Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomiar pedagogiczny Pomiar pedagogiczny – uściślone sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów: pomiar wychowawczy (sprawdzanie wyników emocjonalno - motywacyjnych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomiar pedagogiczny Pomiar pedagogiczny – uściślone sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów: pomiar wychowawczy (sprawdzanie wyników emocjonalno - motywacyjnych)"— Zapis prezentacji:

1

2 Pomiar pedagogiczny Pomiar pedagogiczny – uściślone sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów: pomiar wychowawczy (sprawdzanie wyników emocjonalno - motywacyjnych) pomiar dydaktyczny (sprawdzanie wyników poznawczych)

3 Strategie sprawdzania osiągnięć Holizm – strategia poznawcza ukierunkowana na poznanie całości Atomizm - ukierunkowany na systematyczne poznawanie części oraz związków między częściami (sprawdzanie opanowania pojedynczych czynności oraz sprawdzanie znajomości pojedynczych faktów )

4 Kierowanie sprawdzaniem Bezpośrednie - nauczyciel zadaje pytania i wydaje polecenia do niezwłocznego wykonania Pośrednie - sprawdzanie za pomocą testów, kwestionariuszy, prac domowych…

5 Etapy procesu ewaluacji Model D. L. Kirkpatricka

6 Poziomy komunikacji oceny Niskie zaufanie stron Uczeń nie wierzy w dobre intencje nauczyciela Przyjmuje do wiadomości to, co może mu pomóc w samoobronie, o przykrej reszcie stara się zapomnieć obronny Wzajemne poszanowanie praw i godności Dystans i oszczędne zaangażowanie kompromisu Synergia komunikacyjne, wzajemne wspieranie się Warto proponować uczniowi samoocenę synergiczny

7 Dylematy związane z ocenianiem

8 Ocenianie intuicyjne - oparte na przeświadczeniu, które pojawia się w świadomości nauczyciela. Towarzyszy temu emocja, która każe nauczycielowi bronić swego przekonania. Zależność intuicyjnych ocen od czynników tj. nastrój nauczyciela, płeć ucznia, wcześniejsze oceny danego ucznia i innych uczniów, pochodzenie społeczne i etniczne ucznia, kolejność ocenianych prac…

9 Etykietowanie uczniów Etykietowanie Syndrom wyuczonej bezradności Samospełniające się proroctwo

10 Poprawne ocenianie Ocenianie ma pomóc uczniowi poprzez: poznanie własnych możliwości rozwój psychospołeczny budowanie właściwej motywacji kształtowanie zainteresowań nabywanie wiedzy

11 Podsumowanie Kontrolowanie i ocenianie postępów ucznia jest niezbywalnym elementem procesu edukacyjnego. Poprawne ocenianie zakłada przede wszystkim jasne określenie kryteriów oceny, precyzyjne przekazanie uczniowi informacji zwrotnej, umożliwiające orientację we własnych możliwościach i postępach. Ocena spełnia następujące funkcje: dydaktyczną, (informacyjną), wychowawczą (motywacyjną), społeczną.

12 Bibliografia (red.) Kruszewski K. (2005), Sztuka nauczania – Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa. Kirkpatrick D. L. (2001), Ocena efektywności szkoleń, Studio Emka, Warszawa. Niemierko B. (2002), Ocenianie w szkole bez tajemnic, WSiP, Warszawa. Ostrowski K. (2008), Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń.


Pobierz ppt "Pomiar pedagogiczny Pomiar pedagogiczny – uściślone sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów: pomiar wychowawczy (sprawdzanie wyników emocjonalno - motywacyjnych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google