Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa, r."— Zapis prezentacji:

1 dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa,09-10.03.2010 r.
Szkolne Grupy Wyrównawcze – organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów osiągających niższe wyniki w nauce. dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa, r.

2 Spójność społeczna – Równość szans
„Uważa się, że różnice kompetencji prowadzą do podziałów społecznych, różnic w dochodach, a co za tym idzie, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Jeśli kraje europejskie zmierzają do wykorzystania pełnego potencjału zasobów ludzkich, to nie mogą pozwolić sobie na podział społeczeństwa na „bogatych w kompetencje” i „ubogich w kompetencje”.

3 Spójność społeczna – Równość szans
Światowa Deklaracja „Education for All” 1990 „Każdy człowiek – dziecko, młodzieniec i dorosły – powinien móc korzystać z kształcenia w zakresie podstawowych potrzeb edukacyjnych. Potrzeby te obejmują: główne narzędzia do nauki (jak czytanie, ekspresja werbalna, liczenie czy rozwiązywanie problemów), podstawowe treści kształcenia (jak wiedza, umiejętności, wartości czy postawy), które są niezbędne z punktu widzenia możliwości:

4 Spójność społeczna – Równość szans
przetrwania, pełnego rozwoju uzdolnień, godnego życia, pełnego uczestnictwa w rozwoju, Postępu, podnoszenia jakości życia, podejmowania świadomych decyzji, kontynuowania nauki.

5 Spójność społeczna – Równość szans
Państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły wspólne porozumienie dotyczące nie tylko promocji wzrostu gospodarczego i stabilizacji oraz wysokich wskaźników zatrudnienia, ale również wzmocnienia więzi społecznych (tzw. spójności społecznej). Zainicjowano Europejską Strategię Zatrudnienia, która zakłada rozwój dobrze wykształconej, wykwalifikowanej kadry, która w wyniku mobilności zawodowej i geograficznej jest w stanie łatwo dostosowywać się do przemian.

6 Spójność społeczna – Równość szans
W takim środowisku najbardziej ucierpią pracownicy z wykształceniem niższym niż średnie 2 stopnia. To właśnie w tej grupie obserwuje się najwyższy wskaźnik bezrobocia, przy jednocześnie najniższym wskaźniku uczestnictwa w kształceniu dorosłych. W roku 2000 wskaźnik bezrobocia wśród tej grupy osób wynosił 12,1%, przy ogólnym wskaźniku bezrobotnych równym 8,4%. Jednocześnie w tym samym roku tylko 6,1% osób z tej grupy uczęszczało na kursy dla dorosłych, przy ogólnym wskaźniku 8%.

7 Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych
W szkołach zostaną zorganizowane Szkolne Grupy Wyrównawcze, obejmujące opieką uczniów, którzy przyszli do gimnazjum z najniższymi wynikami po sprawdzianie na zakończenie szóstej klasy szkoły podstawowej. Grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Warsztaty będą prowadzone w pierwszym semestrze pierwszej klasy gimnazjalnej.

8 Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych
liczebność Szkolnej Grupy Wyrównawczej – do 25 osób, grupa pracuje prze 5 miesięcy – po około 12 godzin w miesiącu – łącznie 60 godzin, za miesiąc pracy nauczyciel dostaje 600 złotych, szkoła otrzymuje program pracy z uczniami i wypracowane w czasie szkoleń scenariusze zajęć oraz wypracowany na szkoleniu szkolny model pracy z uczniem o najniższych wynikach.

9 Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych
Celem warsztatów będzie stworzenie uczestnikom możliwości wyrównania szans na starcie poprzez: przyspieszenie rozwoju myślenia abstrakcyjnego, podniesienie samooceny, rozbudzenie aspiracji, nastawienie na rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, rozpoznawanie swoich mocnych stron, nabycie podstawowych umiejętności związanych z uczeniem się, rozpoznanie własnych stylów uczenia się, stworzenie grupy wsparcia i wskazanie odpowiednich dla danej szkoły sposobów pomocy.

10 Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych
Szkolne Grupy Wyrównawcze to tylko zaczyn, tylko wskazanie kierunku szkole i pedagogom szkolnym.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google