Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z wyobraźnią socjologiczną o Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z wyobraźnią socjologiczną o Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Z wyobraźnią socjologiczną o Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
Myśleć o szkole…

2 Szkoła i edukacja przez pryzmat wyobraźni socjologicznej, czyli o czym myśleć, żeby ją zrozumieć
Szkoła jako element społeczeństwa – element systemu społecznego Szkoła jako system społeczny – rzeczywistość społeczna sama w sobie

3 Jako element systemu społecznego Szkoła jest odpowiedzialna za 4 podstawowe funkcje
Trening, Selekcja, Alokacja, Regulacja aspiracji

4 Jako świat społeczny Szkoła jest wielowymiarową przestrzenią kreowaną przez:
Administracyjną podbudowę systemu oświaty Społeczny świat i kulturę pracy personelu – z ich postawami, biografiami, nawykami itp.; Społeczny świat i kulturę uczniów - ich postawami, biografiami, nawykami itp.;

5 A poza tym jest świat poza szkołą… -
edukacja formalna jest realizowana w konkretnych warunkach środowiska społecznego.

6 Żeby to zrozumieć należy wziąć pod uwagę:
Uwarunkowania środowiska wychowawczego w wymiarze podziałów i charakterystyk stratyfikacyjnych (struktura społeczna) Uwarunkowania środowiska wychowawczego w wymiarze podziałów i charakterystyk przestrzennych (geografia społeczna i socjologia miasta) Uwarunkowania generalne systemu społecznego – warunki historyczne, moment cywilizacyjny

7 Zatem myśląc o szkole i jej stymulacjach trzeba wiedzieć/rozumieć:
Jaki jest świat społeczny i jego wymogi (technologia, kultura, gospodarka, style życia itp.) - rozumieć historię Jakie są społeczne uwarunkowania środowisk wychowawczych – pozaszkolnych – rozumieć miasto Jakie społeczne światy kreują się w szkołach – na poszczególnych etapach i w poszczególnych ścieżkach – rozumieć szkołę

8

9 Myśląc o 4T… jeżeli potraktujemy Technologię, Tolerancję, Talent, Tożsamość jako niezbędne kompetencje współczesnego obywatela, możemy uznać, że odpowiednie ukształtowanie tych kompetencji jest celem działań edukacyjnych – sposób myślenia o tym, do czego edukować

10 Myśląc o 4T… jeżeli potraktujemy Technologię, Tolerancję, Talent, Tożsamość jako cechę/metodę edukacyjną, będzie to narzędzie wykorzystywane w procesach edukacyjnych – sposób myślenia o tym, jak edukować

11 W obu przypadkach, trzeba się zastanowić,
w jaki sposób socjologiczne charakterystyki funkcjonowania edukacji warunkują 4T, w jaki sposób mogą być wykorzystane do realizacji 4T, w jaki sposób je przekształcać, żeby pomagały w realizacji 4T.

12 Ponieważ społeczeństwo, w którym żyjemy jest jednocześnie punktem wyjścia, kontekstem i konsekwencją działania edukacji.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Z wyobraźnią socjologiczną o Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google