Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY mgr inż. Elżbieta Mazurek Biuro Grantów i Współpracy z Regionem bud. A-1, pok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY mgr inż. Elżbieta Mazurek Biuro Grantów i Współpracy z Regionem bud. A-1, pok."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY mgr inż. Elżbieta Mazurek Biuro Grantów i Współpracy z Regionem bud. A-1, pok. 141 tel. 28-46 e-mail: granty@pwr.wroc.pl elzbieta.mazurek@pwr.wroc.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne 1. Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia europejskie (FP6-2002-Mobility-5) 2. Marie Curie Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe (poza Europę) (FP6-2002-Mobility-6) 3. Marie Curie Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe (FP6-2002-Mobility-7)

3 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY IEF: Indywidualne stypendia europejskie Intra-European Fellowships doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych (co najmniej 4 lata pracy badawczej lub doktorat - brak limitu wieku) miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy nie można realizować stypendium w: - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np. praca, studia) - kraju pochodzenia (nationality); z wyjątkiem naukowców, którzy przynajmniej od 4 lat w okresie ostatnich 5 przebywali legalnie w kraju trzecim lub mają podwójne obywatelstwo (mogą wybrać kraj w którym nie przebywali od 5 lat)

4 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY IEF: Indywidualne stypendia europejskie Intra-European Fellowships dziedzina badawcza: każda, która przynosi korzyści europejskiej nauce cel stypendium: szkolenie komplementarne, nowe umiejętności, niezależność badawcza, transfer wiedzy formularz confidential referees assessment of the applicant (opcjonalny) kontrakt jest podpisywany pomiędzy KE a instytucją przyjmująca, która ma zapewnić odpowiednie warunki pracy i wypłacić należne świadczenia na etapie składania projektu nie są wymagane żadne oryginalne podpisy

5 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY OIF: Indywidualne stypendia wyjazdowe Outgoing International Fellowships doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych miejsce stypendium: kraje trzecie projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym projekt przygotowuje stypendysta z instytucją gdzie będzie miała miejsce faza druga kontrakt podpisywany pomiędzy KE, a instytucją macierzystą (np. polską)

6 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (I) Świadczenia dla stypendysty wynagrodzenie (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega correction coefficients - wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę employment contracts 2. stypendium fixed amount stipends( zgodna z narodową legislacją + opłacone ubezpieczenie społeczne) naukowcy z doświadczeniem (4-10 lat) 47 000 /rok 23 500 /rok naukowcy z doświadczeniem > 10 lat 70 500 /rok 35 250 /rok miesięcznie w (88,7) :PL:3474 – 5211 (umowa o pracę) (112,5): UK: 4406 - 6609 (umowa o pracę)

7 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (II) Świadczenia dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 / 500-1000km:500 / 1000-1500km:750 koszty relokacji (mobility allowance): - przyznawana stypendystom wyjazdowym; nie przyznawana dla fazy reintegracyjnej OIF do kraju pochodzenia - wysokość miesięcznie: 500 lub 800 (dla osób posiadających rodzinę) - kwota podlega correction coefficients

8 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (III) Świadczenia dla stypendysty dodatek rozwój kariery (career exploratory allowance) - tylko dla Europejskich Stypendiów Indywidualnych - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok - przeznaczona na: wyjazdy na rozmowy kwalifikacyjne przy staraniach o pracę, dodatkowe kursy, targi pracy itp. dodatek badawczy (expenses of participating) - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - IEF - kwota stała: 500 /miesiąc lub 750 /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych (w gestii host institution) - OIF- faza wyjazdowa: zwrot poniesionych kosztów do 750 / mies.

9 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (IV) Struktura dofinansowania instytucji Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - do 3% przyznanych funduszy KE Koszty ogólne (overheads) - 10% kosztów bezpośrednich

10 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Formularze A – część administracyjna Formularze B - część opisowa B1Scientific Quality of the Project B1.1. Research topic B1.2. Project objectives B1.3. Scientific originality and Innovation B1.4. Research method B2Quality of the research training B3Quality of the host(s) B2.1. Scientific and training expertise of the host(s) B2.2. Quality of infrastructures B4Quality of the Researcher (CV, CRA) B5Management and Feasibility B6Relevance to the objectives of the activity B7Added Value to the Community B8Previous proposals and contracts B9Other Issues

11 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne-terminy jeden termin w każdym roku realizacji 6PR (2003-2006) projekt musi być w Brukseli do godz.17 w dniu upływu danego terminu najbliższe obowiązujące terminy: IEF IEF luty 2005 i 2006 OIF OIF luty 2005 i 2006 http://www.6pr.pl/n/s/2/s_indyw.html http:// granty.pwr.wroc.pl/ tu folder Stypendia MC w 6PR


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY mgr inż. Elżbieta Mazurek Biuro Grantów i Współpracy z Regionem bud. A-1, pok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google