Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 2003 1 PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH MY I ŚWIAT PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 2003 1 PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH MY I ŚWIAT PRACY."— Zapis prezentacji:

1 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 2003 1 PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH MY I ŚWIAT PRACY

2 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20032 ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z PRAWAMI I WYMAGANIAMI RYNKU PRACY BĘDĄCYMI WARUNKAMI ODNIESIENIA SUKCESU ZAWODOWEGO CEL ZAJĘĆ

3 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20033 ZADANIA ZAPOZNANIE Z WARTOŚCIAMI I PRAWAMI RZĄDZĄCYMI RYNKIEM PRACY

4 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20034 ZADANIA ZAPOZNANIE Z WYMAGANIAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PROCEDURZE ZATRUDNIANIA

5 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20035 ZADANIA NABYCIE SKUTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCYCH ZNALEZIENIE ZATRUDNIENIA

6 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20036 FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ ĆWICZENIA INDYWIDUALNE PRACA W MAŁYCH GRUPACH MINIWYKŁADY WPROWADZAJĄCE W TEMATYKĘ SPOTKANIA

7 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20037 FORMY REALIZACJI SPOTKAŃ SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ NA TERENIE SZKOŁY W ILOŚCI 7 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

8 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20038 RODZAJE UŻYTYCH POMOCY SCHEMATY TEMATYCZNE DO ĆWICZEŃ TESTY KWESTIONARIUSZE ANKIETY

9 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 20039 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI BEZPOŚREDNIE POZNANIE PRAW RZĄDZĄCYCH RYNKIEM PRACY NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY

10 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200310 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI BEZPOŚREDNIE DOKONANIE BEZPOŚREDNIEJ OCENY SWOICH CECH OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH POD KĄTEM WYMAGAŃ ZATRUDNIANIA

11 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200311 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI ODROCZONE PLANOWE I EFEKTYWNE WDRAŻANIE METOD POSZUKIWANIA PRACY

12 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200312 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI ODROCZONE STAŁY ROZWÓJ I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

13 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200313 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI ODROCZONE WYELIMINOWANIE NIEKORZYSTNYCH NAWYKÓW ZACHOWANIA ORAZ CECH OSOBOWOŚCI UTRUDNIAJĄCYCH ZNALEZIENIE PRACY

14 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200314 ZAJĘCIA I TEMAT: RYNEK PRACY I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA

15 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200315 SCHEMAT ZAJĘĆ I WPROWADZENIE W TEMATYKĘ CYKLU ZAJĘĆ PRZEPROWADZENIE ANKIETY NA TEMAT TRAFNOŚCI WYBORU AKTUALNEJ SZKOŁY I POZNANIA DALSZYCH PLANÓW ZAWODOWYCH

16 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200316 SCHEMAT ZAJĘĆ I ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z ZASADAMI DZIAŁANIA PRAW POPYTU I PODAŻY NA RYNKU PRACY

17 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200317 SCHEMAT ZAJĘĆ I WPROWADZENIE W PODSTAWOWE WARTOŚCI RZĄDZĄCE RYNKIEM PRACY

18 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200318 SCHEMAT ZAJĘĆ I ĆWICZENIE DLA UCZNIÓW OKREŚLAJĄCE PREFERENCJE W UZNAWANYCH WARTOŚCIACH KIERUJĄCYCH POSZUKIWANIEM PRACY

19 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200319 ZAJECIA II TEMAT: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I OSOBOWOŚCIOWE UŁATWIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY

20 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200320 SCHEMAT ZAJĘĆ II PRAWIDŁOWA SAMOOCENA I ODPORNOŚĆ NA STRES CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZYTYWNY WIZERUNEK PRACOWNIKA

21 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200321 SCHEMAT ZAJĘĆ DRUGICH ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW W POSTACI ANKIET SAMOOCENIAJĄCYCH

22 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200322 SCHEMAT ZAJĘĆ II ŚWIADOMOŚĆ SWOICH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH ORAZ ROZWOJU ZAWODOWEGO NIEZBĘDNYM WARUNKIEM ODNIESIENIA SUKCESU NA RYNKU PRACY

23 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200323 SCHEMAT ZAJĘĆ II ĆWICZENIE SAMOOCENIAJĄCE DLA UCZNIÓW

24 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200324 ZAJĘCIA III TEMAT: SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY

25 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200325 SCHEMAT ZAJĘĆ III ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z WYBRANYMI METODAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ZNALEZIENIE PRACY

26 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200326 SCHEMAT ZAJĘĆ III ŹRÓDŁA POSZUKIWANIA PRACY MAPA POSZUKIWANIA PRACY

27 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200327 SCHEMAT ZAJĘĆ III ĆWICZENIE DLA UCZNIÓW UKŁADANIE INDYWIDUALNYCH MAP POSZUKIWANIA PRACY

28 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200328 ZAJĘCIA IV TEMAT ZAJĘĆ: ROZMOWA TELEFONICZNA I OFERTA PRACY PIERWSZĄ SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA

29 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200329 SCHEMAT ZAJĘĆ IV ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z ZASADAMI I WYMAGANIAMI PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ W SPRAWIE ZATRUDNIENIA

30 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200330 SCHEMAT ZAJĘĆ IV ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW Z WYKORZYSTANIEM SCHEMATU ROZMOWY TELEFONICZNEJ MOJA ROZMOWA TELEFONICZNA W SPRAWIE ZATRUDNIENIA

31 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200331 SCHEMAT ZAJĘĆ IV RODZAJE OFERT PRACY I ZASADY ICH PISANIA

32 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200332 SCHEMAT ZAJĘĆ IV ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW Z WYKORZYSTANIEM SCHEMATU OFERTY PRACY MOJA OFERTA PRACY

33 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200333 ZAJĘCIA V TEMAT ZAJĘĆ: ŻYCIORYS PREZENTACJĄ NASZYCH KWALIFIKACJI I OSIĄGNIĘĆ

34 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200334 SCHEMAT ZAJĘĆ V ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z RODZAJAMI ŻYCIORYSÓW I OGÓLNYMI ZASADAMI ICH PISANIA

35 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200335 SCHEMAT ZAJĘĆ V ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW – UŁOŻENIE INDYWIDUALNEGO ŻYCIORYSU

36 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200336 ZAJĘCIA VI TEMAT ZAJĘĆ : ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – WAŻNY KONTAKT Z PRACODAWCĄ

37 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200337 SCHEMAT ZAJĘĆ VI PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

38 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200338 SCHEMAT ZAJĘĆ VI ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

39 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200339 SCHEMAT ZAJĘĆ VI PRACA GRUPOWA ĆWICZĄCA UMIEJĘTNOŚĆ PRZEPROWADZANIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

40 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200340 ZAJĘCIA VII TEMAT ZAJĘĆ: SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ PODSUMOWUJĄCE PRZEPROWADZONE ZAJĘĆ

41 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200341 SCHEMAT ZAJĘĆ VII ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZNIÓW PRZEPROWADZENIE ANKIETY OCENIAJĄCEJ ZAJĘCIAMY I ŚWIAT PRACY

42 Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 200342 Prezentację cyklu zajęć MY I ŚWIAT PRACY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych opracowała merytorycznie i komputerowo mgr Ewa Jagodzińska psycholog SPZ Lublin 2003


Pobierz ppt "Jagodzińska Ewa - SPZ Lublin 2003 1 PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH MY I ŚWIAT PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google