Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEDRA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Akademia Ekonomiczna Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEDRA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Akademia Ekonomiczna Katowice"— Zapis prezentacji:

1 KATEDRA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Akademia Ekonomiczna Katowice
KONFERENCJA KOBIETA UBEZPIECZONA Badania z zakresu aktywnosci ubezpieczeniowej kobiet STATUS KOBIET W UBEZPIECZENIACH KATEDRA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Akademia Ekonomiczna Katowice 31 maj 2006 Przygotowała: Irena Jędrzejczyk / AE Katowice

2 STATUS KOBIET W UBEZPIECZENIACH Zagrożenia – przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa
Problematyka uprzywilejowania i dyskryminacji płci w teorii naukowej Status kobiet i mężczyzn w powszechnych systemach ochrony ubezpieczeniowej – doświadczenia polskie i zagraniczne Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym Programy i świadczenia ubezpieczeniowe dla kobiet i mężczyzn Rynek ubezpieczeniowy – oferta dla kobiet i mężczyzn

3 Problematyka uprzywilejowania i dyskryminacji płci w teorii naukowej
Stereotypy kobiecości/męskości w określaniu statusu społecznego Stereotypy cech związanych z płcią Stereotypy ról związanych z płcią Stereotypy kobiecości / męskości w określaniu ryzyka ubezpieczeniowego Ryzyko wynikające ze stereotypu cech Ryzyko wynikające ze stereotypu ról :

4 KOBIETY I MĘŻCZYŹNI a działalność ubezpieczeniowa
Kryterium płci: w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń w działalności akwizycyjnej w liczebności wypadków ubezpieczeniowych, poziomie szkodowości, profilu szkody/ryzyka w kalkulacji taryf ubezpieczeniowych i składek Według stopnia zaufania do instytucji finansowych :

5 STOPIEŃ ZAUFANIA DO INSTYTUCJI BANKOWO_UBEZPIECZENIOWYCH
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI OFE – 12,9 % / 24,5% zakłady ubezpieczeń – 18,0 % / 13,6% Banki – 41% / 43, 6%

6 Zróżnicowanie składki dla kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach na życie
Tablice wymieralności ludności a prawdopodobieństwo zgonu / przeżycia dla kobiet i mężczyzn w tych samych grupach wiekowych Ankieta oceny stanu zdrowia jako podstawa korekty współczynnika zgonu Tablice selektywne uwzglęniające zróżnicowaną wymieralność niektórych grup ludności

7 STATUS KOBIET W POWSZECHNYM SYSTEMIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA KOBIET I JEJ KONSEKWENCJE DLA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Europejska Karta Społeczna prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia (art.. 4) Prawo do równych szans i do równego traktowania w sprawach zatrudnienia i wykonywania zawodu, bez dyskryminacji ze względu na płeć (art.. 20)

8 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY w UE i POLSCE – sytuacja kobiet i mężczyzn
Współczynnik aktywności zawodowej M: 72,5% UE, 71,8% Polska K: 59,9% UE, 60,5% Polska Wskaźnik zatrudnienia M: 78,1 % UE, 61,2% Polska K: 54,0% UE, 49,3% Polska Stopa bezrobocia M: 7,0% UE, 14,6% Polska K: 9,7% UE, 18,3% Polska

9 Status kobiet w systemie ubezpieczeń społecznych rolników
Kobiety samotnie prowadzące gospodarstwa rolne Zmienność rentowności i dochodowości z działalności rolniczej Starzenie się wsi Postulat podniesienia dolnej granicy wielkości gospodarstwa rolnego z 1 do 2ha przeliczeniowych jako rodzący obowiązek ubezpieczenia Postulat dodatkowego ubezpieczenia na zasadzie dobrowolności jako krotności składki emerytalnej obowiązkowej dla zamożniejszych grup rolników

10 Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie
Formuła świadczenia antypreferencja: Większy dzielnik wartości uprawnień i kapitału tzw. Wkładu emerytalnego / dłuższy średni okres dalszego trwania życia ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny (2) Wiek emerytalny antypreferencja: Krótszy okres gromadzenia składek i kapitału K60/M65 (3) Minimalny staż emerytalny – brak preferencji (4) Państwowe finansowanie składek w okresie urlopów

11 Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie - cd
(4) Państwowe finansowanie składek w okresie urlopów macierzyńskiego (według kwoty zasiłku macierzyńskiego) wychowawczego (według najniższego wynagrodzenia) (5) Niższy poziom wynagrodzeń – niższy poziom zgromadzonego kapitału

12 Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie - cd
Rozmiar emerytury rocznej we wkładzie emerytalnym (filar I lub II) K: ok.. 5% M: ok.. 7% Przy selekcji ryzyka przeżycia DTŻ K: 4,6% (K60) lub 6,3% (K65) M: 9,66%

13 Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie - cd
Czas pobierania emerytury K60: 21,8 lat M65: 10,35 lat Przy świadczeniu ustawowym kobiety pobierają świadczenie dłużej o 11,45 lat Dożycie ustawowego wieku emerytalnego K: 87% M: 62% Śmiertelność xM / 1xK

14 Znaczenie profilaktyki, jakości srodowiska i innych czynników
ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET W SYSTEMIE POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO BADANIA MAMMOGRAFICZNE Cele: Zmniejszenie umieralności Poprawa świadomości zdrowotnej Zmniejszenie późniejszych kosztów leczenia Znaczenie profilaktyki, jakości srodowiska i innych czynników

15 Rynek ubezpieczeniowy – oferta dla kobiet
Kobieta jako podmiot rynku ubezpieczeniowego Zachowania rynkowe kobiet a ich role społeczne Przegląd oferty produktowej Lady mobil, lady investments, ubezpieczenia macierzyńskie

16 Zamiast kwiatów podaruj POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ
Zakończenie Zamiast kwiatów podaruj UKOCHANEJ KOBIECIE POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ

17 Dziękuję Państwu za uwagę
Przygotowała: Irena Jędrzejczyk


Pobierz ppt "KATEDRA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Akademia Ekonomiczna Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google