Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowawca klasy- role i zadania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowawca klasy- role i zadania"— Zapis prezentacji:

1 Wychowawca klasy- role i zadania
-Prezentacja sporządzona na podstawie szkolenia pod tym samym tytułem zorganizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

2 Wychowanie to: „...dynamiczny,złożony układ oddziaływań społecznych, wywołujący zmiany w osobowości człowieka tym działaniem poddawanego”(A. Gurycka) „...pomaganie wychowankowi w rozwoju i ułatwianie mu realizowania swoich możliwości” (H. Rylke, G. Klimowicz) „...proces samorzutnego rozwoju w zakresie różnego rodzaju doświadczenia nabywanego przez wychowanka”(s. Kunowski)

3 Wychowanie to: Działanie wychowawcze, czyli CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY.
Okoliczności, warunki i bodźce, czyli SYTUACJE WYCHOWAWCZE. Zachodzące zmiany, czyli całkowity PROCES WYCHOWAWCZEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA WYNIK, czyli wytwór wszystkich działań i warunków.

4 Cechy wychowania CIĄGŁOŚĆ INTERAKCYJNOŚĆ INDUKCYJNOŚĆ
SPEŁNIANIE SPOŁECZNYCH FUNKCJI(komunikacyjna, adaptacyjna, rekonstrukcyjna) JEDNOŚĆ WIELOWYMIAROWOŚĆ

5 Role jakie pełni nauczyciel- wychowawca:
PRZEWODNIKA KONTROLERA POMOCY REZERWOWEJ ANIMATORA

6 Zasady pracy wychowawczej:
Akceptacji i życzliwości Indywidualizacji Motywacji działania wychowanka Atrakcyjności życia w grupie Kształtowania pozytywnych stosunków koleżeńskich w grupie

7 Zasady pracy wychowawczej c.d.
Stopniowania trudności zadań Wzmocnień pozytywnych Higieny i bezpieczeństwa osobistego wychowanka Współpracy z rodziną wychowanka

8 Co buduje wizerunek wychowawcy?
Cechy osobowości Wiedza o uczniu Strategie nauczyciela Strategie uczniów

9 Metody badań Obserwacja Metody oparte o pytania Metody projekcyjne

10 Budowa planu-faza wstępna
Diagnoza stanu wyjściowego Lista problemów Wybór problemu priorytetowego (CEL) Ustalenie przyczyny problemu

11 Budowa planu-II faza Poszukiwanie rozwiązań dla usunięcia przyczyny problemu(ZADANIA) Budowa planu

12 Jak pracować z klasą?

13 Jak pracować z klasą? Fazy rozwoju grupy 1. Faza orientacji
2. Faza wstępnego zbliżenia, wstępnej integracji 3. Faza oporu 4. Faza kryzysu 5. Faza współpracy, pogłębionej integracji

14 Jak indywidualnie pracować z uczniem?
O aktywnym słuchaniu: Umiejętność skupienia się Umiejętność pożądania Odzwierciedlanie Parafrazowanie Skupianie się na najważniejszym

15 Współpraca z rodzicami
Prawidłowości porozumiewania się Osoba pragnąca porozumienia powinna jasno i precyzyjnie przedstawić swój pogląd. Starać się uzyskać informacje zwrotne i być gotowa na przyjęcie informacji Porozumienie musi się odbywać w poszanowaniu autonomii drugiego człowieka


Pobierz ppt "Wychowawca klasy- role i zadania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google