Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA EDUKACYJNA I ZAWODOWA W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA EDUKACYJNA I ZAWODOWA W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA EDUKACYJNA I ZAWODOWA W SZKOLE
WARSZAWA 2006 Alicja Łukaszewicz SDSiZ RP

2 MENiS 8 lipca 2003 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego
Kształcenie się i dokształcanie to jedyna droga do: zmniejszenia bezrobocia powrotu bezrobotnych do zatrudnienia

3 MENiS 19 sierpnia 2003 Strategia Państwa dla Młodzieży
Cel: integracja działań różnych organizacji ukierunkowana na: tworzenie młodzieży odpowiednich warunków bytowych umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym pomoc w realizacji planów życiowych

4 MENiS sierpień 2005 Strategia rozwoju edukacji
Cel: Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa tak, by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne (70%) w grupie wiekowej 25 – 45 lat w 2013 roku, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.

5 MENiS sierpień 2005 Strategia rozwoju edukacji
Cel: Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede wszystkim kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

6 MENiS sierpień 2005 Strategia rozwoju edukacji
Główne kierunki: Ułatwiać każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości. Przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym – w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym.

7 MENiS sierpień 2005 Strategia rozwoju edukacji
Główne kierunki: Skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób i grup społecznych. Reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizacją. Szybko i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy.

8 MENiS sierpień 2005 Strategia rozwoju edukacji
5.11. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do doradztwa i poradnictwa wychowawczo – zawodowego. Wszyscy uczniowie powinni mieć dostęp do darmowego poradnictwa wychowawczo – zawodowego, które powinno zapewnić pomoc przy wyborze ścieżki edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej odpowiednio do potrzeb i możliwości uczniów.

9 Komisja Europejska 2000 Memorandum O kształceniu ustawicznym (www
Komisja Europejska 2000 Memorandum O kształceniu ustawicznym (www.sdsiz.pl) Kształcenie się i dokształcanie poprawa efektywności gospodarki łatwiejsze uzyskiwanie pracy integracja społeczna mniejsza marginalizacja

10 Komisja Europejska 2000 Memorandum O kształceniu ustawicznym
Główne Założenie Nr 5: Zmiana charakteru poradnictwa i doradztwa: Zapewnienie każdemu łatwego dostępu do rzetelnych informacji i porad o możliwościach kształcenia na obszarze całej Europy i na każdym etapie swojego życia.

11 KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 65 Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.

12 Informacja edukacyjna i zawodowa w szkole – korzyści
racjonalne decyzje dotyczące kandydowania do szkół ponadgimnazjalnych lepsza motywacja do nauki i efekty uczenia się dzięki określeniu celów życiowych

13 Informacja edukacyjna i zawodowa w szkole
racjonalność decyzji samodzielność decyzji aktywność w tworzeniu alternatywnych ścieżek kariery

14 Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w szkole – korzyści
Unia Europejska zmniejszenie się stopy bezrobocia w krajach, w których podjęto działania związane z edukacją dla rynku pracy większa aktywność młodzieży dotycząca zatrudnienia i samozatrudnienia

15 Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w szkole – korzyści
Młodzież w UE wcześniej usamodzielnia się finansowo wcześniej podejmuje próby samodzielnej egzystencji przejawia dużą aktywność związaną z poszukiwaniem źródeł utrzymania więcej podróżuje w poszukiwaniu miejsca nauki i pracy

16 PLOTEUS MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA
EURES MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA


Pobierz ppt "INFORMACJA EDUKACYJNA I ZAWODOWA W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google