Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory to podstawowy mechanizm demokracji, dzi ę ki któremu decydujemy o naszej przyszło ś ci. Poprzez oddanie głosu na jednego z kandydatów, którego popieramy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory to podstawowy mechanizm demokracji, dzi ę ki któremu decydujemy o naszej przyszło ś ci. Poprzez oddanie głosu na jednego z kandydatów, którego popieramy."— Zapis prezentacji:

1 Wybory to podstawowy mechanizm demokracji, dzi ę ki któremu decydujemy o naszej przyszło ś ci. Poprzez oddanie głosu na jednego z kandydatów, którego popieramy mamy wpływ na ż ycie codzienne szkoły, gdy ż przedstawiciele samorz ą du mog ą decydowa ć o sprawach zwi ą zanych z tym co si ę dzieje w szkole. Demokratyczne wybory są bardzo istotne ponieważ decyzje i działania przedstawicieli Samorządu dotykają nas.

2 Wybory to nie tylko sam akt głosowania, To cały proces, na który składa si ę przygotowanie programów kandydatów, prowadzenie przez nich kampanii wyborczej, aktywne uczestnictwo wyborców- dokonanie ś wiadomego wyboru- poznanie programów, kandydatów, przemy ś lenie oraz oddanie głosu.

3 Kampania wyborcza Kampania wyborcza b ę dzie trwała przez najbli ż szy dzie ń. W czasie kampanii nie wolno oczernia ć kandydatów, niszczy ć lub usuwa ć plakatów kandyduj ą cych. Je ś li kto ś uwa ż a, ż e jeden z kandydatów narusza w swojej kampanii zasady fair- play albo rozpowszechnia fałszywe informacje, zgłasza ten fakt do komisji wyborczej. Wybory odb ę d ą si ę 28 wrze ś nia w pi ą tek ale o samych wyborach jeszcze powiemy.


Pobierz ppt "Wybory to podstawowy mechanizm demokracji, dzi ę ki któremu decydujemy o naszej przyszło ś ci. Poprzez oddanie głosu na jednego z kandydatów, którego popieramy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google