Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca domowa w procesie dydaktycznym. Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego. Polega na obowiązkowym wykonywaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca domowa w procesie dydaktycznym. Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego. Polega na obowiązkowym wykonywaniu."— Zapis prezentacji:

1 Praca domowa w procesie dydaktycznym

2 Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego. Polega na obowiązkowym wykonywaniu zajęć przez ucznia w domu, jakie zleca mu nauczyciel w trakcie lekcji. Służy ona wdrożeniu uczniów do samokształcenia przez samodzielną analizę materiału nauczania, treści znajdujących się w podręcznikach oraz encyklopediach. Praca domowa ma na celu również zrozumienie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy oraz samodzielne posługiwanie się nią. Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego. Polega na obowiązkowym wykonywaniu zajęć przez ucznia w domu, jakie zleca mu nauczyciel w trakcie lekcji. Służy ona wdrożeniu uczniów do samokształcenia przez samodzielną analizę materiału nauczania, treści znajdujących się w podręcznikach oraz encyklopediach. Praca domowa ma na celu również zrozumienie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy oraz samodzielne posługiwanie się nią.

3 Domowa nauka tylko wtedy spełnia swoją rolę, kiedy: jest ściśle połączona z pracą wykonywaną na lekcji, jest ściśle połączona z pracą wykonywaną na lekcji, jest w odpowiedni sposób zadana, jest w odpowiedni sposób zadana, jest adekwatna do możliwości uczniów, jest adekwatna do możliwości uczniów, jest wykonywana przez uczniów samodzielnie, jest wykonywana przez uczniów samodzielnie, jest systematycznie kontrolowana i oceniana, jest systematycznie kontrolowana i oceniana, uczeń jest informowany o popełnionych przez niego błędach, uczeń jest informowany o popełnionych przez niego błędach,

4 Do celów pracy domowej zalicza się: Do celów pracy domowej zalicza się: kształtowanie twórczej postawy uczniów kształtowanie twórczej postawy uczniów kształtowanie, doskonalenie umiejętności oraz nawyków kształtowanie, doskonalenie umiejętności oraz nawyków opanowanie nowej partii materiału opanowanie nowej partii materiału rozwój samodzielności uczniów rozwój samodzielności uczniów utrwalenie przyswojonego już materiału utrwalenie przyswojonego już materiału

5 Warunkiem efektywności pracy domowej jest: Warunkiem efektywności pracy domowej jest: stosowanie wielu typów prac domowych, stosowanie wielu typów prac domowych, racjonalne zadawanie prac, racjonalne zadawanie prac, właściwa kontrola oraz ocena prac domowych, właściwa kontrola oraz ocena prac domowych,

6 Praca domowa powinna podlegać indywidualizacji względem uczniów. Musi być zróżnicowania i dostosowana do poziomu klasy, a także współgrać z typem ucznia (słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy). Uczniowie zdolniejsi winni mieć możliwość rozwoju poprzez otrzymanie dodatkowej pracy domowej dla chętnych. Praca domowa powinna podlegać indywidualizacji względem uczniów. Musi być zróżnicowania i dostosowana do poziomu klasy, a także współgrać z typem ucznia (słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy). Uczniowie zdolniejsi winni mieć możliwość rozwoju poprzez otrzymanie dodatkowej pracy domowej dla chętnych. Ważne jest też dopingowanie zainteresowań dzieci i młodzieży i takie planowanie zadań do domu, by współgrały z preferencjami i talentami uczniów. Do zadań nauczyciela należy takie postępowanie wobec dodatkowych ćwiczeń, by klasa odczuwała potrzebę ich wykonywania.

7 Indywidualizacja procesu pracy ucznia polega na: Indywidualizacja procesu pracy ucznia polega na: stawianiu przed nim zadań otwartych, czyli posiadających wiele rozwiązań, stawianiu przed nim zadań otwartych, czyli posiadających wiele rozwiązań, dostosowanie pracy do jego możliwości i zainteresowań, dostosowanie pracy do jego możliwości i zainteresowań, zadawaniu pracy w różny sposób, zadawaniu pracy w różny sposób, praca powinna mobilizować ucznia do samokontroli oraz autokorekty, praca powinna mobilizować ucznia do samokontroli oraz autokorekty,

8 Zasady zadawania pracy domowej: Zasady zadawania pracy domowej: treść pracy domowej powinna się wiązać z treściami lekcji, treść pracy domowej powinna się wiązać z treściami lekcji, należy ją zadawać we właściwym czasie (na końcu lekcji, po przerobieniu nowych treści), należy ją zadawać we właściwym czasie (na końcu lekcji, po przerobieniu nowych treści), nie można przeciążać uczniów pracą domową, nie można przeciążać uczniów pracą domową,

9 Racjonalnie organizowana praca domowa: Racjonalnie organizowana praca domowa: * wdraża do samodzielności w zakresie zdobywania różnorodnych informacji, planowania i * wdraża do samodzielności w zakresie zdobywania różnorodnych informacji, planowania i * organizowania własnej pracy, samokontroli i samooceny uzyskanych wyników, dobierania racjonalnych metod uczenia się, * organizowania własnej pracy, samokontroli i samooceny uzyskanych wyników, dobierania racjonalnych metod uczenia się, * uczy z korzystania z różnych źródeł wiedzy, wyszukiwania ich, * uczy z korzystania z różnych źródeł wiedzy, wyszukiwania ich, * usprawnia umiejętności zmierzające do wytworzenia nawyków, * usprawnia umiejętności zmierzające do wytworzenia nawyków, * kształtuje samodzielność myślenia i działania, jego oryginalność i zdolności twórcze, * kształtuje samodzielność myślenia i działania, jego oryginalność i zdolności twórcze, * budzi i rozwija inicjatywę i pomysłowość, * budzi i rozwija inicjatywę i pomysłowość, * mobilizuje do stałego i systematycznego uzupełniania posiadanej wiedzy i nabywania umiejętności w drodze świadomego uczenia się pozaszkolnego, * mobilizuje do stałego i systematycznego uzupełniania posiadanej wiedzy i nabywania umiejętności w drodze świadomego uczenia się pozaszkolnego,

10 Każda lekcja powinna się kończyć zadaniem pracy domowej, a następna rozpoczynać jej sprawdzeniem. Należy jednak działać z rozwagą, bowiem łatwo jest przeciążyć ucznia nadmiernym materiałem zadanym do domu. Dlatego warto połączyć obowiązek z zabawą, by ćwiczenia domowe nie stały się przykrą koniecznością, a elementem rozwoju. Każda lekcja powinna się kończyć zadaniem pracy domowej, a następna rozpoczynać jej sprawdzeniem. Należy jednak działać z rozwagą, bowiem łatwo jest przeciążyć ucznia nadmiernym materiałem zadanym do domu. Dlatego warto połączyć obowiązek z zabawą, by ćwiczenia domowe nie stały się przykrą koniecznością, a elementem rozwoju.

11


Pobierz ppt "Praca domowa w procesie dydaktycznym. Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego. Polega na obowiązkowym wykonywaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google