Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola regionalnego Klubu Informatyka Samorządowego w budowie społeczeństwa informacyjnego. Marek Bigosiński – Stowarzyszenie WOKiSS / ZMP Zakopane, 21 czerwiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola regionalnego Klubu Informatyka Samorządowego w budowie społeczeństwa informacyjnego. Marek Bigosiński – Stowarzyszenie WOKiSS / ZMP Zakopane, 21 czerwiec."— Zapis prezentacji:

1 Rola regionalnego Klubu Informatyka Samorządowego w budowie społeczeństwa informacyjnego. Marek Bigosiński – Stowarzyszenie WOKiSS / ZMP Zakopane, 21 czerwiec 2001 roku

2 O Stowarzyszeniu WOKiSS Działa od 1990 roku na rzecz 238 gmin i 32 powiatów z Województwa Wielkopolskiego i sąsiadujących z nim, gmin województw ościennych. Realizowane programy: Edukacja samorządowa, Doradztwo prawne, Informatyzacja administracji samorządowej, Centrum Informacji Samorządowej, Współpraca z zagranicą, Regionalny Ośrodek Integracji Europejskiej.

3 Informatyzacja administracji samorządowej. Informatyzacja administracji samorządowej. rRegionalny program o charakterze doradczym, prowadzony od 1991 roku - wprowadzanie technik informatycznych do urzędów samorządowych. rDedykowany gminom i powiatom wielkopolskim, rNajbardziej zaawansowane tego typu przedsięwzięcie w Polsce, rDziała na zasadach samofinansowania (od 1991 roku).

4 Formy realizacji programu informatyzacji. Analiza potrzeb informatycznych gminy, Wybór sprzętu i oprogramowania, Szkolenie pracowników, Instalacja programów, Bieżące doradztwo, Serwis techniczny oprogramowania, Negocjacje z administracją rządową, Proponowanie rozwiązań programowych, Tworzenie i udostępnianie oprogramowania.

5 Aktualny stan - dokonania. 150 gmin i 11 powiatów uczestniczy w programie informatyzacji, ponad 2/3 gmin informatyzuje swoje urzędy według jednolitej, spójnej koncepcji, wdrożenie jednolitego oprogramowania w gminach umożliwia łatwą wymianę informacji, WOKiSS stał się stroną reprezentującą samorządy w kontaktach z administracją rządową,

6 przeszkolono ponad 18 000 osób na kursach komputerowych o różnym stopniu zaawansowania, udzielono trudną do określenia liczbę konsultacji i porad w gminie i Ośrodku, gminy przejęły ponad 140 baz mieszkańców z TBD/CBD (aktualizacja danych), realizowane jest przekazywanie danych: gmina - TBD/SŁK, nastąpił wzrost świadomości informatycznej,

7 Realizacja programu informatyzacji - kilka danych.

8 Rezultaty dotychczasowych działań: q zinformatyzowanie podstawowych sfer funkcjonowania urzędu, coraz powszechniejsza praca w lokalnej sieci komputerowej, przygotowanie merytoryczne pracowników, wzrost oczekiwań pracowników, niektórzy pracownicy mogą pełnić rolę informatyków samorządowych.

9

10 CENTRUM INFORMACJI SAMORZĄDOWEJ = WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDY W INTERNECIE

11 rutrzymywanie serwera internetowego dla potrzeb samorządów, rtworzenie i udostępnianie zasobów sieciowych, r szkolenie pracowników w zakresie korzystania z sieci INTERNET, rpomoc w doborze i konfigurowaniu sprzętu i oprogramowania oraz bieżące doradztwo, rpublikacja aktów prawa miejscowego, r procedury załatwiania spraw przez Internet, rinformacja dynamiczna na stronach WWW. Działania realizowane w CIS

12 Serwer CIS posiada adres IP: 195.117.236.34 http://www.wokiss.pl/ http://www.wokiss.wlkp.pl/ Dla połączeń komutowanych udostępniamy trzy numery telefoniczne: (061) 8-470-133, (061) 8-470-210, (061) 8-420-054 - ISDN. Szybkość transmisji do węzła : 2 Mb/s

13 Serwer CIS Zakres informacji: baza promocji gmin Światowid, informacje o Stowarzyszeniu WOKiSS, informacje o Centrum Informacji Samorządowej, strony instytucji i organizacji samorządowych, strony innych instytucji i podmiotów, informacje o szkoleniach, wiadomości na gorąco, W zależności od potrzeb zakres powyższy ulega modyfikacjom.

14

15 Baza promocji gmin ŚWIATOWID INTERNET - doskonałe narzędzie do promocji, systematyczna aktualizacja z udziałem gmin, współpraca gmina - CIS.

16

17 SAMORZĄDOWY SERWIS INTERNETOWY O PRZEDSIĘWZIĘCIACH NOWATORSKICH W GMINACH zebranie informacji o innowacyjnych przedsięwzięciach w gminach, opracowanie informacji w postaci dokumentu elektronicznego, nadanie atrakcyjnej szaty graficznej i osadzenie na serwerze wirtualnym, http://www.ssi.wokiss.pl/

18

19 Podmioty współpracujące z CIS

20 Klub Informatyka Samorządowego - założenia. Forum wymiany informacji na temat: rozwoju informatyki w urzędach, nowych rozwiązań informatycznych, trendów w/z sprzętu i oprogramowania, wspomagania tych dziedzin funkcjonowania samorządów, które jeszcze nie doczekały się wsparcia informatycznego, bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządowych,

21 powszechnego korzystania z usług i zasobów sieci Internet dla potrzeb samorządów, udziału samorządów w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, rozwiązywania bieżących problemów.

22 Obieg dokumentów, obsługa biura rady/zarządu, Systemy klasy GIS wykorzystywane w samorządach, Problematyka współpracy gmin z administracją rządową - np. w/z ewidencji ludności, dowodów osobistych, praw jazdy, Aspekty prawne archiwizacji danych, Bezpieczeństwo i ochrona danych, Powiązania między systemami różnych firm, Bezpieczny dostęp do Internetu w kontekście instrukcji kancelaryjnej, Zamówienia publiczne - organizacja przetargów informatycznych, Zgłoszone problemy:

23 Internet w pracy urzędnika, Promocja samorządów w Internecie, Techniczne aspekty dostępu do usług internetowych, Tworzenie stron WWW, Budowa prywatnych sieci wirtualnych, Wymiana informacji między podmiotem samorządowym a ZUS, RIO, GUS, Charakterystyka różnych systemów operacyjnych, Nowinki informatyczne,

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola regionalnego Klubu Informatyka Samorządowego w budowie społeczeństwa informacyjnego. Marek Bigosiński – Stowarzyszenie WOKiSS / ZMP Zakopane, 21 czerwiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google