Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca domowa w procesie dydaktycznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca domowa w procesie dydaktycznym"— Zapis prezentacji:

1 Praca domowa w procesie dydaktycznym

2 Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego. Polega na obowiązkowym wykonywaniu zajęć przez ucznia w domu, jakie zleca mu nauczyciel w trakcie lekcji. Służy ona wdrożeniu uczniów do samokształcenia przez samodzielną analizę materiału nauczania, treści znajdujących się w podręcznikach oraz encyklopediach. Praca domowa ma na celu również zrozumienie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy oraz samodzielne posługiwanie się nią.

3 Domowa nauka tylko wtedy spełnia swoją rolę, kiedy:
jest ściśle połączona z pracą wykonywaną na lekcji, jest w odpowiedni sposób zadana, jest adekwatna do możliwości uczniów, jest wykonywana przez uczniów samodzielnie, jest systematycznie kontrolowana i oceniana, uczeń jest informowany o popełnionych przez niego błędach,

4 Do celów pracy domowej zalicza się:
kształtowanie twórczej postawy uczniów kształtowanie, doskonalenie umiejętności oraz nawyków opanowanie nowej partii materiału rozwój samodzielności uczniów utrwalenie przyswojonego już materiału

5 Warunkiem efektywności pracy domowej jest:
stosowanie wielu typów prac domowych, racjonalne zadawanie prac, właściwa kontrola oraz ocena prac domowych,

6 Praca domowa powinna podlegać indywidualizacji względem uczniów
Praca domowa powinna podlegać indywidualizacji względem uczniów. Musi być zróżnicowania i dostosowana do poziomu klasy, a także współgrać z typem ucznia (słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy). Uczniowie zdolniejsi winni mieć możliwość rozwoju poprzez otrzymanie dodatkowej pracy domowej dla chętnych. Ważne jest też dopingowanie zainteresowań dzieci i młodzieży i takie planowanie zadań do domu, by współgrały z preferencjami i talentami uczniów. Do zadań nauczyciela należy takie postępowanie wobec dodatkowych ćwiczeń, by klasa odczuwała potrzebę ich wykonywania.

7 Indywidualizacja procesu pracy ucznia polega na:
stawianiu przed nim zadań otwartych, czyli posiadających wiele rozwiązań, dostosowanie pracy do jego możliwości i zainteresowań, zadawaniu pracy w różny sposób, praca powinna mobilizować ucznia do samokontroli oraz autokorekty,

8 Zasady zadawania pracy domowej:
treść pracy domowej powinna się wiązać z treściami lekcji, należy ją zadawać we właściwym czasie (na końcu lekcji, po przerobieniu nowych treści), nie można przeciążać uczniów pracą domową,

9 Racjonalnie organizowana praca domowa:
* wdraża do samodzielności w zakresie zdobywania różnorodnych informacji, planowania i * organizowania własnej pracy, samokontroli i samooceny uzyskanych wyników, dobierania racjonalnych metod uczenia się, * uczy z korzystania z różnych źródeł wiedzy, wyszukiwania ich, * usprawnia umiejętności zmierzające do wytworzenia nawyków, * kształtuje samodzielność myślenia i działania, jego oryginalność i zdolności twórcze, * budzi i rozwija inicjatywę i pomysłowość, * mobilizuje do stałego i systematycznego uzupełniania posiadanej wiedzy i nabywania umiejętności w drodze świadomego uczenia się pozaszkolnego,

10 Każda lekcja powinna się kończyć zadaniem pracy domowej, a następna rozpoczynać jej sprawdzeniem. Należy jednak działać z rozwagą, bowiem łatwo jest przeciążyć ucznia nadmiernym materiałem zadanym do domu. Dlatego warto połączyć obowiązek z zabawą, by ćwiczenia domowe nie stały się przykrą koniecznością, a elementem rozwoju.

11 KONIEC


Pobierz ppt "Praca domowa w procesie dydaktycznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google