Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Piotr Siwiecki Łódź 13 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Piotr Siwiecki Łódź 13 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Piotr Siwiecki Łódź 13 listopada 2008

2 O Fundacji zarejestrowana 6 lutego 1991 r. pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 r. w programie Zdrowie Dziecka fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki wynosił 95 mln zł do końca 2007 r. FNP przeznaczyła na naukę w Polsce prawie 320 mln zł wartość kapitału FNP wzrosła do ok. 400 mln zł

3 Władze Fundacji Rada Fundacji – 7 osób, przewodniczący – prof. Andrzej Członkowski Zarząd Fundacji – 3 osoby, prezes – prof. Maciej Żylicz Biuro Fundacji – 26 osób

4 Wspierać najlepszych by mogli stać się jeszcze lepsi Misja Fundacji

5 Cele działalności Fundacji wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce

6 Programy FNP działa w 4 podstawowych obszarach Przyznaje nagrody i stypendia Wspiera rozwój warsztatów naukowych i transfer technologii Prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne Realizuje programy współpracy międzynarodowej W 2008 r. realizowane są 22 programy, na które FNP wyda ok. 46 mln zł

7 Program START stypendia krajowe dla młodych uczonych ok. 120 rocznych stypendiów o wartości 30 tys. zł Ocenie podlega dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze Możliwość ubiegania się dwa razy o stypendium Finansowanie krótkich wyjazdów zagranicznych do ośrodków naukowych na rekonesans badawczy Lindau Ubiegać się mogą młodzi naukowcy przed 30 rokiem życia

8 Program KOLUMB stypendia (zagraniczne) dla młodych doktorów Od 6 do 12 miesięcy Wysokość: 3 000 - 6 000 euro miesięcznie + koszty podróży i ubezpieczenia Rocznie przyznawanych jest ok. 15 stypendiów Laureatom programu przysługują granty powrotne (wspomagające) w wysokości 40 000 zł Ubiegać się mogą doktorzy, do 4 lat po doktoracie Termin składania wniosków upływa 15 marca 2009 r.

9 Program POWROTY (HOMING) granty dla powracających Skierowany do badaczy powracających z dłuższego pobytu lub stażu zagranicznego 15 dwuletnich stypendiów, ok. 70 000 zł rocznie (środki na realizację projektu badawczego oraz kontynuację współpracy z ośrodkiem zagranicznym 40 000zł, imienne stypendium 30 000zł) Ubiegać się mogą doktorzy (do 4 lat po doktoracie) Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2009 r. Program otrzymał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

10 Program FOCUS subsydia na tworzenie zespołów naukowych Zapewnienie pomocy na początku procesu budowania zespołu Do 5 subsydiów co roku na 3 lata, w wysokości 300 000zł z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata (w tym 36 000zł rocznie stypendium) Corocznie określana sfera badań naukowych (badania nad nowotworami – 2008, językowa kategoryzacja świata - 2009) Ubiegać się mogą doktorzy (nie dłużej 9 lat po doktoracie), Termin składania wniosków upływa 15 października 2009 r.

11 Stypendia Konferencyjne Dofinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w międzynarodowych konferencjach i sympozjach Warunkiem uzyskania jest m.in. wygłoszenie referatu, komunikatu, przedstawienie plakatu Program realizuje Towarzystwo Naukowe Warszawskie: www.tnw.waw.pl Stypendium przeznaczone dla osób w wieku do 35 lat 4 konkursy w ciągu roku Najbliższy termin składania wniosków 28 lutego 2009 (formularz elektroniczny na stronie TNW)

12 Program KWERENDA stypendia na kwerendy zagraniczne dla nauk humanistycznych i społecznych Od 1 do 3 miesięcy Średnia wysokość – 2500 euro miesięcznie Kwerenda może być prowadzona w jednej lub więcej bibliotekach, archiwach, etc. Ubiegać się mogą osoby min. z tytułem doktora Termin składania wniosków upływa 30 września każdego roku

13 Program INNOWATOR wspieranie transferu technologii Skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów, Cele: wspieranie innowacji i pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii, zaznajomienie naukowców z mechanizmami rynkowymi pomoc doradcza i finansowa w komercjalizacji pomysłów decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego lub wynalazku oraz doświadczenia naukowe i biznesowe kandydata 3 etapy – szkolenie, doradztwo i finansowanie, umożliwienie kontaktów z innymi instytucjami finansowymi – 1 mln zł na projekty Termin składania wniosków mija 30 kwietnia każdego roku

14 Subsydia profesorskie Program Mistrz Program wspierania wybitnych uczonych poprzez przyznanie im trzyletnich subsydiów Subsydia przyznawane są na drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku inny obszar nauki (2009 – nauki techniczne) W 2009 planuje się przyznanie 12 trzyletnich stypendiów, każde w wysokości 540 000 zł

15 Program Idea dla Polski Subsydia dla laureatów ERC Starting Grants Program skierowany dla laureatów programów Starting Grants prowadzonego przez European Research Council Celem jest zachęcenie młodych wybitnych uczonych do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC Subsydium obejmuje : część stypendialną (12 tys. zł miesięcznie) oraz część subsydialną w wysokości 150 tys. zł – wypłacaną jednorazowo

16 Inne programy MONOGRAFIE MONOGRAFIE – publikacje z nauk humanistycznych i społecznych Projekty wydawnicze Projekty wydawnicze – wspieranie cykli i serii wydawniczych KONFERENCJE FUNDACJI KONFERENCJE FUNDACJI – Fundacji dyskusje o nauce Fundusze dla bibliotek Fundusze dla bibliotek – dofinansowanie przygotowania wniosku do działań w programach strukturalnych Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce – Kasa im. J. Mianowskiego (głównie kraje Europy Środkowowschodniej)

17 Nagrody NAGRODA FNP przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe NAGRODA NAUKOWA COPERNICUS wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej

18 Kontakt Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 www.fnp.org.pl piotr.siwiecki@fnp.org.pl


Pobierz ppt "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Piotr Siwiecki Łódź 13 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google