Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Projekt: Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Projekt: Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Projekt: Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego Zielona Góra, 2007 - 2008

2 Sieć współpracy innowacyjnej podmiotów. Blaski i cienie, czyli teoretyczne i praktyczne aspekty współpracy organizacji – wstępne wyniki badań. Dr Brygida Cupiał Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

3 Innowacja to proces kreacji zasobów, którego produktem jest technologia i w który zaangażowane jest przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Ma charakter kumulatywny i odbywa się w drodze prób i błędów prowadząc do małych lub dużych modyfikacji produktowych albo procesowych.

4 Wymiar organizacyjny Sieci innowacyjne Nieokazjonalne relacje współpracy między więcej niż dwoma partnerami opartych na wzajemnym ZAUFANIU i mających na celu innowacje Pozwala na uzyskanie zbiorowej umiejętności wyższej od umiejętności indywidualnych KONWENCJA

5 Dystrykt Przemysłowy Terytorialna forma organizacji przemysłowej, tworząca system złożony z bardzo dużej liczby małych przedsiębiorstw współpracujących ze sobą i działających w sprzyjającym lokalnym środowisku, w ramach którego relacje międzyludzkie składają się na nierozerwalną całość

6 Dystrykt Przemysłowy Cechy charakterystyczne: Każde przedsiębiorstwo specjalizuje się w jednej lub kilku fazach procesu produkcyjnego, specyficznego dla danego dystryktu; Występuje względnie jednolity system wartości i myślenia, stosownie do którego rozwijają się reguły i instytucje; Występuje szeroka gama produktów pewnej dominującej dziedzinie wytwórczości, mająca na celu zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb rynku; Duża elastyczność stosowanych technologii.

7 Dystrykt Technologiczny Koncentracja działalności innowacyjnych wzajemnie zintegrowanych, pozwalająca na uzyskanie efektów zewnętrznych przyspieszających zmiany technologiczne. Efekty zewnętrzne Interakcje zachodzące między współpracującymi ze sobą konkurentami Współpraca klientów i producentów Mobilność personelu naukowego Szybki obieg informacji Przyspieszona dyfuzja innowacji procesowych Zmniejszenie kosztów transakcji

8 Lokalne systemy produkcyjne – Pochodna dystryktu przemysłowego Konfiguracja przedsiębiorstw zgrupowanych w bliskiej przestrzeni wokół jednego lub kilku rodzajów produkcji Specyficzny system regulacji lokalnej determinowany zwyczajami kulturowymi i uwarunkowaniami instytucjonalnymi. Bazują na więziach nieformalnych opierając na wzajemności i zaufaniu

9 Środowisko Innowacyjne Milieu Innovateur Uterytorialniona całość, w której interakcje między podmiotami gospodarczymi rozwijane są przez uczenie się w trakcie wielostronnych transakcji generujących efekty zewnętrzne specyficzne dla innowacji

10 Środowisko Innowacyjne Milieu Innovateur W analizie środowiska innowacyjnego akcent zostaje położony na jego organizację i różnorodne więzi współpracy między przedsiębiorstwami, klientami, dostawcami ośrodkami badawczymi itd. Oraz na zachodzące między nimi relacje, poprzez które rozwijane są specyficzne kompetencje i normy zachowań.

11 Środowisko Innowacyjne Milieu Innovateur Innowacja jest kreowana przez środowisko lokalne, w którym tworzone są sieci innowacyjne, gdyż jedno przedsiębiorstwo nie jest w stanie objąć całości procesu innowacyjnego i musi korzystać w tym celu z kompetencji zewnętrznych – rozwijając powiązania z otaczających je środowiskiem.

12 Aktorzy lokalni To podmioty Podejmujące decyzje Dysponujące wiedzą Wykazujący aktywność na rzecz rozwoju danej społeczności, w sferach: Politycznej Gospodarczej Społecznej Kulturalnej

13 Innowacyjność terytorialna Definicja ONZ 2001 Działania lokalne nabierają coraz większego znaczenia międzynarodowego Różne miejscowości zmuszone są do uczestniczenia w nowej rzeczywistości; wiele reaguje podkreśleniem znaczenia swej własnej tożsamości, własnych korzeni oraz kultury i wartości, a także własnego otoczenia, osiedla czy miasta

14 Środowisko umiędzynarodawiające Milieu Internationalisant To zbiór aktorów, czynników, procesów Terytorium uczące się Ułatwiających dostęp MŚP do rynku międzynarodowego

15 POLITYKA Decentralizacja Aby w skuteczny sposób kierować pozytywnymi i negatywnymi wpływami procesu globalizacji na poziom lokalny Wzmocnienie lokalnych sieci społecznych Uwypuklenie rozbieżności lokalnych Nowy sposób traktowania Terytorium i przestrzeni Produkt i zasób Zawłaszczanie Podporządkowanie (by odpowiadał potrzebom)

16 Terytorializacja Produkcji Globalizacja Gospodarki Wzrost znaczenia (terytorium) poziomu lokalnego w aspektach: 1.Dziedzinie zastosowania integralnych polityk (środowisko promocja gospodarcza, integracja społeczna). 2.W ramach wspólnego działania administracji publicznej i aktorów prywatnych. 3.Koordynatora – promotora władz lokalnych. Zadanie – prowadzenie polityki lokalnej uwzględniającej określoną liczbę wskaźników globalnych Cel – Trwały i zrównoważony rozwój = rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z rozwojem społecznym i środowiskowym i ani jeden z tych rozwojów nie może występować już bez dwu pozostałych

17 Konkurencyjność = Pozyskiwanie wiedzy Cechy: 1.Innowacyjność 2.Wiedza 3.Uczenie się 4.Przedsiębiorczość Region konkurencyjny Region uczący się Przyciąganie a następnie organizowanie zasobów; Pozyskiwanie kreatywnych i twórczych aktorów Podporządkowanie zasadzie wytwarzania i ciągłego zdobywania wiedzy

18 Region konkurencyjny Poziom wiedzy Zdolność do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejących lub nowych zasobów Pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi

19 Zadania samorządu Poszukiwanie jak najbogatszych sieci oraz przyłączania węzła tej sieci do swego terytorium Potrzebny (dostępny, lokalny) aktor, będący narzędziem pomocy i wsparcia Pośrednik – Uniwersytet, ośrodki badawcze Regiony stają się miejscem w którym skupia się wytwarzanie i pozyskiwanie wiedzy i umiejętności w nowej gospodarce światowej

20 Sieć współpracy aktorów lokalnych Instytucje publiczne Systemy bankowe Samorządy terytorialne Ośrodki badań uniwersyteckich MŚP Instytucje wspierające biznes Duże przedsiębiorstwa

21 Sieć powiązań JST woj. lubuskiego z aktorami lokalnymi JST Partnerzy zagraniczni Przedsiębiorcy Organizacje pozarządowe Agencje rozwoju regionalnego Instytucje otoczenia biznesu Uczelnie wyższe

22 Rys. Rodzaje działalności o największym znaczeniu dla gospodarki gminy

23 Rys. Podmioty gospodarcze z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowane na terenie gminy

24 Rys. Grupy przedsiębiorstw o tym samym lub zbliżonym profilu produkcji, współpracujące ze sobą, nadające gospodarce gminy przewagę nad jednostkami sąsiednimi

25 Rys. Instytucje na terenie gminy mające największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

26 Rys. Formy wspierania lokalnej przedsiębiorczości

27 Wstępne podsumowanie wyników badania ankietowego organizacji województwa lubuskiego. Mapy potencjału aktywności terytorialnej Mapa potencjału aktywności terytorialnej.

28

29

30 PZPWL – teoretyczna koncepcja duopolu. Założenia stanu zagospodarowania przestrzennego na rok 2020 Mapa potencjału aktywności terytorialnej.

31

32 Koncepcja obszarów z uwzględnieniem wektorów potencjalnego rozwoju innowacyjności terytorialnej Mapa potencjału aktywności terytorialnej.

33

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Projekt: Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google