Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse strefy euro. 2 Strefa euro Strefa euro zwana też Eurolandem lub obszarem euro obejmuje te kraje, które są pełnymi członkami Unii Gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse strefy euro. 2 Strefa euro Strefa euro zwana też Eurolandem lub obszarem euro obejmuje te kraje, które są pełnymi członkami Unii Gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Finanse strefy euro

2 2 Strefa euro Strefa euro zwana też Eurolandem lub obszarem euro obejmuje te kraje, które są pełnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

3 3 Członkostwo w UGW pełne, ograniczone. pełne, ograniczone.

4 4 Droga do UGW 1952 rok – Europejska Wspólnota Węgla i Stali, 1958 rok – Europejska Wspólnota Gospodarcza, 1958 rok – Europejska Wspólnota Energii Atomowej, 1993 rok – Unia Europejska, 1999 rok – Unia Gospodarcza i Walutowa. 1952 rok – Europejska Wspólnota Węgla i Stali, 1958 rok – Europejska Wspólnota Gospodarcza, 1958 rok – Europejska Wspólnota Energii Atomowej, 1993 rok – Unia Europejska, 1999 rok – Unia Gospodarcza i Walutowa.

5 5 Pełnoprawni członkowie UGW 1999 rok - Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, 2001 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok

6 6 Jednostronna euroizacja – zastąpienie waluty narodowej przez euro bez uzyskania jednoznacznej akceptacji ze strony Unii Euro jako waluta narodowa

7 7 1999 – 2001 - międzybankowa waluta rozliczeniowa, 1 stycznia 2002 - zastąpienie walut państw członkowskich strefy euro monetami i banknotami euro, 1 lipca 2002 – zakończenie akcji wymiany; 1999 – 2001 - międzybankowa waluta rozliczeniowa, 1 stycznia 2002 - zastąpienie walut państw członkowskich strefy euro monetami i banknotami euro, 1 lipca 2002 – zakończenie akcji wymiany; Historia euro

8 8 banknoty i monety euro Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego Monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów, Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego Monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów,

9 9 Monety euro 2 euro - awers 2 euro – rewers/przykłady/

10 10 Specjalne traktowanie przyznane na mocy Traktatu z Maastricht, Prawo wyboru co do przyjęcia, bądź rezygnacji z przyjęcia wspólnej waluty, Klauzulą objęte 2 kraje. - Specjalne traktowanie przyznane na mocy Traktatu z Maastricht, Prawo wyboru co do przyjęcia, bądź rezygnacji z przyjęcia wspólnej waluty, Klauzulą objęte 2 kraje. - Klauzula opt-out

11 11 zwane także kryteriami z Maastricht, dopuszczenie do uczestnictwa w strefie euro tylko tych krajów, które charakteryzują się odpowiednio dobrą sytuacją gospodarczą i sytuacja ta jest zbliżona a nawet zbieżna z sytuacją innych potencjalnych krajów członkowskich. zwane także kryteriami z Maastricht, dopuszczenie do uczestnictwa w strefie euro tylko tych krajów, które charakteryzują się odpowiednio dobrą sytuacją gospodarczą i sytuacja ta jest zbliżona a nawet zbieżna z sytuacją innych potencjalnych krajów członkowskich. Kryteria zbieżności

12 12 Kryteria zbieżności monetarnefiskalne inflacja stopy procentowe kurs walutowy deficyt budżetowy dług publiczny

13 13 ERM II WalutakodKurs centralnyZakres wahań korona duńskaDKK7.460 38 2.25% korona estońskaEEK15.646 6 15% lit litewskiLTL3.452 80 15% łat łotewskiLVL0.702 80415%

14 14 Grecja – dług publiczny 105,2 % PKB, Włochy, Belgia, Austria - chronicznie zawyżony poziom długu publicznego, Niemcy, Francja – problemy z deficytem budżetowym, Irlandia – zawyżona inflacja. Grecja – dług publiczny 105,2 % PKB, Włochy, Belgia, Austria - chronicznie zawyżony poziom długu publicznego, Niemcy, Francja – problemy z deficytem budżetowym, Irlandia – zawyżona inflacja. Kryteria zbieżności – praktyczne zastosowanie?

15 15

16 16 wraz z polityką kursową, w odróżnieniu od polityki budżetowej, zostały przeniesione na szczebel ponadnarodowy, poszczególne państwa członkowskie nie mają autonomii w zakresie jej kształtowania, instrumenty tych polityk i ich poziom leżą w gestii organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki pieniężnej w strefie euro. wraz z polityką kursową, w odróżnieniu od polityki budżetowej, zostały przeniesione na szczebel ponadnarodowy, poszczególne państwa członkowskie nie mają autonomii w zakresie jej kształtowania, instrumenty tych polityk i ich poziom leżą w gestii organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki pieniężnej w strefie euro. Polityka pieniężna w Eurolandzie

17 17 CEL: utrzymanie stabilności cen, Bez szkody dla tego celu ESBC może wspierać ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie (np.: wzrost gospodarczy, bezrobocie). Znaczący wpływ na określenie takiego celu polityki miało podejście Niemiec. Realizacja celu możliwa dzięki dużemu stopniowi niezależności ESBC. CEL: utrzymanie stabilności cen, Bez szkody dla tego celu ESBC może wspierać ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie (np.: wzrost gospodarczy, bezrobocie). Znaczący wpływ na określenie takiego celu polityki miało podejście Niemiec. Realizacja celu możliwa dzięki dużemu stopniowi niezależności ESBC. Polityka pieniężna w Eurolandzie

18 18 Początkowo – inflacja HICP w przedziale 0-2 %, Ryzyko deflacji w krajach o wysokiej stabilności cen przyczyną rewizji podejścia ESBC, Od 2003 roku –inflacja HICP mniejsza niż dwa procent, ale jednocześnie bliska dwóch procent. Początkowo – inflacja HICP w przedziale 0-2 %, Ryzyko deflacji w krajach o wysokiej stabilności cen przyczyną rewizji podejścia ESBC, Od 2003 roku –inflacja HICP mniejsza niż dwa procent, ale jednocześnie bliska dwóch procent. Polityka pieniężna w Eurolandzie – stabilność cen

19 19 zjawisko trudne do powstrzymania – przykład Japonii, szczególnie niebezpieczna, gdy w gospodarce występuje wiele zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, spadające ceny powodują wzrost realnych stóp procentowych (r), a w efekcie trudności z obsługą zadłużenia, nominalne stopy procentowe nie mogą być ujemne - deflacja powoduje w efekcie niemożność obniżenia realnych stóp procentowych. zjawisko trudne do powstrzymania – przykład Japonii, szczególnie niebezpieczna, gdy w gospodarce występuje wiele zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, spadające ceny powodują wzrost realnych stóp procentowych (r), a w efekcie trudności z obsługą zadłużenia, nominalne stopy procentowe nie mogą być ujemne - deflacja powoduje w efekcie niemożność obniżenia realnych stóp procentowych. Polityka pieniężna w Eurolandzie – zagrożenie deflacją


Pobierz ppt "Finanse strefy euro. 2 Strefa euro Strefa euro zwana też Eurolandem lub obszarem euro obejmuje te kraje, które są pełnymi członkami Unii Gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google