Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

2 CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY Nagroda i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski organizowana jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w celu wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Nagroda i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski organizowana jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w celu wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotą Nagrody jest promocja innowacyjności w działalności gospodarczej w Województwie Wielkopolskim, by dzięki wzmocnieniu konkurencyjności i elastyczności na rynku pracy, umożliwić tworzenie nowych miejsc pracy. Istotą Nagrody jest promocja innowacyjności w działalności gospodarczej w Województwie Wielkopolskim, by dzięki wzmocnieniu konkurencyjności i elastyczności na rynku pracy, umożliwić tworzenie nowych miejsc pracy. Nagroda ma wpływać na poprawę wizerunku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykładów, zachęcanie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz do wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy. Nagroda ma wpływać na poprawę wizerunku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykładów, zachęcanie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz do wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

3 INNOWACYJNA INWENCJA Promocja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a sferą nauki (jednostki i zespoły naukowo-badawcze, instytuty naukowe, ośrodki akademickie, szkoły wyższe, sieci i konsorcja naukowe) – nagroda za zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Promocja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a sferą nauki (jednostki i zespoły naukowo-badawcze, instytuty naukowe, ośrodki akademickie, szkoły wyższe, sieci i konsorcja naukowe) – nagroda za zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Kategoria wyróżnia najdoskonalsze przykłady współpracy, kończące się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu – zespół badawczy oraz firma wdrażająca. Kategoria wyróżnia najdoskonalsze przykłady współpracy, kończące się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu – zespół badawczy oraz firma wdrażająca. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

4 MIKRO PRZYSZŁOŚCI O Nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się przedsiębiorstwa typu Mikro wytwarzające nowatorskie produkty, które opracowały nowoczesne procedury lub usługi i wprowadziły je z sukcesem na rynek. Produkty powinny funkcjonować na rynku nie dłużej niż 24 miesięcy przed rozpoczęciem danej edycji konkursu. Produkt winien oznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udział polskiej myśli technicznej. O Nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się przedsiębiorstwa typu Mikro wytwarzające nowatorskie produkty, które opracowały nowoczesne procedury lub usługi i wprowadziły je z sukcesem na rynek. Produkty powinny funkcjonować na rynku nie dłużej niż 24 miesięcy przed rozpoczęciem danej edycji konkursu. Produkt winien oznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udział polskiej myśli technicznej. Przedsiębiorstwa mogą reprezentować innowacyjne sektory gospodarki, takie jak: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), biotechnologia, nanotechnologia, nowe materiały, usługi, systemy zarządzania etc. Przedsiębiorstwa mogą reprezentować innowacyjne sektory gospodarki, takie jak: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), biotechnologia, nanotechnologia, nowe materiały, usługi, systemy zarządzania etc. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

5 CHARAKTERYSTYKA NAGRODY Kategoria Innowacyjna Inwencja – nagroda zespołowa dla zespołu badawczego i przedsiębiorstwa wdrażającego Kategoria Innowacyjna Inwencja – nagroda zespołowa dla zespołu badawczego i przedsiębiorstwa wdrażającego NAGRODA 150.000zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

6 CHARAKTERYSTYKA NAGRODY Kategoria Mikro Przyszłości – nagroda dla przedsiębiorstwa Kategoria Mikro Przyszłości – nagroda dla przedsiębiorstwa NAGRODA 50.000zł NAGRODA 50.000zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

7 CHARAKTERYSTYKA NAGRODY Przyznaje się następujący pakiet promocyjny: 1 miejsce w kategorii 1 i 2: 1 miejsce w kategorii 1 i 2: pamiątkowy Dyplom i Statuetka pamiątkowy Dyplom i Statuetka prawo do używania tytułu w materiałach firmowych jako Laureat Nagrody i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski w.... roku prawo do używania tytułu w materiałach firmowych jako Laureat Nagrody i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski w.... roku u dział w 1 wyjeździe zagranicznym oficjalnej delegacji Województwa pod przewodnictwem Marszałka Województwa z zapewnieniem odpowiednich spotkań promocyjno-biznesowych z partnerami zagranicznymi; koszty udziału pokrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego u dział w 1 wyjeździe zagranicznym oficjalnej delegacji Województwa pod przewodnictwem Marszałka Województwa z zapewnieniem odpowiednich spotkań promocyjno-biznesowych z partnerami zagranicznymi; koszty udziału pokrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udział w 1 imprezie gospodarczej w kraju Unii Europejskiej pokrywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udział w 1 imprezie gospodarczej w kraju Unii Europejskiej pokrywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reklama w materiałach promocyjnych UMWW reklama w materiałach promocyjnych UMWW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

8 PAKIET PROMOCYJNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego POLAGRA FARM 2009 TUTTOFOOD 2009

9 HARMONOGRAM PROCEDURY PRZYZNAWANIA NAGRODY Dokumenty zgłoszeniowe w danym roku należy zgłaszać od ogłoszenia Laureatów poprzedniej edycji konkursu (I kwartał roku) do 31 października w Sekretariacie Kapituły drogą elektroniczną i pocztową. Dokumenty zgłoszeniowe w danym roku należy zgłaszać od ogłoszenia Laureatów poprzedniej edycji konkursu (I kwartał roku) do 31 października w Sekretariacie Kapituły drogą elektroniczną i pocztową. Kapituła wybiera nominowanych i przedkłada ich Zarządowi Województwa Kapituła wybiera nominowanych i przedkłada ich Zarządowi Województwa Do końca roku Zarząd Województwa wybiera zwycięzców edycji danego roku. Do końca roku Zarząd Województwa wybiera zwycięzców edycji danego roku. Ogłoszenie Laureatów i uroczyste wręczenie Nagrody przez Marszałka Województwa następuje w I kwartale następnego roku po roku jej przyznania. Ogłoszenie Laureatów i uroczyste wręczenie Nagrody przez Marszałka Województwa następuje w I kwartale następnego roku po roku jej przyznania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

10 Wnioski zgłoszeniowe Innowacyjna Inwencja

11 Wnioski zgłoszeniowe Mikro Przyszłości

12 Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Klub Kapitału Wielkopolski Klub Kapitału Międzynarodowe Targi Poznańskie Międzynarodowe Targi Poznańskie Izby Gospodarcze Izby Gospodarcze Izby Rzemieślnicze Izby Rzemieślnicze Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie Fundacje, Stowarzyszenia i Ośrodki Wspomagania Rozwoju MSP Fundacje, Stowarzyszenia i Ośrodki Wspomagania Rozwoju MSP Uczelnie Wyższe, Instytuty, Jednostki Badawczo-Rozwojowe Uczelnie Wyższe, Instytuty, Jednostki Badawczo-Rozwojowe Inkubatory i Ośrodki Przedsiębiorczości Inkubatory i Ośrodki Przedsiębiorczości Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Wielkopolskiego Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Wielkopolskiego Loża Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego Loża Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego

13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego DEPARTAMENT GOSPODARKI Ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań tel. 061 65 80 725 email: iwielkopolska@umww.pl www.iwielkopolska.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego


Pobierz ppt "Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google