Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model treści nauczania Ewa Żemojtel-Soszka Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model treści nauczania Ewa Żemojtel-Soszka Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia."— Zapis prezentacji:

1 Model treści nauczania Ewa Żemojtel-Soszka Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trzy wymiary nauczania Podstawowym pojęciem teorii oceniania szkolnego jest treść nauczania, która wiąże cele nauczania, materiał i wymagania programowe. Każdy element treści nauczania, powinien być określony ze względu na: Cel nauczania, Materiał nauczania, Wymagania programowe.

3 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele nauczania Opisują zamierzone właściwości ucznia. Materiał nauczania Stanowi uporządkowaną informację rzeczową. Wymagania programowe Są wykazem niezbędnych osiągnięć ucznia

4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program nauczania obejmuje: Cele kształcenia i wychowania Ogólne, Kierunkowe, Etapowe, Operacyjne, Materiał kształcenia (treści): Działy programowe, Hasła programowe, Zakres materiału, Informacje (o realizacji programu): Liczba godzin, Formy organizacyjne, Metody kształcenia, Środki dydaktyczne. Wymagania programowe: Konieczne, Podstawowe, Rozszerzające, Dopełniające

5 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele nauczania: Świadome założone efekty, które pragniemy uzyskać w wyniku kształcenia. Cele ogólne: Wskazują kierunek dążeń pedagogicznych (dla każdego etapu procesu kształcenia), Cele etapowe: Efekty założone po realizacji działu programowego lub dłużej jednostki tematycznej, Cele operacyjne: Stanowią opis wyników, które mają być uzyskane - są formułowane jako zamierzone osiągnięcia uczniów.

6 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamiana celów ogólnych na operacyjne nazywamy operacjonalizacją. W toku operacjonalizacji cele ogólne ulegają następującym zmianom: 1.Sprecyzowanie 2.Uszczegółowienie 3.Konkretyzacja 4.Upodmiotowienie

7 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Operacyjne definiowanie celu nauczania: 1.Nazwanie czynności, której wykonanie ma być uważanie za osiągnięcie ucznia, 2.Opisanie warunków, w których czynność ma być wykonana, 3.Ustalenie kryteriów, których spełnienie pozwoli uznać czynność za opanowaną

8 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykład: Posługując się mikroskopem optycznym, przy powiększeniu 40 razy, rozpoznaj tkankę okrywającą na preparacie stałym w ciągu 5 minut, wskazując co najmniej trzy elementów charakterystycznych dla danej tkanki.

9 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, WSiP SA, Warszawa, 1999. 2.Niemierko B., Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe. WSiP, Warszawa, 1975. 3.Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, PWN, Warszawa, 1990. LITERATURA


Pobierz ppt "Model treści nauczania Ewa Żemojtel-Soszka Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google