Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europa NASZ DOM. Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europa NASZ DOM. Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne,"— Zapis prezentacji:

1 Europa NASZ DOM

2 Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą: spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw. kryteriach kopenhaskich zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń (w szczególności zasadę pierwszeństwa praw wspólnotowego nad prawem krajowym) posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne

3 Państwa należące Unii Europejskiej 1.Austria - 1 stycznia 1995r 2.Belgia - 25 marca 1957r 3.Bułgaria - 1 stycznia 2007r 4.Cypr - 1 maja 2007r 5.Czechy - 1 maja 2007r 6.Dania - 1 stycznia 1973r 7.Estonia - 1 maja 2004r 8. Finlandia - 1 stycznia 1995 r 9. Francja - 25 marca 1957r 10. Grecja - 1 stycznia 1981r 11. Hiszpania - 1 stycznia 1986r 12.Holandia - 25 marca 1957r 13. Irlandia - 1 stycznia 1973r 14. Litwa - 1 maja 2004r 15. Luksemburg - 25 marca 1957r 16. Łotwa - 1 maja 2004r 17. Malta - 1 maja 2004r 18. Niemcy - 25 marca 1957r 19. Polska - 1 maja 2004r 20. Portugalia - 1 stycznia Rumunia - 1 stycznia 2007r 22. Słowacja - 1 maja 2004r 23. Słowenia - 1 maja 2004r 24. Szwecja - 1 stycznia 1995r 25. Węgry - 1 maja 2004r 26. Wielka Brytania - 1 stycznia 1973r 27. Włochy - 25 marca 1957r

4

5 Państwa Członkowskie UE Belgia Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Bruksela Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 10,7 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: Niemiecki, francuski, niderlandzki FLAGA BELGII

6 Państwa Członkowskie UE Bułgaria Rok przystąpienia do UE: 2007 Ustrój polityczny: republika Stolica: Sofia Powierzchnia: km2 Liczba mieszkańców: 7,6 mln Waluta: lew Język urzędowy UE: bułgarski FLAGA BUŁGARII

7 Państwa Członkowskie UE Cypr FLAGA CYPRU Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika Stolica: Nikozja Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 0,8 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: grecki, angielski

8 FLAGA CZECH Państwa Członkowskie UE Republika Czeska Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika Stolica: Praga Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 10,5 mln Waluta: korona czeska Język urzędowy UE: czeski

9 FLAGA DANII Państwa Członkowskie UE Dania Rok przystąpienia do UE: 1973 Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Kopenhaga Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 5,5 mln Waluta: korona duńska Język urzędowy UE: duński

10 FLAGA DANII Państwa Członkowskie UE Francja Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: republika Stolica: Paryż Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 64,3 mln Waluta: euro Posłuchaj języka urzędowego UE: francuski

11 Państwa Członkowskie UE Grecja Rok przystąpienia do UE: 1981 Ustrój polityczny: republika Stolica: Ateny Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 11,2 mln Waluta: euro Języka urzędowy UE: grecki FLAGA GRECJI

12 Państwa Członkowskie UE Hiszpania Rok przystąpienia do UE: 1986 Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Madryt Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 45,8 mln Waluta: euro Języka urzędowy UE: hiszpański FLAGA HISZPANII

13 Państwa Członkowskie UE Holandia Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Amsterdam Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 16,4 mln Waluta: euro Języka urzędowy UE: niderlandzki FLAGA HOLANDII

14 Państwa Członkowskie UE Irlandia Rok przystąpienia do UE: 1973 Ustrój polityczny: republika Stolica: Dublin Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 4,5 mln Waluta: euro Języka urzędowy UE: irlandzki FLAGA IRLANDII

15 Państwa Członkowskie UE Litwa Rok przystąpienia do UE: 2004 Ustrój polityczny: republika Stolica: Wilno Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 3,3 mln Waluta: lit Języka urzędowy UE: litewski FLAGA LITWY

16 Państwa Członkowskie UE Luksemburg Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Luksemburg Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 0,45 mln Waluta: euro Języka urzędowy UE: francuski, niemiecki FLAGA LUKSEMBURGA

17 Państwo Członkowskie UE: Włochy FLAGA WŁOCH Rok przystąpienia do UE państwo założycielskie Ustrój polityczny republika Stolica : Rzym Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 60 mln Waluta : euro Języka urzędowy UE: włoski

18 Cele Unii Europejskiej: W TUE w artykule 2 wśród celów Unii wymienione są m.in.: W TUE w artykule 2 wśród celów Unii wymienione są m.in.: promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, polepszenie standardów życia. polepszenie standardów życia.

19 Dziękuje za obejrzenie mojej prezentacji Dziękuje za obejrzenie mojej prezentacji


Pobierz ppt "Europa NASZ DOM. Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google