Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy szkolenia nauczycieli o metodzie harcerskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy szkolenia nauczycieli o metodzie harcerskiej"— Zapis prezentacji:

1 Formy szkolenia nauczycieli o metodzie harcerskiej
Czyli dlaczego i jak Hufiec Sopot zorganizował seminarium dla nauczycieli? hm. Katarzyna Szczecina phm. Joanna Brzezicka

2 Stan wiedzy przeciętnego nauczyciela o dzisiejszym ZHP
Grupy dziecięce i młodzieżowe prowadzone przez latków, Główne zajęcie to gra na gitarach przy ognisku, Harcerze lubią się też bawić w szkoły przetrwania. Oczywiście instruktorzy ZHP są zbyt młodzi by być partnerami nauczycieli w organizacji procesu wychowania.

3

4 Co zrobić z tym fantem? Pokazać nauczycielom czym jest współczesne ZHP. Przypomnieć o metodzie wychowawczej zwanej modelowaniem- uważanej za najskuteczniejszą – szeroko praktykowanej w ZHP o wiele rzadziej w szkole.

5 Pomysł seminarium Seminarium
metoda polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci np. prezentacji czy referatu. /WIKIPEDIA/

6 I Seminarium metodyczne dla nauczycieli „Metoda harcerska w praktyce szkolnej” Sopot, 2008

7 Cele: Przypomnienie nauczycielom, że w Sopocie istnieje Hufiec ZHP.
Uświadomienie nauczycielom, że instruktorzy ZHP mogą być pełnoprawnymi partnerami w organizacji procesu wychowania dzieci i młodzieży. Zapoczątkowanie serii spotkań dla nauczycieli przybliżających im metodyki harcerskie.

8 Organizacja Pozyskaliśmy wsparcie ze strony dyrekcji jednej z sopockich szkół. Napisaliśmy wniosek do miasta o dofinansowanie. Pozyskaliśmy referentów (m.in. hm. Adama Massalskiego – Przewodniczącego ZHP).

9

10 Realizacja Seminarium składało się z dwóch części.
I – prezentacja referatów. II – dyskusja w grupach na temat elementów metody harcerskiej jakie już funkcjonują w szkole oraz jakie jeszcze zaistnieć mogą.

11

12 II Seminarium metodyczne dla nauczycieli „Metodyka zuchowa w praktyce szkolnej” Sopot, 2010

13 Cele Zaprezentowanie kadry Związku Harcerstwa Polskiego jako współorganizatorów procesu wychowania dzieci i młodzieży. Zaznajomienie grona nauczycieli z elementami metodyki zuchowej. Wskazanie konkretenego sposobu na podniesienie jakości procesu opiekuńczo – wychowawczego organizowanego w świetlicy szkolnej dzięki wykorzystaniu elementów metodyki zuchowej.

14 Organizacja Opracowano propozycję metodyczną „Elementy metodyki zuchowej w świetlicy szkolnej”. Propozycję metodyczną wdrożono w pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie. Podczas seminarium zaprezentowano samą propozycję i omówiono wnioski z jej wdrożenia całość poprzedzając, krótkimi referatami na temat samej metodyki zuchowej. W drugiej części seminarium – w zespołach dyskusyjnych nauczyciele ( głównie świetlic szkolnych) zastanawiali się nad rozszerzeniem zaprezentowanej propozycji oraz nad możliwością wprowadzenia innych elementów metodyki w swojej pracy.

15

16

17 Metody zachęcania do udziału:
Nauczyciele otrzymali zaświadczenie o udziale w seminarium. Ponadto otrzymali zaświadczenia o możliwości bycia opiekunem gromady zuchowej w rozumieniu reprezentowania spraw gromady na forum Rady Pedagogicznej seminarium.

18 Realizacja Pierwsza część seminarium składała się z prezentacji na temat zuchów, metodyki zuchowej, uprawnień opiekuna i niektórych aspektów prawnych funkcjonowania gromady oraz prezentacji na temat propozycji metodycznej „Elementy metodyki zuchowej w świetlicy szkolnej”.

19 Druga część to praca w zespołach dyskusyjnych.

20 Wnioski Przypomnieliśmy nauczycielom, szkołom i Naczelnikowi Wydziału Oświaty w Sopocie o naszym istnieniu. Przeszkoliliśmy ponad 50 nauczycieli w zakresie podstawowych wiadomości o metodzie harcerskiej oraz metodyce zuchowej. Pokazaliśmy w jaki sposób można, stosując niektóre elementy metodyki zuchowej, podnieść jakość pracy w świetlicy szkolnej.

21 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Formy szkolenia nauczycieli o metodzie harcerskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google