Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 fax: 22/ 828 53 70 marta.muter@kpk.gov.pl http://www.kpk.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Instytucjonalne 1. Marie Curie Research Training Networks Sieci badawczo-szkoleniowe 2. Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Szkolenie młodych naukowców 3. Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge Transfer wiedzy 4. Marie Curie Conferences and Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe

3 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ Work Programme Call text Guides for proposers +handbook Guidelines for evaluators Financial Guidelines Model contract

4 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Research Training – cel akcji wspieranie rozwoju działalności szkoleniowej w europejskich instytucjach i organizacjach badawczych: uczelniach, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach, centrach szkoleniowych zachęcenie do rozwijania kariery naukowej badaczy znajdujących się na progu kariery umożliwienie prowadzenia badań młodym naukowcom z krajów trzecich w instytucjach naukowych krajów członkowskich i stowarzyszonych wspomaganie mechanizmów pozwalających na uznawanie dyplomów na poziomie międzynarodowym zachęcenie przedsiębiorstw do udziału w szkoleniach, między innymi poprzez przeznaczenie 15% budżetu tej akcji na finansowanie ich uczestnictwa

5 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training – projekt przedstawienie oferty szkoleniowej oraz planu (a structured plan) jej rozwoju, zwykle w ramach studiów doktoranckich program taki powinien być traktowany szerzej, tzn. poza normalnymi pracami naukowymi i zajęciami laboratoryjnymi w jego zakres powinny wchodzić dodatkowe szkolenia z zakresu etyki zarządzania komunikacji, prezentacji, itp. projekt powinien także zawierać dane na temat tutoringu i wspomagania rozwoju młodych naukowców elementem projektu mogą być mechanizmy ewaluacji proponowanego szkolenia w trakcie realizacji projektu całościowy program szkoleniowy będzie oceniany jako jeden z ważniejszych komponentów składanego wniosku.

6 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training – uczestnicy (1) single host - pojedyncza instytucja lub grupa instytucji z jednego kraju pracująca nad wspólnym problemem badawczym lub tematem szkoleniowym multi-partner hosts - grupa instytucji znajdujących się w różnych krajach (minimum to 3 partnerów z 3 krajów członkowskich lub stowarzyszonych) które mogą, choć nie muszą być związane z międzynarodowymi studiami doktoranckimi - partnerzy związani wcześniejszą formalną współpracą - oferta szkoleniowa otwarta dla naukowców spoza grona partnerów - kursy prowadzone przez każdego partnera powinny być uznawane przez pozostałych (podobne oczekiwania KE dotyczą przyznawanych stopni naukowych)

7 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training – uczestnicy (2) Akcja skierowana jest wyłącznie do początkujących naukowców, czyli takich, którzy: uzyskali stopień pozwalający im na otwarcie przewodu doktorskiego mają mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych stypendysta będzie pracował na bazie przygotowanego wraz z opiekunem naukowym Personal Career Development Plan w przypadku multi-partner hosts naukowcy przebywający na ponad 1- rocznym stypendium powinni prowadzić prace badawcze w więcej niż 1 instytucji

8 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training – ogólnie kontrakt zawierany jest na okres max. 4 lat, w ramach którego instytucje goszczące będą przyznawały wybranym przez siebie naukowcom stypendia w przypadku multi-partner hosts zespoły z jednego kraju mogą otrzymać max. do 40% przyznanych projektowi funduszy łączy okres korzystania z tej akcji przez 1 stypendystę wynosi 4 lata szacunkowy budżet projektu może wynosić od 300 tys. do 2 mln euro

9 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training - finansowane (I) KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą finansowanie EU wynosi do 100% finansowanie podzielone na kategorie wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej- kontrahentowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju stosowanie przelicznika krajowego- correction coefficients

10 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training - finansowanie (II) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty wynagrodzenia (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega correction coefficients - wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę employment contracts 2. stypendium fixed amount stipends( zgodna z narodową legislacją + opłacone ubezpieczenie społeczne) początkujący naukowcy 29 000 /rok 14 500 /rok miesięcznie w : PL:2143/3289

11 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training - finansowanie (III) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 / 500-1000km:500 / 1000-1500km:750 koszty relokacji (mobility allowance): - wysokość miesięcznie: 600 lub 900 (dla osób posiadających rodzinę) - kwota podlega correction coefficients

12 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training - finansowanie (IV) Struktura świadczeń dla stypendysty dodatek rozwój kariery (career exploratory allowance) - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok dodatek badawczy (expenses of paticipating) - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - kwota stała: 250 /miesiąc lub 500 /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych

13 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training - finansowanie (V) Struktura dofinansowania instytucji Koszty związane z realizacją planu szkoleniowego (ogłaszanie ofert stypendialnych, organizacja szkoleń, materiały dydaktyczne, itp.) -pokrycie faktycznych wydatków w wysokości do 250 miesięcznie - tylko dla multisites: na pokrycie kosztów związanych z koordynacją działań partnerów (do 250 miesięcznie) Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - do 3% przyznanych funduszy KE Koszty ogólne (overheads) - 10% kosztów bezpośrednich

14 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training - ewaluacja instytucja przyjmująca przygotowuje projekt wniosek wysyłany jest do KE oceniany pod względem: -formalnym – KE -merytorycznym – eksperci powołani przez KE (ocena:0-5; próg: 0-5; waga: 1-100%) konsensus pomiędzy ekspertami lista zaakceptowanych i odrzuconych projektów informacja o wynikach, dla instytucji negocjacje kontraktowe; wysłanie kontraktu do instytucji przyjmującej instytucja ogłasza publicznie rekrutację stypendystów

15 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Formularze A-część administracyjna A1- informacje o projekcie: tytuł projektu, czas trwania stypendium, słowa kluczowe, panel ekspertów (chemia, nauki społeczne i humanistyczne, ekonomia, nauki techniczne, środowisko, matematyka i informatyka, fizyka, biologia i medycyna) abstrakt (od niego eksperci zaczynają ocenę) A2- informacje o instytucji przyjmującej: nazwa, adres, dane opiekuna (scientist in charge) A4- informacje o planowanej liczbie stypendystów, przewidywania na kolejne lata trwania projektu

16 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Formularze B (EST)- część opisowa B1Scientific Quality of the Project or Research Training Area B2Quality of Training Activities B3Quality/Capacity of the host(s) B4Management and Feasibility B5Relevance to the objectives of the activity B6Added Value to the Community B7Previous proposals and contracts B8Other Issues

17 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Early Stage Training - terminy w każdym roku realizacji 6PR (2003-2006) będzie jeden termin składania wniosków projekt musi być w Brukseli do godz.17 w dniu upływu danego terminu najbliższe obowiązujące terminy: 2 kwietnia 2003 11 lutego 2004


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google