Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

2 KONTEKST KULTUROWY ● Kultura wysokiego kontekstu: ● Dominacja grup pierwotnych ● Wieloznaczność interakcji ● Nieformalność interakcji ● Znaczenie tradycji i zwyczaju ● Kultura niskiego kontekstu: ● Dominacja grup wtórnych (organizacji) ● Jednoznaczność interakcji ● Sformalizowanie interakcji ● Znaczenie prawa stanowionego

3 SPOŁECZEŃSTWO PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI ● A. Giddens – współczesne społeczeństwo charakteryzuje się: ● zaufaniem do coraz bardziej skomplikowanych systemów (technicznych i organizacyjnych), ● nowymi wymiarami ryzyka (postępujące zmiany cywilizacyjne oraz rozwój technologii), ● coraz większą nieprzejrzystością i chaotycznością życia społecznego, ● postępującą globalizacją (pod każdym względem).

4 DEFINICJA ORGANIZACJI ● Wtórna grupa społeczna o charakterze celowym, posiadająca określony cel i wizję, skodyfikowane reguły i zasady funkcjonowania. ● O organizacji można mówić jako o: ● podmiocie (znaczenie rzeczowe), ● procesie (znaczenie czynnościowe), ● charakterystyce (znaczenie atrybutowe).

5 RACJONALNOŚĆ ORGANIZACJI ● M. Webera typ idealny organizacji biurokratycznej: ● jasne kryteria wejścia do organizacji (rzeczowe, profesjonalizacja), ● jasna hierarchia, ● obowiązki przypisane do konkretnego stanowiska, ● jasno określone kryteria wynagrodzenia, ● jasna struktura komunikacyjna, ● jasna procedura awansu, ● archiwizacja, dokumentowanie (sformalizowanie), ● wszystko jest własnością organizacji.

6 FORMALIZACJA ORGANIZACJI ● Misja – cel podstawowy ● Wizja – określony kształt organizacji (obszar działania, wskaźniki realizacji celu, kompetencje) ● Cele strategiczne ● Cele operacyjne ● Struktura formalna i nieformalna

7 WSPÓŁCZESNE ORGANIZACJE ● Maszyna ● Organizm ● Sieć ● Kultura ● Projektowe ● Wirtualne ● Wielokulturowe

8 OTOCZENIE ORGANIZACJI ● Współczesne społeczeństwo to właściwie społeczeństwo organizacji: ● organizacje administracyjne, ● organizacje religijne, ● organizacje społeczne (w tym non-profit), ● organizacje polityczne. ● Zaufanie zinstytucjonalizowane w postaci porządku prawnego i sformalizowanych form kontaktu pomiędzy organizacjami.

9 MONOPOL ORGANIZACJI ● Jesteśmy „ludźmi organizacji” w tym sensie, że bez nich nie potrafilibyśmy już przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć. (P. Sztompka)


Pobierz ppt "SOCJOLOGIA WYKŁAD VI ZNACZENIE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google