Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Gimnazjum im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Gimnazjum im"— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Gimnazjum im
Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie ID grupy: 96/31_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: ”Unia Europejska-Szanse i zagrożenia Polski jako członka Unii Europejskiej po sześciu latach członkostwa”. Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 UNIA EUROPEJSKA jako wspólnota międzynarodowa
Jest organizacją szczególnego rodzaju, której głównym celem jest zapewnienie współpracy między państwami członkowskimi. Współpraca ta zainicjowana została m.in. dla zapewnienia postępu gospodarczego i społecznego społeczeństw, ochrony wolności i praw obywateli, a także zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w obrębie samej Wspólnoty jak i bezpieczeństwa zewnętrznego.

4 Mapa państw Unii europejskiej
- państwa należące do UE - państwa kandydujące do UE

5 Założyciele Idee w służbie starań o stały pokój i dobrobyt…
Kondrat Adenauer Acide De Gasperii Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

6 Symbole Unii Europejskiej
Flaga europejska Hymn europejski Motto UE − Zjednoczona w różnorodności 9 maja − Dzień Europy

7 Traktaty unijne - podstawą współpracy
1999 Traktat z Amsterdamu 2003 Traktat z Nicei 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali 2009 Traktat z Lizbony Europejska Wspólnota Gospodarcza 1958 Traktaty rzymskie: Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) 1987 Jednolity Akt Europejski: jednolity rynek 1993 Traktat o Unii Europejskiej – traktat z Maastricht

8 Co oferuje Unia Europejska? Gospodarka w Unii europejskiej
Europejska gospodarka musi być konkurencyjna w skali światowej Przywódcy krajów UE postanowili, że trzeba: wspierać badania naukowe i innowacje budować dynamiczne otoczenie dla biznesu inwestować w kapitał ludzki sprawić, aby gospodarka była bardziej ekologiczna

9 Otwarte granice Strefa Schengen:
Brak kontroli granicznych między większością państw UE Wzmocniona kontrola zewnętrznych granic UE Intensyfikacja współpracy policyjnej między różnymi państwami UE Możliwość kupowania za granicą towarów przeznaczonych do własnego użytku i przywożenia ich do kraju rodzinnego

10 Jednolity rynek − swoboda wyboru
Jednolity rynek przyczynił się do: znacznego obniżenia cen wielu produktów i usług, w tym dostępu do Internetu i cen biletów lotniczych. 40% spadku cen połączeń telefonicznych w okresie powstania 2,8 miliona nowych miejsc pracy Cztery swobody przepływu: towarów usług ludzi kapitału

11 Po naukę za granicę Już ponad 2 miliony młodych ludzi skorzystały z możliwości kształcenia w innym kraju UE. Było to możliwe dzięki unijnym programom: Comenius: szkoły podstawowe i średnie Erasmus: kształcenie wyższe Leonardo da Vinci: kształcenie zawodowe Grundtvig: kształcenie dorosłych Młodzież w działaniu: praca ochotnicza i kształcenie nieformalne

12 wolnośĆ, bezpieczeństwo I sprawiedliwośĆ
Karta Praw Podstawowych Wspólna walka z terroryzmem Współpraca międzynarodowa policji i organów ścigania Koordynacja polityki imigracyjnej i azylowej Współpraca w zakresie prawa cywilnego

13 Działania UE na rzecz pokoju i dobrobytu
Zasady handlu światowego Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Pomoc na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna UE prowadzi misje pokojowe i pomaga w odbudowie zniszczonych przez wojnę krajów, takich jak Bośnia i Hercegowina.

14

15 Sześć lat polski w unii europejskiej

16

17 Polska w unii europejskiej
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen grudnia r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

18 Osoby, które miały duże znaczenie na wstąpienie Polski do UE
Jacek Saryusz Wolski

19 – Danuta Hübner

20 Polacy w Unii Europejskiej
Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek

21 Korzyści z przystąpienia Polski do ue
Wstąpienie naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej przyniosło Polsce korzyści w wielu dziedzinach życia. Między innymi w: 1. W przemyśle - przedsiębiorstwa, które wytwarzają produkty o wysokim standardzie zaczęły notować wzrost obrotów handlowych z innymi krajami będącymi członkami Unii Europejskiej, - w związku ze zmniejszeniem się opłat przy przekraczaniu granic , eksport towarów do innych krajów stał się bardziej opłacalny, - od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej w kraju zaczęły się pojawiać nowoczesne technologie. Wprowadzono także bardziej nowoczesne sposoby gospodarowania i zarządzania gospodarką, - dzięki finansowemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej takiemu jak chociażby np. fundusze strukturalne, a także wielu zagranicznych inwestycji, możliwe było zdecydowane przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego, - nasze członkowstwo we Wspólnocie Europejskiej ma bardzo pozytywny wpływ na łatwiejszy przepływ zarówno towarów jak i gotówki

22 2.W rolnictwie na lata budżet Wspólnoty Europejskiej przewidział 7552 mln euro na płatności bezpośrednie dla rolników z naszego kraju, od momentu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej dużą popularnością zaczęła się cieszyć nasza zdrowa i ekologiczna żywność, która w bardzo szybkim tempie stała się towarem eksportowym - po przystąpieniu do Unii Europejskiej dla naszych rolników otwarły się większe rynki zbytu a także lepsze możliwości przetwarzania produktów, zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego państwa (przyczyniły się do tego głównie nowoczesne technologie z innych państw Unii Europejskiej), - po wstąpieniu do Wspólnoty Europejskiej dla naszych rolników prostsze stało się dojście do zachodnich nowoczesnych zdobyczy techniki, - w budżecie Unii Europejskiej przewidziano na rozwój rolnictwa dodatkowe pieniądze. Za fundusze rolnicze odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim dwa programy. Są to: SAPARD i PHARE,

23 3.W kulturze i edukacji -- podróżowanie po krajach członkowskich stało się o wiele prostsze i przyjemniejsze od kiedy na przejściach granicznych zniesiono kontrole paszportów. Dzięki temu bez większych problemów urzędniczych możemy docierać do innych krajów. Takie podróże pozwalają nam na poznawanie odmiennych kultur i życia w innych państwach, - od kiedy w krajach Unii Europejskiej uznawane są świadectwa i dyplomy wydawane w polskich szkołach i uczelniach mamy większe możliwości nauki w innych państwach. Pojawiły się również pieniądze dla młodzieży kształcącej się: stypendia, pożyczki dla przedsiębiorczych studentów a także fundusze na badania naukowe, od momentu kiedy nasz kraj wstąpił do Unii Europejskiej Polacy stanęli przed szansą pobierania nauki języków obcych na zdecydowanie wyższym poziomie, - dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego wielu bezrobotnych ma możliwość przekwalifikowania się i zdobycia pracy - mamy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

24 Straty dla POlski upadek polskich stoczni
poprzez zgodę na zapisy ułatwiające kupowanie ziemi straciliśmy kontrolę nad co najmniej ha ziemi spadają nakłady na badania naukowe duża ilość przepisów i norm unijnych obowiązujących jest nie przetłumaczona wiele przepisów unijnych wymogło na nas dostosowanie się do norm gorszych niż wcześniej obowiązywały na inwestycje unijne Polska otrzymuje mniej pieniędzy niż będzie musiała wpłacić do wspólnej kasy zniszczenie indywidualnej własności (małych gospodarstw rolnych) upadek średnich i małych firm duże bezrobocie

25 Przyszłość Polski we wspólnocie unijnej
lepsze zabezpieczenie kraju przed agresją innego państwa będziemy mieli wspólną walutę Euro rozwinięta infrastruktura większa świadomość dotycząca ochrony środowiska stłumienie polskiej przedsiębiorczości, narodowej kulturowości, tradycji rozwój przestępczości znikną rodziny wielodzietne rozpad rodzin

26

27


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny - Gimnazjum im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google