Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

2 KONTEKST KULTUROWY Kultura wysokiego kontekstu:
Dominacja grup pierwotnych Wieloznaczność interakcji Nieformalność interakcji Znaczenie tradycji i zwyczaju Kultura niskiego kontekstu: Dominacja grup wtórnych (organizacji) Jednoznaczność interakcji Sformalizowanie interakcji Znaczenie prawa stanowionego

3 SPOŁECZEŃSTWO PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI
A. Giddens – współczesne społeczeństwo charakteryzuje się: zaufaniem do coraz bardziej skomplikowanych systemów (technicznych i organizacyjnych), nowymi wymiarami ryzyka (postępujące zmiany cywilizacyjne oraz rozwój technologii), coraz większą nieprzejrzystością i chaotycznością życia społecznego, postępującą globalizacją (pod każdym względem).

4 DEFINICJA ORGANIZACJI
Wtórna grupa społeczna o charakterze celowym, posiadająca określony cel i wizję, skodyfikowane reguły i zasady funkcjonowania. O organizacji można mówić jako o: podmiocie (znaczenie rzeczowe), procesie (znaczenie czynnościowe), charakterystyce (znaczenie atrybutowe).

5 RACJONALNOŚĆ ORGANIZACJI
M. Webera typ idealny organizacji biurokratycznej: jasne kryteria wejścia do organizacji (rzeczowe, profesjonalizacja), jasna hierarchia, obowiązki przypisane do konkretnego stanowiska, jasno określone kryteria wynagrodzenia, jasna struktura komunikacyjna, jasna procedura awansu, archiwizacja, dokumentowanie (sformalizowanie), wszystko jest własnością organizacji.

6 FORMALIZACJA ORGANIZACJI
Misja – cel podstawowy Wizja – określony kształt organizacji (obszar działania, wskaźniki realizacji celu, kompetencje) Cele strategiczne Cele operacyjne Struktura formalna i nieformalna

7 WSPÓŁCZESNE ORGANIZACJE
Maszyna Organizm Sieć Kultura Projektowe Wirtualne Wielokulturowe

8 OTOCZENIE ORGANIZACJI
Współczesne społeczeństwo to właściwie społeczeństwo organizacji: organizacje administracyjne, organizacje religijne, organizacje społeczne (w tym non-profit), organizacje polityczne. Zaufanie zinstytucjonalizowane w postaci porządku prawnego i sformalizowanych form kontaktu pomiędzy organizacjami.

9 MONOPOL ORGANIZACJI Jesteśmy „ludźmi organizacji” w tym sensie, że bez nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć. (P. Sztompka)


Pobierz ppt "SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google