Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Quiz o Uni Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Quiz o Uni Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Quiz o Uni Europejskiej
START !

2 1. Ile gwiazd znajduje się na fladze
europejskiej? A 12 B 14 C 16

3 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

4 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

5 A B C Europejskiej? Zjednoczona w sile! Zjednoczona w różnorodności!
2. Jakie jest motto Unii Europejskiej? A Zjednoczona w sile! B Zjednoczona w różnorodności! C Zjednoczona w duchu!

6 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

7 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

8 3. Kiedy świętujemy Dzień Europy?
A 9 maja B 9 stycznia C 9 czerwca

9 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

10 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

11 4. Jak nazywa się wspólna waluta
europejska? A Dolar B Funt C Euro

12 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

13 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

14 5. Kto skomponował muzykę wykorzystywaną jako hymn europejski - "Odę do radości"?
Mozart B Beethoven C Chopin

15 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

16 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

17 6. Ile państw jest członkami Unii Europejskiej?
37 B 42 C 27

18 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

19 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

20 A B C 7. Wymień kraje kandydujące do UE. Chorwacja, Macedonia, Turcja

21 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

22 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

23 8. Kiedy do Unii Europejskiej wstąpiły: Czechy, Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia? A 1 maja 2004 B 1 lipca 2002 C 9 maja 1950

24 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

25 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

26 9. Jaka instytucja UE dzieli z Parlamentem Europejskim odpowiedzialność za przyjmowanie prawa oraz podejmowanie politycznych decyzji? A Parlament Unii Europejskiej B Rada Polski C Rada Unii Europejskiej

27 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

28 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

29 A B C 10. Kto jest przewodniczącym Komisji Europejskiej do 2009?
Julia Tymoszenko B Barosso C Lech Kaczyński

30 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

31 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

32 11.Co oznacza angielskie zdanie: Member of the European Parliament ?
Parlament do posła Europejskiego B Europejski poseł do Parlamentu C Poseł do Parlamentu Europejskiego

33 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

34 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

35 12.Która instytucja UE proponuje nowe prawa dla Unii Europejskiej?
Komisja Narodowa A B Komisja Europejska C Komisja Unii Europejskiej

36 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

37 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

38 13.Znajdź prawo lub swobodę, która jest zawarta w Karcie Praw Podstawowych?
Prawo wniesienia petycji do Parlamentu Europejskiego A B Prawo podpisania petycji C Prawo petycji o ponowny proces sądowy

39 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

40 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

41 14.Kto zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 9 maja 1950 roku?
Donald Tusk B Lech Wałęsa C Robert Schuman

42 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

43 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

44 15.Jak nazywa się traktat, który powołał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) w 1951 roku?
Traktat Polski B Traktat Paryski C Traktat Węgierski

45 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

46 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

47 16. Jak nazywa się traktat, który stworzył podstawy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bliższej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz stworzenia unii ekonomicznej i walutowej, włączając w to wspólną walutę? A Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Madrycie. B Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Tokio. C Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht.

48 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

49 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

50 17. Gdzie i kiedy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej uroczyście proklamowali i zatwierdzili Kartę Praw Podstawowych UE? A W Budapeszcie, w styczniu 2000 roku B W Nicei, w grudniu 2000 roku C W Madrycie, w marcu 2000 roku

51 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

52 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

53 18. Jakie traktaty ustawiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) w 1957 roku? A Traktaty Węgierskie B Traktaty Pruskie C Traktaty Rzymskie

54 BRAWO ! Tak trzymaj . Uzyskałeś 10 punktów

55 Źle ! Spróbuj jeszcze raz

56 WYGRAŁEŚ ! ! !

57 Pracę wykonał KONRAD WOJTAS Klasa VI S.P w Stróżach


Pobierz ppt "Quiz o Uni Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google