Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie ID grupy: 96/30_p_g1 Opiekun: Małgorzata Kowalczyk Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska -szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: II/ 2009/2010

4

5 1. Historia - Po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się historia Unii Europejskiej, Europa dostrzegła konieczność pokojowej współpracy między państwami europejskimi. 2.Liczba ludności(2009) Całkowita 499,7 mln, gęstość zaludnienia 115 osób/km². 3.Cele Unii Promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi. 4.Symbole Flaga UE,hymn UE. 5.Instytucje UE Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska.

6 1 maja 2004 r. Polska wraz z: Cyprem, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Republiką Czeską, Słowacją, Słowenią i Węgrami dołączyły do Unii Europejskiej.

7 Polska w unii europejskiej-przed i po 1.Przyst ą pienie do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku Polska została pełnoprawnym członkiem w UE. 2. Polska w strefie Schengen. 21 grudnia Polska, wraz z 8 innymi, nowymi członkami Unii Europejskiej, dołączyła do strefy Schengen- obszaru bez kontroli na granicach. 3.Polska gospodarka najszybsza w UE. Polska jest liderem ożywienia gospodarczego w UE, jako jedyny kraj UE zanotowała dodatni wzrost gospodarczy.

8 Czy kiedykolwiek zdarza si ę, ż e my ś lisz o sobie nie tylko jako Polaku, ale równie ż jako Europejczyku...?

9

10 korzy ś ci......... Wpływ na decyzje. Polska w radzie Unii Europejskiej, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, ma takie samo znaczenie, co inne państwa o podobnej liczbie ludności, które już wcześniej przyłączyły się do Unii. Bezrobocie. Po raz pierwszy od wstąpienia do Unii Europejskiej Polska nie ma najwyższego poziomu bezrobocia wśród krajów Wspólnoty. Dzięki wymianom finansowym w ramach programu Młodzież, młodzi ludzie będą mogli wyjeżdżać do innych krajów, poznawać tamtejsze życie, kulturę. Wejście Polski do Unii Europejskiej oznacza, że nasze świadectwa szkolne i dyplomy będą ważne we wszystkich krajach Unii, co umożliwia i ułatwia nam podjęcie pracy lub nauki za granicą. Unia Europejska bardzo dba o jakość produkowanej na jej terytorium żywności. Każdy etap jej powstawania może być kontrolowany. Szczególnej kontroli na granicach poddawane są produkty żywnościowe pochodzące z poza Unii. Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej oznacza, że również polska żywność będzie musiała spełniać normy obowiązujące w całej wspólnocie.

11 straty........ 1.Wypływ pieniędzy z Polski do Unii Europejskiej. Łatwo już sobie wyobrazić co się stanie z pieniędzmi zarobionymi przez nas na zachodzie. Ktoś z pewnością je wyda, w ten sposób ktoś będzie musiał coś wyprodukować, dostać pieniądze za usługę. W ten sposób lawirujący pieniądz trafi do kasy Unii Europejskiej. 2.Wykupienie ziemi. Społeczeństwo polskie nie jest tak zamożne jak zachodnie w związku z tym boi się wyprzedaży polskiej ziemi. 3.Choryby zakaźne. Istnieje zagrożenie rozprowadzania się różnych chorób zakaźnych. Ponieważ ludzie swobodnie przemieszczają się do państw Unii, jest wzmożony eksport oraz import towarów spożywczych. 4. Globalizacja. Wzmoże się zacieranie różnic kulturowych. Będziemy podobnie się ubierać, słuchać podobnej muzyki, w sposób podobny urządzać mieszkania.

12

13 Straty…. po przystąpieniu do Unii Europejskiej, rolnicy liczyli na duży wzrost zysków. Niestety liczą też straty… Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej: Prosto z kombajnu mogłem sprzedać zboże w granicach 600 – 650 złotych. Zmagazynowałem, bo uważałem, że się powtórzą lata ubiegłe i na tym na pewno straciłem. …ale są też zyski: 98 proc. rolników starających się o dopłaty bezpośrednie za 2009 rok otrzymało już pieniądze. Na ich konta trafiło prawie 12 mld zł.

14 Korzy ś ci Przyznawanie dotacji z Unii Europejskiej dla rolników z racji przestrzegania zasad ochrony środowiska, za zalesianie, uprawianie ziemi w rejonach, w których wydajność jest niska. Zniesienie ograniczeń w handlu między krajami Wspólnoty, dzięki czemu rolnicy mają większe możliwości zbytu. Wspólne ceny produktów rolnych pomagają w handlu między państwami. Ograniczenie importu żywności spoza krajów Unii Europejskiej zmniejsza konkurencję na rynku. Rolnicy otrzymują tzw. subwencje przy eksporcie żywności, gdy cena pozyskana ze sprzedaży nie przynosi zysków rolnikowi. Przyznawanie większych sum pieniędzy, gdy rolnicy uprawiają produkty, których ilość w Unii Europejskiej jest deficytowa. Polscy rolnicy zapewniają rozwój rolnictwa, poprzez przekazywanie gospodarstw młodszym. Stałe kursy walutowe w obrotach żywnością uniemożliwiają straty w handlu. Jednakowe przepisy w krajach Unii Europejskiej pozwalają uniknąć problemów związanych z np. różnicami w sprawie higieny upraw lub hodowli.

15 STRATY Wprowadzanie opłat wyrównawczych w przypadku eksportu do krajów trzecich może go zmniejszyć, gdyż opłaty wyrównawcze w krajach takich jak Polska mogą być zbytnio wygórowane. Wspólne ceny produktów rolnych uniemożliwiają podwyższenie ceny, gdy występuje deficyt danego produktu, na czym rolnicy mogliby znacznie zyskać. Wprowadzanie norm europejskich jest konieczne w każdym gospodarstwie, co niesie za sobą jednakowe koszty dla rolników lepiej usytuowanych jak i biedniejszych. Ustalanie cen przez Radę uniemożliwia indywidualną kalkulację np. ze względu na koszty upraw. Uniemożliwienie przyznania wcześniejszej emerytury, mimo iż przepracowało się wymaganą ilość lat, z powodu braku młodego użytkownika mogącego przejąć gospodarstwo.

16 Główną słabość polskiego rolnictwa stanowi rozdrobnienie struktury obszarowej gospodarstw. W Polsce występuje duże zróżnicowanie gospodarstw indywidualnych pod względem powierzchni. Przeciętne gospodarstwo indywidualne wynosi 8,4 ha w tym 7,5 ha stanową użytki rolne.

17

18 Dop ł aty unijne

19 Krajowe płatności uzupełniające w latach 2004 - 2009 realizowane były w następujących sektorach: upraw podstawowych- zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe, chmielu, skrobi ziemniaczanej, tytoniu, roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca – wypłacana od 2007 roku). Komisja Europejska przeznaczy w 2011 roku na wspieranie rynku znacznie mniejsze środki niż w bieżącym budżecie. Redukcja oznacza obcięcie funduszy z 900 mln euro lub o 1/5 – do niespełna 3,5 mld euro.

20

21

22 To nauka o związkach (współzależnościach) między organizmami a otaczającym je środowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich słów: Oikos co oznacza dom, miejsce życia i Logos - słowo, nauka; tak więc dosłownie ekologia oznacza naukę o miejscu życia organizmów (środowisku).

23 Co Pana(i) zdaniem sprawia, że część społeczeństwa sprzeciwia się budowie elektrowni jądrowych w Polsce?

24

25 Infrastruktura To podstawowe urządzenia, budynki i instytucje usługowe,których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wyróżnia się infrastrukturę społeczną oraz techniczną. Słowo infrastruktura oznacza dosłownie "konstrukcja pod spodem".

26

27 Liczba zabitych osób na 100 wypadków 3 11 POLSKA UNIA EUROPEJSKA Prezentacja NIK

28 Nakłady na infrastrukturę w Polsce w 2003 r. na tle innych krajów UE w 2001 r. (w % PKB) 0.9 0.5 1.2 1.1 0.9 1.4 0.7 0.9 1.4 0.5 1.2 0.8 1.1 0.3 0.6 % PKB 00.511.5 Belgia Dania Grecja Hiszpania Francja Irlandia Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja W.Brytania UE 15 POLSKA (2003) Prezentacja NIK

29

30 Wprowadzenie waluty euro Korzyści stabilizacja gospodarek, eliminacja kosztów, porównanie cen w krajach unijnych, redukcja ryzyka wynikającego z wahań kursowych, Straty nakłady poniesione na przystosowanie systemu bankowego, utrata zysków banków z transakcji wymiany dawnych walut krajowych, rezygnacja z walut narodowych będących istotnym elementem tożsamości narodowej.

31

32 BEZROBOCIE

33

34 Przyczyny i skutki bezrobocia PrzyczynySkutki likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi ograniczanie produkcji brak informacji o miejscach pracy brak mobilności przeniesienie zakładu do innego rejonu niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników zmiany w technologii wysokie obciążenia fiskalne niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą spadek dochodów rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności) zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość itd. utrata kwalifikacji

35 Stopa bezrobocia w IV kwartale 2005 i 2007 roku w poszczególnych województwach Polski

36

37 Autorki prezentacji

38 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google