Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Marie Curie ChairsKatedry FP6-2002-Mobility-10

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Marie Curie ChairsKatedry FP6-2002-Mobility-10"— Zapis prezentacji:

1 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Marie Curie ChairsKatedry FP6-2002-Mobility-10 http://www.6pr.pl/n/s/2/s_indyw.html

2 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie cel akcji uznanie dla osiągnięć światowej klasy naukowców zachęta dla wysokiej klasy naukowców do podjęcia pracy dydaktycznej zachęta wysokiej klasy naukowców do wznowienia prac naukowych w Europie powstrzymanie zjawiska brain-drain promocja korzyści społecznych wynikających z rozwoju naukowo-technologicznego

3 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie instytucja instytucje z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z UE, aktywne w dziedzinie badań naukowych w wyjątkowych przypadkach naukowiec ma możliwość zmiany instytucji, w której realizuje projektnaukowiec każdej narodowości world-class researcher (staż naukowy nie jest kryterium eligibility) wybitne osiągnięcia w ramach współpracy międzynarodowej priorytet mają naukowcy powracający do Europy projekt nie może być realizowany w instytucji, z którą naukowiec był związany dłużej niż 1 rok w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku projekt nie może być realizowany w kraju pochodzenia wyjątek: podwójne obywatelstwo, europejscy naukowcy przebywający w krajach trzecich naukowcy z krajów trzecich pracujący w kraju członkowskim lub stowarzyszonym przez co najmniej 4 z ostatnich 5 lat są traktowani jak obywatele tych krajów

4 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie projekt (1) Katedry Marie Curie - projekt (1) zazwyczaj 3-letni kontrakt wniosek tylko do 1 instytucji przyjmującej możliwe są krótsze pobyty (co najmniej roczne) akceptowany każdy obszar badawczy akcję można łączyć z innymi akcjami, o ile nie zachodzi tzw. double-funding po zakończeniu projektu nie ma możliwości ubiegania się o grant reintegracyjny

5 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie - projekt (2) stanowisko powinno obejmować pełen etat (min. 70 % rocznie) przynajmniej połowa tego czasu powinna być przeznaczona na zajęcia dydaktyczne takie jak: –wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów, szkoły letnie –nadzorowanie prac badawczych –opieka nad pracami naukowymi, konsultacje ponadto projekt zakłada uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach celem: - promocji europejskiej nauki –przybliżenia zagadnień naukowych społeczności europejskiej –zachęcenia młodych ludzi do podjęcia karier naukowych możliwość prowadzenia badań naukowych zgodnie z przygotowanym planem zawierającym wspólne badania, publikacje, udział w konferencjach

6 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie - finansowanie (1) przewidywany budżet projektu 450 000 – 750 000 przewidywany budżet projektu: 450 000 – 750 000 Świadczenia dla naukowca: wynagrodzenie koszty podróży koszty relokacji Dofinansowanie instytucji: koszty realizacji projektu zarządzania projektem narzuty inne

7 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie - finansowanie (2) świadczenia dla naukowca wynagrodzenie (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega correction coefficients (Polska: 88,7%) 4-10 lat doświadczenia 61 100 /rok miesięcznie w : PL: 5083 ponad 10 lat doświadczenia91 650 /rok miesięcznie w : PL: 7637

8 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie - finansowanie (2) świadczenia dla naukowca koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km: 250 500-1000km: 500 1000-1500km: 750 koszty relokacji (mobility allowance): - wysokość miesięcznie: 500 lub 800 (dla osób posiadających rodzinę) - kwota podlega correction coefficients PL : 443,5 / 709,6

9 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie - finansowanie (4) dofinansowanie instytucji koszty realizacji projektu – na podstawie poniesionych wydatków (real expenses) koszty zarządzania projektem (w tym audyt) – do 3% całego budżetu projektowego koszty ogólne (overheads) – 10% kosztów bezpośrednich, wyłączając koszty sub-contractingu inne, np. zakup sprzętu – jeśli są niezbędne w realizacji projektu, zapisane uprzednio w kontrakcie z KE i wykazane na podstawie kosztów rzeczywistych (real cost)

10 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie –aplikacja część administracyjna: A1-A4 część administracyjna: A1-A4 część merytoryczna: B część merytoryczna: B B1. Scientific Quality of the Project (4xA4) B1.1 Importance and relevance of the research topic B1.2 Research topic/quality of the research B2. Quality of the research training (3xA4) B3. Quality of the Host (2x A4) B4. Quality of the Chair Holder (3xA4+CV) B5. Management and Feasibility (5xA4) B5.1 Organisational management B5.2 Dissemination B5.3 Financial Management B6. Relevance to the objectives of the action (2xA4) B7. Added Value to the Community (2xA4) B8. Previous proposals and contracts B9. Other Issues (2xA4)

11 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie –kryteria KryteriaThreshold (T) 0/5 Weighting (W) % 1. Content of the proposal-15 2. Training activities415 3. Quality of host-10 4. Quality of the researchers415 4. Management and Feasibility-10 5. Relevance-15 6. Added value-20 całościowy próg – od 70% w górę

12 HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Katedry Marie Curie - najbliższy konkurs 21 stycznia 2004 termin : 21 stycznia 2004 godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli 5 mln budżet : 5 mln informacja: http://www.6pr.pl/n/s/2/s_indyw.html http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=34


Pobierz ppt "HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Marie Curie ChairsKatedry FP6-2002-Mobility-10"

Podobne prezentacje


Reklamy Google