Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy stypendialne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Jakub Wojnarowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy listopad 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy stypendialne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Jakub Wojnarowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy listopad 2006."— Zapis prezentacji:

1 Programy stypendialne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Jakub Wojnarowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy listopad 2006

2 Agenda Informacje ogólne o Fundacji Oferta stypendialna Fundacji Planowane inicjatywy w 2007 r.

3 O Fundacji Zarejestrowana 6 lutego 1991 r. Fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki i wynosił 95 mln zł FNP pozyskuje fundusze z działań na rynku finansowym, środków z prywatyzacji, wpłat darczyńców. Wysokość dotychczas przyznanych subwencji: ok. 290 mln zł (do końca 2006 r.) W 2006 r. FNP przeznaczy na naukę w Polsce ok. 26 mln zł

4 Struktura Fundacji Rada Fundacji – 7 osób, przewodnicząca – prof. Janina Jóźwiak Zarząd Fundacji – 3 osoby, prezes – prof. Maciej Żylicz Biuro Fundacji (26 osób)

5 Cele działalności Fundacji Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu, Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Wspierać tylko najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi

6 Obszary działania FNP działa w 5 podstawowych obszarach: Przyznaje nagrody i stypendia Wspiera rozwój warsztatów naukowych i transfer technologii Prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne Realizuje programy współpracy międzynarodowej Finansuje jeden własny projekt badawczy W 2007 r. realizowanych będzie 20 programów

7 Program START stypendia krajowe dla młodych uczonych Stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć i zachętę do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej Rocznie ok. 120 (rocznych) stypendiów o wartości 20 tys. zł każde (24 tys. zł od 2007 r.) Ocenie podlega dorobek naukowy i przedstawione plany badawcze Wyjazd do Lindau na spotkanie z Noblistami Ubiegać się mogą młodzi naukowcy przed 30 rokiem życia (32* w przypadku urlopu macierzyńskiego) Termin składania wniosków upływa 31 października 2007 r.

8 Program WSPÓŁPRACA KRAJOWA krajowe stypendia wyjazdowe Ocenie podlega dorobek naukowy, zaprezentowany projekt badawczy, cel wyjazdu i ranga ośrodka Stypendium jest przyznawane na okres 1 – 3 miesięcy Stypendium wynosi od 4 000 do 5 000 zł miesięcznie Ubiegać się mogą doktorzy w wieku do 35 lat (37*) Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2007 r.

9 Program FOCUS subsydia na tworzenie zespołów naukowych Wspieranie młodych badaczy z liczącym się dorobkiem naukowym w wybranej, corocznie określanej i uznawanej przez FNP za ważną, sferze badań naukowych Środki na podjęcie nowych, obiecujących i istotnych kierunków badań i zapewnienie pomocy na początku procesu budowania zespołu Do 5 subsydiów co roku na 3 lata, w wysokości 240 tys. zł każde Dla doktorów (którzy uzyskali tytuł nie dawniej niż 6 lat przed rokiem składania wniosku), w wieku do 37 lat (39*), prowadzących aktywną działalność naukową

10 Program FOCUS - cd Tematyka na kolejne 3 lata: - astrofizyka i technologie kosmiczne - 2007, - molekularne i biochemiczne badania nad powstawaniem nowotworów - 2008, - badania nad językową kategoryzacją świata - 2009 2 mln zł - konkurs wewnętrzny dla laureatów (dotacja przeznaczona na projekt inwestycyjny lub aparaturowy) Termin składania wniosków upływa 15 października 2007 r.

11 Program KOLUMB stypendia (zagraniczne) dla młodych doktorów Przeznaczone dla młodych doktorów, którzy po uzyskaniu tytułu doktora nie odbyli jeszcze staży zagranicznych 6 do 12 miesięcy, wysokość: 2 200 - 3 000 euro miesięcznie + koszty podróży i ubezpieczenia Rocznie przyznawanych jest 15 – 17 stypendiów Laureatom programu przysługują granty powrotne (wspomagające), w wysokości 40 000 – 60 000 zł Tytuł naukowy doktora, górna granica wieku to 35 lat (37*) Termin składania wniosków upływa 15 marca 2007 r.

12 Program KOLUMB - cd W 2005 r. do programu włączone zostały samodzielne wcześniej stypendia: 1 stypendium z funduszu Polsko – Amerykańskiej KomisjiMaria Skłodowska – Curie Joint Fund II (nauki ścisłe, USA) 1 stypendium do School of Slavonic and East European Studies University College of London (problematyka polska) 1 stypendium w European University Institute we Florencji (problematyka europejska)

13 Program KOLUMB - cd W 2007 r. do programu Kolumb włączone zostają staże w National Institutes of Health: Kandydaci zgłaszają się do NIH (dr Herbert Geller, gellerh@nhlbi.nih.gov) W terminie do 15 marca zgłaszają się do programu KOLUMB 5 kandydatów otrzyma od FNP finansowanie biletów lotniczych na wyjazd i odwiedzanie Polski raz do roku Po powrocie stażyści z NIH będą mogli otrzymać grant wspomagający oraz ubiegać się o nagrodę FNP-NIH AWARD na prowadzenie badań w Polsce

14 Program POWROTY (HOMING) granty dla powracających Skierowany do badaczy powracający z dłuższego (ponad 9 miesięcy) pobytu lub stażu zagranicznego 15 dwuletnich stypendiów, ok. 50 000 zł rocznie (środki na realizację projektu badawczego, dodatkowo imienne stypendium) Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2007 r. Ubiegać się mogą doktorzy, którzy otrzymali tytuł nie dłużej niż 4 lata przed złożeniem wniosku

15 Program INNOWATOR wspieranie transferu technologii Cele: wspieranie innowacji i pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii, zaznajomienie naukowców z mechanizmami rynkowymi pomoc doradcza i finansowa w komercjalizacji pomysłów O zakwalifikowaniu do programu decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego lub wynalazku oraz doświadczenia naukowe i biznesowe kandydata 3 etapy – szkolenie, doradztwo i finansowanie, umożliwienie kontaktów z innymi instytucjami finansowymi Skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów, Termin składania wniosków upływa 15 maja 2007 r.

16 Program Stypendia Konferencyjne Dofinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w międzynarodowych konferencjach i sympozjach Warunkiem uzyskania jest m.in. wygłoszenie referatu, komunikatu, przedstawienie plakatu Program realizuje Towarzystwo Naukowe Warszawskie: www.tnw.waw.pl Stypendium przeznaczone dla osób w wieku do 35 lat Kilka konkursów w ciągu roku Najbliższy termin składania wniosków 28 lutego 2007 (formularz elektroniczny na stronie TNW)

17 Program KWERENDA kwerendy biblioteczne i archiwalne zagranicą Przyznawane raz na dwa lata, na okres 1 – 3 miesięcy Kwerenda może być prowadzona w jednej lub więcej bibliotekach, archiwach, etc. Średnia wysokość stypendium: 2100 euro Termin składania wniosków upływa 15 września 2007 Skierowany do osób z tytułem doktora

18 Program NOVUM Wspieranie różnych, wyjątkowych inicjatyw o charakterze nowatorskim, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł oraz w ramach innych programów Fundacji Nie jest określona lista działań, które ten program obejmuje Rozpatrywane są walory naukowe i techniczne wniosku, jego zasadność, znaczenie dla środowiska naukowego. Niezwykle istotna jest jakość pracy naukowej wnioskodawcy Wnioski można składać w dowolnym terminie

19 Nagrody NAGRODA FNP przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe NAGRODA NAUKOWA COPERNICUS wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko- niemieckiej współpracy naukowej EURYI – European Young Investigation Award Europejska Nagroda dla Młodego Naukowca POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA

20 Inne programy MISTRZ – subsydia profesorskie NESTOR – stypendia dla emerytowanych uczonych MONOGRAFIE – publikacje z nauk humanistycznych i społecznych WYDAWNICTWA – wspieranie cykli i serii wydawniczych KONFERENCJE FUNDACJI – Fundacji dyskusje o nauce Badania nad mobilnością naukowców – Projekt MAPA NAUKI Założenie funduszu na rzecz stworzenia Polish Studies Chair w University of Columbia w NYC, USA

21 Planowane inicjatywy w 2007 r.

22 Matching funds Współpraca w ramach matching funds: Niemcy: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Alexander-von- Humboldt-Stiftung (AvH) USA: National Science Foundation (NSF), National Institutes of Health (NIH) Austria: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)

23 Fundusze strukturalne w FNP (w przygotowaniu) Program Ventures dla studentów i doktorantów (3 lata, stypendium, projekt innowacyjny) Program Team dla studentów i doktorantów pracujących w zespołach badawczych - laboratoriach (4 lata, otwarty konkurs na doktorantów, stypendia, projekty) Międzynarodowe Studia Doktoranckie Program Welcome - przyjazdy do Polski pracowników naukowych z zagranicy (5 lat, stypendia, aparatura, projekt)

24 Program TOWARZYSTWA Skierowany do towarzystw naukowych i organizacji wspierających naukę Na realizację określonych projektów z zakresu promocji nauki, nagród naukowych, wspierania młodych naukowców Terminy i warunki zostaną określone na początku 2007 r.

25 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 fnp@fnp.org.pl www.fnp.org.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Programy stypendialne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Jakub Wojnarowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy listopad 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google