Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kręgi Harcerstwa Starszego w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kręgi Harcerstwa Starszego w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej"— Zapis prezentacji:

1 Kręgi Harcerstwa Starszego w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

2 Celem Kręgów HS jest pomoc w rozwoju i w podejmowaniu służby dorosłym harcerkom i harcerzom
poprzez: Budowanie środowiska osób dorosłych. Wspieranie w rozwoju osobistym, w odkryciu i realizacji powołania. Wspieranie w życiu zgodnie z ideą harcerską. Wspieranie w pełnieniu służby i odnajdywaniu miejsca w ZHR. Propagowanie idei harcerskiej poza ZHR.

3 Metoda starszoharcerska.
Pamiętamy, że członkami są ludzie dorośli. Zdobywanie stopni i realizacja zobowiązań. Przygoda harcerska + służba. Otwarcie na nowych członków.

4 Elementy konieczne w pracy KHS.
Wspólnota. Praca nad sobą. Harcowanie. Służba.

5 Formy pracy. Zbiórka. Zbiórki Kręgu poświęcone są np. refleksji nad Prawem Harcerskim. Podczas tych zbiórek ma miejsce nie tylko dyskusja, także rysujemy, układamy puzzle… Odbywają się też zbiórki o tematyce związanej z różnymi dziedzinami życia, m. in. "Kiedy zamieniasz chustę na krawat" - o polityce i harcerstwie.

6 Wycieczka. Wycieczki bliższe i dalsze.

7 Ścianka wspinaczkowa.

8 Krąg w środowisku harcerskim i społecznym.
Współpraca osoby prowadzącej Krąg z komendantami chorągwi. Współdziałanie Kręgu z chorągwiami, na których terenie działa. Pole służby.

9 Konferencja. Na uczelni (WSFiP Ignatianum) odbyła się już kilkakrotnie konferencja naukowa nt. metody harcerskiej w wychowaniu. Przedstawione zostały m. in. początek skautingu światowego oraz harcerstwa w Polsce; ZHP, ZHR, SHK „Zawisza” FSE (prezentacja organizacji); podstawy metodyczne – dostosowanie metodyki do wieku.

10 Ognisko!!

11 Warta strażnicza. Strażnicy z KHS „Hak” spotykają się cztery razy w roku przy ogniu właśnie o poranku. W czasie warty strażnicy poranka prezentują jakie odpowiedzialności pragną podjąć oraz decydują nad jaką cechą charakteru będą pracować.

12 Strażnicy. Strażnik to tyle, co członek kręgu harcerstwa starszego. Słowo „strażnik” nawiązuje przede wszystkim do wypowiedzi Jana Pawła II, skierowanej do młodych podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie. Mówił wtedy: „Widzę w was «strażników poranka» (Iz 21, 11-12) o świcie tego trzeciego tysiąclecia.”

13 Zobowiązania. To forma pracy nad sobą, polegająca na kształtowaniu konkretnej cechy charakteru przez okres ok. trzech miesięcy.

14 Odznaka Harcerstwa Starszego.
Odznakę Harcerstwa Starszego stanowi metalowa odznaka z wizerunkiem dwóch dłoni: jedna dłoń niesie ogień, zaś druga go osłania. Odznakę noszą harcerki i harcerze starsi realizujący pracę nad zobowiązaniem.

15 Członkowie Kręgu. 6 pełnoletnich osób spotykających się min. raz na dwa miesiące (jeżeli są z różnych okręgów ZHR min. raz w roku). Krąg może być koedukacyjny. Członkowie współdziałający, sympatycy.

16 Osoba prowadząca Krąg. Instruktor, najlepiej Phm. HR.
W Kręgu koedukacyjnym wskazane jest powołanie zastępcy przeciwnej płci iż osoba prowadząca.

17 Zdobywanie stopni harcerskich.
Próba dorosłej harcerki/harcerza = poziom samarytanki/ćwika. Kapituły stopnia wędrowniczki/harcerza orlego (nie są koedukacyjne!), na wniosek kapituły stopień przyznaje komendantka/komendant chorągwi. Nie tworzy się w kręgach kapituł HR.

18 Pełnomocnicy Naczelniczki i Naczelnika.
Sprawy Kręgów prowadzonych przez instruktorki opiniuje pełnomocniczka Naczelniczki Harcerek, zaś prowadzonych przez instruktorów – pełnomoicnik Naczelnika Harcerzy. Pełnomocnicy opiniują każdy plan pracy kręgu roczny i obozowy.

19 Rejestracja Kręgu. Potrzebne dokumenty: dane prowadzącego i członków + plan pracy + regulamin wewnętrzny. Kolejne kroki: Przygotowanie dokumentów. Uzyskanie pozytywnej opinii odpowiedniego pełnomocnika. Złożenie dokumentów i wniosku o rejestrację do odpowiedniego komendanta chorągwi. Powołanie kręgu. Nawiązanie kontaktu i powiadomienie pozostałych komendantów chorągwi, na których terenie działa krąg.

20 Dokumentacja Kręgu. Plan pracy. Regulamin wewnętrzny.
Warto pokusić się dodatkowo o książkę pracy i kronikę.

21 Regulamin wewnętrzny Kręgu.
Zasady przyjmowania i zwalniania członków. Zasady powoływania i odwoływania prowadzącego. Specyfikę, tryb i zasięg działania. Zasady zmiany regulaminu wewnętrznego.


Pobierz ppt "Kręgi Harcerstwa Starszego w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google