Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA SPZ WE WSPARCIU DORADCÓW ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH W INNYCH PLACÓWKACH Prezenter EWA JAGODZIŃSKA PSYCHOLOG – DORADCA ZAWODOWY SPZ LUBLIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA SPZ WE WSPARCIU DORADCÓW ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH W INNYCH PLACÓWKACH Prezenter EWA JAGODZIŃSKA PSYCHOLOG – DORADCA ZAWODOWY SPZ LUBLIN."— Zapis prezentacji:

1 ROLA SPZ WE WSPARCIU DORADCÓW ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH W INNYCH PLACÓWKACH Prezenter EWA JAGODZIŃSKA PSYCHOLOG – DORADCA ZAWODOWY SPZ LUBLIN

2 Wprowadzenie Specjalistyczna Poradnia Zawodowa jest specjalistyczną placówką publiczną powołaną w celu objęcia młodzieży w okresie nauki szkolnej pomocą psychologiczno – pedagogiczną ułatwiającą jak najlepsze znalezienie się na rynku pracy a w szczególności: Zapewnienie specjalistycznej pomocy w trafnym wyborze zawodu uwzględniającym zarówno właściwości psychofizyczne i uzdolnienia jak i wymagania zawodu i rynku pracy Kształtowania mobilnej postawy młodzieży wobec własnej przyszłości zawodowej Kształtowania umiejętności aktywnego poszukiwania i utrzymywania pracy Poradnia stanowi również w zakresie swojej specjalności zaplecze szkoleniowo – metodyczne dla pracowników poradni pedagogów szkolnych nauczycieli wychowawców i innych zainteresowanych

3 Klienci poradni Dzieci i młodzież ucząca się Dzieci i młodzież niewypełniająca obowiązku szkolnego Absolwenci szkól ponadgimnazjalnych Rodzice i prawni opiekunowie dzieci i młodzieży Nauczyciele i wychowawcy Inne osoby zainteresowane

4 Szczegółowe zadania poradni Psychoedukacja młodzieży ułatwiająca samopoznanie i adekwatną samoocenę, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoja przyszłość Rozwijanie u młodzieży umiejętności aktywnego poszukiwania pracy tworzenie źródeł utrzymania,optymalnego funkcjonowania w pracy Uświadamianie klientom konieczności konfrontowania swoich predyspozycji psychologicznych z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz wymaganiami stawianymi przez zawody i rynek pracy Udzielanie pomocy w reorientacji szkolnej w przypadku dokonania nieodpowiedniego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

5 Szczegółowe zadania poradni Zapewnienie specjalistycznych konsultacji i informacji pedagogom,nauczycielom dotyczących prowadzenia orientacji szkolnej i zawodowej w określonej szkole Przeprowadzanie specjalistycznych badań psychologicznych Udzielanie porad na podstawie badań psychologicznych uczniom mającym niezgodne z ich możliwościami plany edukacyjne,lub niezdecydowanym zwadami rozwojowymi i przewlekłymi schorzeniami,przerośniętych wiekiem lub opóźnionym z trudnościami adaptacyjnymi a także ich rodzicom Konsultowanie trudnych przypadków zgłaszanych z terenu województwa lubelskiego Psychoedukacja młodzieży kończącej szkołę ponadgimnazjalną w zakresie technik przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu miejsca zatrudnienia Udzielanie grupowych informacji o sytuacji na rynku pracy,przepisach i zasadach dotyczących bezrobotnych,zasadach podejmowania działalności gospodarczej Psychoedukacja pełnomocników ds.. orientacji zawodowej,pedagogów szkolnych,nauczycieli i wychowawców

6 Płaszczyzny wsparcia dla doradców szkolnych do pracy z młodzieżą Świadomość rodzaju praw,wymagań rynku pracy pracownika Samoświadomości możliwości : co mogę co już potrafię,czego mogę się nauczyć a czego nie będę w stanie Samoświadomości predyspozycji osobowościowych Skonkretyzowania zainteresowań i określenia dziedzin swojego życia zawodowego w których możliwe jest odniesienie sukcesu Konieczności budowania swojego wizerunku pracownika poszukiwanego na rynku pracy poprzez: odpowiednie wykształcenie,wysokie kwalifikacje w tym umiejętność szybkiego przekwalifikowywania się, budowania dojrzałości społeczno – emocjonalnej, umiejętności realizowania zamierzeń i celi,umiejętności pokonywania stresu,pracy w warunkach stresu, myślenia kreatywnego itp.

7 Formy i metody prowadzonego doradztwa na terenie poradni INDYWIDUALNE Badania zawodowe z zakresu określania preferencji osobowościowo- zawodowych Poradnictwo informacyjno – zawodowe z wykorzystaniem uaktualnionych źródeł informacji i programów multimedialnych Spotkania psychoedukacyjne z zgodnie z zapotrzebowaniem klientów/stres,ścieżki edukacyjno – zawodowe Spotkania konsultacyjne GRUPOWE Tematyczne spotkania z zainteresowaną młodzieżą Zajęcia ze studentami

8 Rodzaje przeprowadzanych zajęć na terenie szkoły /przykładowe/ Szkoły ponadgimnazjalne I Podejmowanie decyzji – rozwiązywanie sytuacji trudnych Procesy motywacyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji Techniki myślenia twórczego Stres i jego wpływ na przebieg procesów myślowych i działania człowieka II Samoocena samopoznanie pod kątem możliwości intelektualnych i predyspozycji osobowościowo - zawodowych III Poradnictwo zawodowe,spotkania doradcze, nabywanie umiejętności wykorzystywania dostępnych źródeł informacji związanych wyborem kierunków dalszego kształcenia Szkoły Policealne Zgodnie z zapotrzebowaniem – poruszanie się po rynku pracy

9 Podsumowanie Prowadzenie Punktów Konsultacyjno – Informacyjnych na terenie szkół dla wszystkich zainteresowanych z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego Pomoc w ukierunkowaniu edukacyjno – zawodowym ucznia Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno – zawodowych dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia Pomoc w konstruowaniu programów zakresu orientacji,zajęć i scenariuszy zawodoznawczych Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli


Pobierz ppt "ROLA SPZ WE WSPARCIU DORADCÓW ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH W INNYCH PLACÓWKACH Prezenter EWA JAGODZIŃSKA PSYCHOLOG – DORADCA ZAWODOWY SPZ LUBLIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google