Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012/2013 Projekt Hufca ZHP Legionowo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012/2013 Projekt Hufca ZHP Legionowo"— Zapis prezentacji:

1 2012/2013 Projekt Hufca ZHP Legionowo
GRANATOWA DRUŻYNA 2012/2013 Projekt Hufca ZHP Legionowo

2 Co to jest „granatowa drużyna”?
Projekt „granatowa drużyna” jest prowadzonym przez komendę Hufca ZHP Legionowo systemem samooceny pracy drużyn. Drużyny na podstawie wymagań oceniają swoją pracę i wnioskują o nadanie odpowiedniego miana.

3 Co daje drużynowemu uczestnictwo jego drużyny w projekcie:
Wspomaga motywację drużyny do pracy – szczególnie w zakresie objętym projektem Daję efekt rywalizacji pomiędzy drużynami

4 Co daję drużynie uczestnictwo w projekcie ?
Możliwość zdobycia miania - prestiżu Możliwość zdobycia nagrody. Możliwość zdobycia naszywek

5 Zasady uczestnictwa drużyn:
W projekcie mogą brać udział wszystkie drużyny harcerskie i gromady zuchowe. W projekcie nie mogą brać udział drużyny próbne. Warunkiem uczestnictwa drużyny w projekcie jest jedynie wysłanie e- maila. W ciągu roku harcerskiego nie są wymagane żadne sprawozdania.

6 Warunkiem zdobycia miana jest zrealizowanie wszystkich wymagań

7 Sprawozdanie - ankieta
Etapy projektu: Do 7 listopada zgłoszenie poprzez . Wypełnienie ankiety online w terminie od do Praca drużyny w okresie od do Zgłoszenie Praca drużyny Sprawozdanie - ankieta

8 GRANATOWA DRUŻYNA Pion harcerski

9 Wymagania na początek Zielona Drużyna
Drużyna liczy co najmniej 16 osób. Drużyna ma na bieżąco opłacane składki. Drużyna w terminie złożyła plan pracy. Granatowa Drużyna Drużyna liczy co najmniej 16 osób. Drużyna ma na bieżąco opłacane składki. Drużyna w terminie złożyła plan pracy. Drużynowemu pomaga mianowany rozkazem przyboczny.

10 Aktywność drużyny Zielona Drużyna
Odbywają się regularne zbiórki drużyny. Minimum dwa razy do roku drużyna organizuję biwak drużyny. Drużyna bierze udział w życiu hufca – w ciągu roku drużyna wzięła udział w przynajmniej dwóch imprezach namiestnictwa bądź hufca. Drużyna wystawiła, co najmniej jeden zastęp na Turnieju Zastępów. Drużyna uczestniczy w życiu swojego środowiska – w przeciągu roku harcerskiego wzięła udział w przynajmniej jednej imprezie szkoły bądź środowiska swojego działania. Granatowa Drużyna Odbywają się regularne zbiórki drużyny. Minimum dwa razy do roku drużyna organizuję biwak drużyny. Drużyna aktywnie bierze udział w życiu hufca – w ciągu roku drużyna wzięła udział w przynajmniej dwóch imprezach namiestnictwa bądź hufca. Co najmniej połowa zastępów drużyny wzięła udział w Turnieju Zastępów Drużyna uczestniczy w życiu swojego środowiska – w przeciągu roku harcerskiego wzięła udział w przynajmniej jednej imprezie szkoły bądź środowiska swojego działania. Drużyna posiada tablice informacyjną w szkole bądź jest aktywna na portalach społecznościowych. Wciągu roku zorganizowała zbiórkę z drużyną z innego środowiska

11 Metodyka Zielona Drużyna Drużyna posiada swoją obrzędowość w tym:
- nazwy zastępów - okrzyk drużyny Drużyny pracuję zgodnie z metodyką harcerską w tym harcerze zdobywają stopnie i sprawności. Granatowa Drużyna Drużyna posiada swoją obrzędowość w tym: - nazwy zastępów - okrzyk drużyny oraz co najmniej dwa z poniższych elementów: - bohatera drużyny - piosenkę drużyny - szyfr drużyny - plakietkę drużyny - Lub inną formę obrzędowości Drużyny pracuję zgodnie z metodyką harcerską w tym harcerze zdobywają stopnie i sprawności. Drużyna posiada system stopni dostosowany do specyfiki drużyny i sprawność drużyny.

12 System Zastępowych Zielona Drużyna
W drużynie działają co najmniej dwa zastępy. Odbywają się regularne zbiórki zastępów. Działa zastęp zastępowych. Granatowa Drużyna W drużynie działają co najmniej trzy zastępy. Odbywają się regularne zbiórki zastępów. Działa zastęp zastępowych i odbywają się jego regularne zbiórki. Działa współzawodnictwo zastępów.

13 GRANATOWA GROMADA Pion zuchowy

14 Wymagania na początek Zielona Gromada
Gromada liczy co najmniej 16 osób. Gromada ma na bieżąco opłacane składki. Gromada w terminie złożyła plan pracy. Drużynowemu pomaga mianowany rozkazem przyboczny Granatowa Gromada Gromada liczy co najmniej 16 osób. Gromada ma na bieżąco opłacane składki. Gromada w terminie złożyła plan pracy. Drużynowemu pomagają mianowani rozkazem przyboczni.

15 Aktywność Gromady Zielona Gromada Odbywają się cotygodniowe zbiórki.
Minimum dwa razy do roku gromada organizuję wycieczkę. Minimum raz do roku gromada ma wspólną zbiórkę z drużyna harcerską. Granatowa Gromada Odbywają się cotygodniowe zbiórki. Minimum dwa razy do roku gromada organizuję wycieczkę. Minimum dwa razy do roku gromada ma wspólną zbiórkę z drużyna harcerską i gromadą zuchową. Gromada bierze udział w życiu hufca/namiestnictwa, co najmniej dwa razy do roku bierze udział w imprezach przez nie organizowanych.

16 Metodyka Zielona Gromada Gromada posiada swoją obrzędowość w tym:
- nazwę - totem - skarbiec Gromada pracuję zgodnie z metodyką zuchową w tym zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności zespołowe. Granatowa Gromada Gromada posiada swoją obrzędowość w tym: - nazwę - totem - skarbiec - piosenkę - kronikę - obrzędowe sprawdzanie obecności Gromada pracuję zgodnie z metodyką zuchową w tym zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności zespołowe i indywidualne. Zuchy przygotowane do przejścia do drużyny harcerskiej mają zdobytą drugą bądź trzecią gwiazdkę.

17 Współpraca zewnętrzna
Co najmniej raz w roku gromada bierze udział w imprezie organizowanej przy szkole przy której działa bądź organizuję imprezę dla dzieci nie zrzeszonych Co najmniej dwa razy w roku gromada bierze udział w imprezach organizowanej przy szkole przy której działa bądź organizuję imprezę dla dzieci nie zrzeszonych. Gromada posiada tablice informacyjną z aktualnymi wiadomościami.


Pobierz ppt "2012/2013 Projekt Hufca ZHP Legionowo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google