys. ton) 2 5062 6842 4692 660 Żywiec wołowy (tys. ton) 573612609625 Drób rzeźny (tys. ton) 9871 2671 3911 559 a produkcja rolnicza według nieostatecznych danych GUS, a produkcja zwierzęca według prognoz IERiGŻ-PIB. Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2001-2004, Mały Rocznik Statystyczny GUS 2005 oraz Raporty rynkowe IERiGŻ-PIB.

5 Tempo wzrostu przemysłowej produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (w % rocznie) Źródło: GUS.

6 Wskaźniki zmian produkcji sprzedanej producentów żywności i napojów (w %, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego) Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów GUS publikowanych w Biuletynach Statystycznych 2004 i 2005.

7 Eksport produktów rolno-spożywczych (w mln euro)

8 Indeks nożyc cen rolnych do cen środków produkcji (XII 2003 = 100)

9 Indeksy cen na rynku rolno-spożywczym (XII 2003 = 100)

10 Przyrost przychodów i wydatków pieniężnych rolnictwa z działalności operacyjnej w stosunku do 2003 roku (w mld zł) Wyszczególnienie Rok kalendarzowy 1-szy rok po wejściu do UE V 2004 – IV 2005 20042005 1. Przyrost przychodów ze sprzedaży produktów rolnych 5,95,46,2 w tym z tytułu wzrostu cen 4,74,14,8 2. Wypłacone dopłaty bezpośrednie za rok 2004 1,76,07,7 za rok 2005 –1,3– 3. Dopłaty utracone -0,8-1,3 4. Dodatkowe wydatki na zakup środków produkcji -2,6-5,3-3,3 5. Saldo 4,26,19,3 Źródło: Szacunki własne. Poprawiła się rentowność przedsiębiorstw rolnych z -3,3% w 2003 roku do 5,6% w 2004 roku i 9,3% w roku gospodarczym 2004/05.

11 Stan finansowy przemysłu spożywczego Wyszczególnienie20032004 I półrocze 20042005 Zysk netto (mld zł) 1,64,62,02,2 Kapitał własny (mld zł) 30,133,230,635,7 Środki własne w obrocie (mld zł) 5,16,55,78,1 Zadłużenie długoterminowe (mld zł) 4,25,04,84,9 Rentowność netto (w %) 1,63,93,73,8 Bieżąca płynność finansowa 1,191,22 1,31 Źródło: Niepublikowane dane GUS.

12 Nakłady inwestycyjne w rolnictwie i przemyśle spożywczym (w mld zł) Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2001-2004.

13 Sektor żywnościowy jest niewątpliwie jednym z głównych beneficjentów integracji Polski ze strukturami UE. Po wejściu do UE: wzrosły dochody rolników, większe były zyski przemysłu spożywczego, wzrosły przychody producentów środków produkcji dla rolnictwa i firm handlowych obsługujących sektor rolno- -spożywczy, wysoka jest dynamika eksportu produktów rolnictwa i przemysłu spożywczego.

14 Obecny stan sektora żywnościowego cechuje: wyższy niż przed integracją standard techniczny, jakościowy i sanitarny wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego, gasnący efekt cenowy integracji łagodzi skutki wzmocnienia złotówki, utrwala nasze przewagi cenowo-kosztowe i umożliwia dalszy wzrost eksportu, dopłaty bezpośrednie stabilizują dochody rolnictwa i amortyzują skutki zmienności cen, fundusze strukturalne zapewniają kontynuację procesów dostosowawczych całego sektora do wymaganych standardów, upowszechnienie standardów i procedur postępowania zwiększa bezpieczeństwo żywności i potencjał eksportowy całego sektora żywnościowego. Zjawiska te powodują, że polski sektor żywnościowy również w latach następnych będzie beneficjentem integracji.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa prof. dr hab. Roman Urban Zakład Ekonomiki Przemysłu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google