Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sterowanie – metody alokacji biegunów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sterowanie – metody alokacji biegunów"— Zapis prezentacji:

1 Sterowanie – metody alokacji biegunów
Stosowane dalej oznaczenia System MIMO Przy czym: wymiar wymiar wymiar wymiar wymiar wymiar wymiar oraz rząd ; rząd Przy ekstrapolacji zerowego rzędu i czasie zatrzaśnięcia Ts jeżeli istnieje

2 : macierz systemu, stała, rzeczywista, wymiaru ,
Sformułowanie problemu Będziemy rozważali zasadniczo przypadki, kiedy gdzie: : macierz systemu, stała, rzeczywista, wymiaru , tzn. : wektor stanu, rzeczywisty, wymiaru , tzn. : wektor wejścia, rzeczywisty, wymiaru , tzn. : macierz wejścia, stała, rzeczywista, wymiaru , tzn. : wektor wyjścia lub obserwacji, rzeczywisty, wymiaru , tzn. : macierz wyjścia lub obserwacji, stała, rzeczywista, wymiaru , tzn.

3 Zadanie sterowania: System będący w chwili początkowej ( dla systemów stacjonarnych) w stanie początkowym , należy przeprowadzić do pożądanego stanu końcowego, lub operacyjnego , zapewniając w stanie przejściowym spełnienie określonych wymagań dynamicznych takich jak np. czas narastania, przeregulowania, … . Po osiągnięciu stanu operacyjnego , wartość wyjścia musi być zwykle równa narzuconej wartości zadanej Rozwiązanie: Przesłanie zwrotne wektora stanu na wejście z wykorzystaniem macierzy sprzężenia zwrotnego Wprowadzenie wartości zadanej poprzez macierz wzmocnień

4 Kompensacja wzmocnień statycznych (macierz sprzężenia w przód)
Przypadek ciągły: Obiekt Sterownik (prawo sterowania) Kompensacja wzmocnień statycznych (macierz sprzężenia w przód) Macierz jest stałą macierzą o wymiarze i nazywana jest macierzą sterownika Cechy: - w skrajnym przypadku ma elementów, - jako macierz stała związana ze stanem pełni rolę sterownika proporcjonalnego - poprzez związek pełni też rolę sterownika różniczkującego - nie daje sprzężenia o charakterze całkującym

5 Równania opisujące system zamknięty:
Stąd: Równanie stanu systemu zamkniętego i macierz systemu zamkniętego oraz macierz wejścia Na system działają dwie wielkości zewnętrzne - stan początkowy - sygnał wartości zadanej

6 Przypadek ciągły – działanie regulacyjne
Metody regulacyjne mają na celu przeprowadzenie wektora stanu systemu ze stanu początkowego do stanu operacyjnego (końcowego) przy zadanych warunkach Będzie to wynikać z odpowiedniego doboru macierzy

7 Przykład 1 – mały silnik p. s
Przykład 1 – mały silnik p.s. z obciążeniem inercyjnym i pomijalną indukcyjnością obwodu twornika (patrz budowa modelu – wykład z MiI) k = , L = 0 Zmienne modelu: - zmienne stanu - zmienna wyjścia

8 Równania stanu w postaci macierzowej:
Równania wyjścia w postaci macierzowej: Schemat blokowy analogowy modelu silnika PS

9 Silnik używany do sterowania położeniem kątowym lub liniowym
Przykład – pozycjonowanie głowicy plotera Model w postaci nie-macierzowej Transformacja Laplace’a

10 Transmitancja operatorowa

11 gdzie, - wzmocnienie w torze napięcie – położenie, - stała czasowa silnika
W wielu przypadkach

12 Pożądany obszar alokacji biegunów systemu zamkniętego
Wówczas i Równania stanu dla tych warunków Chcemy umieścić wartości własne systemu zamkniętego w określonych miejscach Pożądany obszar alokacji biegunów systemu zamkniętego Linie stałej wartości współczynnika tłumienia i pulsacji drgań nietłumionych systemu rzędu drugiego

13 Wybierzmy Wielomian charakterystyczny systemu zamkniętego Jest to też wielomian charakterystyczny macierzy systemu zamkniętego Równania opisujące system zamknięty: Stąd Równanie stanu systemu zamkniętego i macierz systemu zamkniętego

14 Wielomian charakterystyczny macierzy systemu zamkniętego
W przykładzie Stąd

15 Z porównania dwóch wielomianów charakterystycznych
i stąd Wybierając możemy określić Z klasycznej teorii:  odwrotność stałej czasowej – pulsacja załamania

16  Dla systemu drugiego rzędu
oraz Gdyby np. pulsacja drgań nietłumionych miałaby być pięciokrotnie większa od pulsacji załamania, a współczynnik tłumienia stąd i wzmocnienia

17 Schemat zbudowanego systemu sterowania
Silnik

18 Przykład 2 – system mechaniczny rzędu drugiego
Model - masa - współczynnik sprężystości - współczynnik tłumienia - siła zewnętrzna Zmienne stanu Równania stanu

19 Jeżeli przyjąć jako wejście przyśpieszenie ruchu
Jeżeli przyjąć jako wejście przyśpieszenie ruchu – macierz systemu i macierz wejścia Wyprowadzając jak w Przykładzie 1 transmitancję - pulsacja drgań nietłumionych i współczynnik tłumienia wyniosą

20 Postępując dalej podobnie jak w przykładzie 1
- wielomian charakterystyczny z drugiej strony gdzie Z porównania dwóch wielomianów charakterystycznych

21 Jeżeli chcemy, aby system zamknięty był „wolniejszy” od systemu oryginalnego
Wartość będzie ujemna Obliczenia numeryczne dla danych Macierz systemu i macierz wejścia Wartości własne, pulsacja drgań nietłumionych i współczynnik tłumienia

22 System bardzo słabo tłumiony – celem sterowania może być zwiększenie tłumienia
Jeżeli przyjąć wówczas

23 Schemat zbudowanego systemu sterowania

24 Wyniki symulacji Bez sprzężenia Ze sprzężeniem

25 Dziękuję za uczestnictwo w wykładzie i uwagę


Pobierz ppt "Sterowanie – metody alokacji biegunów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google